Privat | Erhverv

Nyhed | maj 18, 2017 09:05

Kvartalsoverskud overstiger kvart milliard

Ydersiden af Alm. Brand hovedkontor på København
Alm. Brand-Koncernen fik i 1.kvartal 2017 et meget tilfredsstillende overskud på 272 mio.kr før skat. Det er en forbedring på 38 mio.kr. sammenlignet med sidste år og bedre end forventet. Resultatet er præget af, at alle fremadrettede aktiviteter er i fremgang. Samtidig opjusteres forventningerne til helåret til niveauet 600-700 mio.kr.

"Alle vores tre forretningsområder udvikler sig positivt både med hensyn til resultaterne og væksten. Samtidig kan vi se, at vi får flere nye kunder, og at kunderne bliver længere hos os, hvilket jo er helt afgørende," understreger adm. direktør Søren Boe Mortensen og fortsætter:

 

"Det er både den generelle drift, investeringsresultatet, et godt vejrlig og afløbsgevinster, der har bidraget til det flotte resultat. Omvendt er vores omkostninger lidt højere, hvilket er en følge af, at vi investerer betydeligt i vores nye strategi og dermed i fremtiden."

 

Skadeforsikring

Skadeforsikring fik et kvartalsoverskud på 236 mio.kr., hvilket er 31 mio.kr, bedre end i samme periode sidste år. Væksten i forsikringspræmierne udgjorde 1,8 %, og det er bedre end forventet. Combined Ratio blev på 84,4 og var bl.a. påvirket af få vejrligsskader, dyrere storskader, høje afløbsgevinster samt øgede omkostninger. Forventningerne til helåret opjusteres med 125 mio.kr., og forventningerne til væksten opjusteres til 2 %.

 

Liv og Pension

Liv og Pension kom ud med et overskud på 34 mio.kr. I forhold til 1. kvartal 2016 er det en forbedring på 5 mio.kr. Væksten i de løbende præmier blev på 5,4 %, hvilket matcher selskabets vækstambitioner.

Investeringsafkastet på kundernes midler blev på 1,5 %, og bonusgraden steg til 21,4 %. Den positive udvikling forventes at forsætte, hvorfor forventningerne til helåret opjusteres med 5 mio.kr.

 

Bank

Banken fik et samlet overskud på 16 mio.kr. Resultatet af de fremadrettede aktiviteter udgjorde 18 mio.kr., mens aktiviteter under afvikling fik et lille underskud på 2 mio.kr. Leasing satte kvartalsrekord med en porteføljeforøgelse på 52 mio.kr. Privatbanken kunne melde om tilgang af nye Pluskunder og stigende udlån, mens Finansielle Markeder berettede om vækst i såvel antal kunder som midler under forvaltning.