Privat | Erhverv

Presse | feb 06, 2019 00:00

Meget tilfredsstillende resultat for 2018

Ydersiden af Alm. Brand hovedkontor på København
Foto: PR
Christian Stokholm, Presserådgiver abchsh@almbrand.dk
Helårsresultatet for 2018 er et overskud på 724 mio.kr. før skat, hvilket er meget tilfredsstillende. For 2019 forventes fortsat et overskud før skat på 500 til 600 mio.kr.

Alm. Brand-koncernen leverer et meget tilfredsstillende overskud på 724 mio.kr. før skat for regnskabsåret 2018. ”Jeg er meget tilfreds med resultatet. Det viser, at også i et år præget af hård konkurrence, særdeles volatile finansielle markeder, et lavt udlånsbehov og renteniveau samt brancheudgifter til at dække et eksternt forsikringsselskabs konkurs kan koncernen skabe værdi for både kunder, medarbejdere og aktionærer,” fortæller administrerende direktør Søren Boe Mortensen og tilføjer: ”Med vækst i alle forretningsområder, høj kundetilfredshed og moderniserede systemer og processer står koncernen stærkt rustet til at skabe gode resultater i 2019.”

 

Forsikring: Mildt vejr og høj kundeloyalitet

Koncernens forsikringsselskab leverede et meget tilfredsstillende resultat på 652 mio.kr. før skat. Præmierne steg med 2,3% i forhold til året før, og fremgangen ses både blandt privat- og erhvervskunder. Kundeloyaliteten ligger fortsat højt og har i 2018 vist en stigende tendens i erhvervssegmentet. Combined ratio endte på 87,0 og er positivt påvirket af afløbsgevinster og meget mildt vejr. Omvendt er resultatet kraftigt negativt påvirket af investeringsresultatet samt en brancheudgift på 30 mio.kr. til at dække konkursen i det eksterne forsikringsselskab Alpha Insurance. Omkostningsprocenten blev på 17,2.

 

Pension: Flere bliver kunder

Pensionsselskabet gav et resultat på 104 mio.kr. før skat, hvilket er meget tilfredsstillende.

Pensionsindbetalingerne steg med 44% sammenlignet med året før. De løbende indbetalinger steg med 9%, mens engangsindbetalingerne steg med 80%. Det er især vækst i firmasegmentet, der påvirker fremgangen positivt. Bonusgraden udgjorde ved udgangen af året 18,6. Det høje niveau betyder, at Alm. Brand fortsat kan tilbyde kunderne en konkurrencedygtig depotrente, der er branchens højeste.

 

Bank: Flot vækst i nyudlån, men høj afvikling af gæld

Banken fik et samlet overskud på 26 mio.kr. før skat. Resultatet er som oprindeligt forventet, men sammensætningen af resultatet er ikke tilfredsstillende. Banken oplever fortsat en flot vækst i nyudlån. Sammenlignet med sidste år er antallet af Pluskunder steget med 13% eksklusive kunder fra tidligere Saxo Privatbank. Dog afvikler de eksisterende kunder i høj grad deres lån, har et lavere lånebehov og konverterer til realkreditlån, hvilket opvejer den betydelige vækst i nyudlån. I november blev integrationen af de to banker fuldt ud gennemført ved konvertering til én datacentral, Bankdata, og tilpasning af den fremadrettede organisation. Der har som forventet ikke været væsentlige synergigevinster i 2018, mens der i 2019 forventes omkostningssynergier på 75 mio.kr. før afskrivninger på kunderelationer.

 

Læs selskabsmeddelelsen her.