Privat | Erhverv

 

Whistleblowerordning i Alm. Brand

 

For os i Alm. Brand er det vigtigt, at vi overholder gældende regler og lovgivning, og vi vil gerne bidrage til, at lovovertrædelser og brud på regler bliver opdaget. Derfor ønsker vi at blive gjort opmærksomme på det, hvis du har mistanke om, at det sker eller er sket.

 

Du kan indberette en mistanke om overtrædelse eller konstateret overtrædelse af dansk ret og EU-lovgivningen. Dette kan f.eks. være:

  • Strafbare forhold, som f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse.
  • Chikane eller seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Øvrige overtrædelser af lovgivningen, som f.eks. magtanvendelse, forbrugerbeskyttelse, transportsikkerhed, miljøbeskyttelse, offentligt udbud og finansielle tjenesteydelser.

 

Indberet hændelse 

 

 

Du har også mulighed for at lave en indberetning til Finanstilsynet eller Datatilsynet. 

 

Finanstilsynets whistleblowerordning

Datatilsynets whistleblowerordning

 

Du kan læse mere om Alm. Brands behandling af dine personlysninger i vores privatlivspolitik.

 

Privatlivspolitik for Alm. Brands whistleblowerordning