Privat | Erhverv

Presse | nov 28, 2017 00:00

Alm. Brand Invest dropper olie, gas og kul

Bestyrelsen i Alm. Brand Invest dropper nu alle kul-, gas- og olieselskaber i samtlige fonde. Dermed bliver Alm. Brand Asset Management den første kapitalforvalter i Danmark, der etisk tilpasser alle sine fonde for fossile brændstoffer. Også spil, pornografi, tobak og våben ryger ud af fondene.

I dag stilles der stadig højere krav til kapitalforvaltere om at have en etisk profil. Tendensen har især været udbredt blandt de største investorer, men nu følger de små og mellemstore investorer med. De fleste kapitalforvaltere i Danmark har en etisk profil, hvor enkelte af deres fonde opfylder minimumskravene til etik. Udbuddet af ”rene” etiske fonde er dog stadig begrænset til under en procent af de forvaltede formuer herhjemme. Nu vælger bestyrelsen for Alm. Brand Invest at gå skridtet videre. De har bedt Alm. Brand Asset Management - kapitalforvalter for investeringsforeningen – som den første i Danmark at tilpasse samtlige fonde og ikke kun screene enkelte etiske specialfonde. Alm. Brand Invest – hvori der i alt ligger 4,2 mia. kr. – vil udover screening af blandt andet spil, våben, pornografi og tobak også gøre rent bord når det gælder fossile brændstoffer.

 

”Vi oplever en stigende efterspørgsel på fossilfri porteføljer fra blandt andre kommuner, regioner og pensionskasser. Med dette tiltag når vi dem. For vores kunder ligger der en stor politisk risiko i at være uetisk,” siger Torben Frederiksen, direktør for Asset Management i Alm. Brand.

 

God samvittighed koster ikke noget

Han forventer desuden – udover en ren samvittighed – at investorerne ikke lider noget tab ved at investere etisk. Således peger flere analyser på, at etiske fonde ikke klarer sig dårligere afkastmæssigt end ”traditionelle” fonde. ”Vi har i længere tid arbejdet målrettet på et mere stramt etisk fokus. Klimaforandringer giver større risici, men også muligheder som selskaberne skal forholde sig til. Den teknologiske udvikling kan disrupte et marked lynhurtigt – se bare udviklingen af elbiler. Ny regulering som eksempelvis Co2-afgifter kan samtidig betyde højere omkostninger end hos en miljøvenlig konkurrent som i god tid har tilpasset sin forretning,” siger Torben Frederiksen.

 

For ham vil disse risici betyde, at selskaberne risikerer at miste værdien af deres aktiver, at opleve uventede og permanente tab af kapital eller opleve mangler i deres produktionsapparat som går ud over konkurrenceevnen.

 

Vil være landets førende kapitalforvalter

”Vi ønsker at være blandt landets førende kapitalforvaltere til store som små institutionelle investorer - blandt andre kommunerne. Men også privatkunder efterlyser i stigende grad etiske og fossilfrie fonde, så her forventer vi også vækst,” siger Torben Frederiksen.

Alm. Brand Invest har i dag ti investeringsafdelinger, bl.a. i Nordiske Aktier, Europæiske Aktier, Globale Aktier og en række mixafdelinger, hvor der både er aktier og obligationer i porteføljen.

 

Yderligere information

Torben Frederiksen, direktør for Alm. Brand Asset Management – tlf. 35 47 72 71

Kristjan Jørgensen, pressechef – tlf. 2172 8211