Privat | Erhverv

Presse | dec 02, 2016 15:03

Alm. Brand hjælper konkursramte forsikringskunder

Alm. Brand hjælper sammen med resten af forsikringsbranchen 26.000 kunder ud af Husejernes Forsikring. Adm. direktør i Alm. Brand, Søren Boe Mortensen glæder sig over, at kunderne hjælpes, og at der nu tages en række initiativer, så lignende situationer undgås i fremtiden.

Det blev sent i aftes besluttet at redde 26.000 kunder ud af Husejernes Forsikrings konkurs. 1700 kunder, der i dag har en sag kørende med forsikringsselskabet, vil få deres skader dækket af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Det samme gælder for kunder, der opdager en skade frem til 1. april 2017. De øvrige kunder uden skader vil få mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring hos de øvrige forsikringsselskaber med en løbetid på op til fem år. I Alm. Brand vil det være en betingelse for at tegne en ejerskifteforsikring, at alle forsikringer samles.

 

God og konstruktiv løsning

Søren Boe Mortensen, formand for Forsikring og Pension synes der er lavet en god og konstruktiv løsning for de nødstedte husejere. "Vi kan naturligvis godt se, at det er en uholdbar situation for de husejere, der er kommet i klemme med Husejernes Forsikrings og Gable Insurance konkurs. Det er jo almindelige mennesker, der for nogle står med fuldstændig ubeboelige huse uden mulighed for at kunne betale for en renovering af huset eller for den sags skyld bare betale for deres egen genhusning. Derfor er vi glade for, at der er fundet en løsning, der kan hjælpe dem", understreger Søren Boe Mortensen og fortsætter:

 

"Omvendt har det været et dilemma for os, at de forsikringstagere, der har valgt et ansvarligt forsikringsselskab og betalt den rigtige pris for en ejerskifteforsikring, nu via Garantifonden kommer til at betale for kunder, der har valgt et forsikringsselskab med uholdbart lave priser. Men eftersom en række advokater og andre rådgivere har anbefalet kunderne at bruge Husejernes Forsikring, må man sige, at de for en del er uden skyld,” siger han.

 

Nye tiltag skal forhindre

Søren Boe Mortensen er derfor også glad for, at den nye aftale betyder, at udenlandske selskaber fremover kan få deres danske kunder ind i Garantifonden, så samme situation ikke gentager sig. Samtidig bliver der lavet en mærkningsordning, så forsikringsselskaber fremover altid skal offentliggøre, om de er med i en garantiordning. Han hæfter sig desuden ved, at der nu er påbegyndt et arbejde for at sikre mere ensartede tilsyn af forsikringsselskaber i de forskellige europæiske lande.

 

”Det bliver forhåbentlig sværere for selskaber som Gable Insurance at gemme sig i et land med meget lempelige tilsynsregler, der dels medfører skrøbelige selskaber, dels medfører uens konkurrencevilkår for forsikringsselskaber i forskellige lande,” slutter Søren Boe Mortensen.