Privat | Erhverv

Presse | nov 16, 2018 00:00

Meget tilfredsstillende resultat for årets første ni måneder

Ydersiden af Alm. Brand hovedkontor på København
Alm. Brand har i dag leveret regnskab for årets første tre kvartaler, og resultatet er meget tilfredsstillende.
Resultatet for årets første tre kvartaler blev et overskud på 640 mio.kr. før skat, hvilket er meget tilfredsstillende. Forventningerne til årets resultat opjusteres fra 600-700 mio.kr. til et overskud på mellem 700 og 750 mio.kr.

Alm. Brand-koncernen fik i 1.-3. kvartal 2018 et overskud på 640 mio.kr før skat. Det er meget tilfredsstillende. Samtidig opjusteres forventningerne til årets resultat fra 600-700 mio.kr. til et overskud på mellem 700 og 750 mio.kr.

 

”Jeg er særdeles tilfreds med koncernens samlede resultat. Et flot overskud, der overgår vores forventninger og medfører en opjustering af Alm. Brands forventede resultat for hele 2018. En høj og meget tilfredsstillende kundetilgang i alle koncernens forretningsområder, og når vi samtidig har særdeles tilfredse og loyale kunder, så glæder jeg mig virkelig over Alm. Brands udvikling,” udtaler adm. direktør i Alm. Brand, Søren Boe Mortensen.

 

Forsikring: Færre storskader og rekordhøj kundeloyalitet

Forsikring fik et overskud på 205 mio.kr. før skat i 3. kvartal 2018, hvilket er meget tilfredsstillende og bedre end forventet. Præmierne steg med 2,7 % sammenlignet med tredje kvartal 2017, og fremgangen ses på både privat- og erhvervssegmentet. Kundeloyaliteten er fortsat på et højt niveau og viser en stigende tendens i begge segmenter, og privatkundernes loyalitet nåede højeste niveau i 10 år. Combined Ratio endte på 85,4 og er positivt påvirket af afløbsgevinster samt færre udgifter til storskader og vejrligsskader end forventet. Den underliggende forretning var påvirket af forløbet på syge- og ulykkesforsikringer, som var dårligere end forventet som følge af et par større erstatninger.

 

”Vores forsikringsforretning fortsætter med at give gode resultater, samtidig med at vi vokser og får flere kunder. Baggrunden for dette er kundernes stigende loyalitet, der skal ses i sammenhæng med deres høje tilfredshed med at være kunde i Alm. Brand,” lyder det fra Søren Boe Mortensen.

 

Pension: Flere virksomheder bliver kunder

Pension kom ud med et meget tilfredsstillende overskud for 3. kvartal på 31 mio.kr. før skat, hvilket er bedre end forventet. De samlede pensionsindbetalinger steg med 44 % i forhold til samme periode 2017. Det er især vækst i firmasegmentet, som påvirker væksten positivt.

 

”Vi oplever gode resultater i koncernens pensionsaktiviteter, hvor væksten i tredje kvartal blev på 50 %. Det er særligt flere firmaer, der vælger at have deres pensionsordninger hos os, og det er en følge af en målrettet strategi, vi har fulgt over de seneste år,” udtaler Søren Boe Mortensen. Bonusgraden udgjorde 21,0 ved udgangen af tredje kvartal 2018. Det betyder, at Alm. Brand Pension kan tilbyde en af branchens højeste depotrenter på garanterede produkter.

 

Bank: Turbulent investeringsmarked trækker ned, mens forbedrede konjunkturer trækker op

Banken fik et samlet overskud på 6 mio.kr. før skat. Forbedrede konjunkturer bidrog til tilbageførsel af nedskrivninger, mens et turbulent investeringsmarked påvirkede beholdningsresultatet negativt. Resultatet er som forventet, men fortsat ikke tilfredsstillende. Banken oplever fortsat en flot vækst i nyudlån. Siden tredje kvartal 2017 er antallet af Pluskunder steget med 9 % eksklusive indregning af kunder fra Saxo Privatbank, som blev fastholdt i perioden. Dog konverterer de eksisterende kunder i høj grad til realkreditlån og indfrier gæld, hvilket styrkes af bankens kunderådgivning og afspejler en generel tendens i markedet.

 

”Vores investeringer i flere kunderådgivere og bedre processer forventes at styrke væksten i banken i de kommende år. Banken får stadig flere kunder – både som følge af at nye kunder kommer til og opkøbet af aktiviteterne i det tidligere Saxo Privatbank – men da kunderne samtidig betaler gæld tilbage og omlægger til realkreditlån, så stiger vores udlån ikke i samme takt,” forklarer Søren Boe Mortensen.