Privat | Erhverv

Presse | maj 08, 2019 00:00

​Tilfredsstillende kvartalsregnskab giver opjustering

Ydersiden af Alm. Brand hovedkontor på København
Foto: PR
Christian Stokholm, Presserådgiver abchsh@almbrand.dk
Alm. Brand kan i årets første kvartal præsentere et overskud før skat på 225 mio.kr., hvilket er meget tilfredsstillende.

Det forventede resultat for 2019 opjusteres derfor med 75 mio.kr. Resultatet kommer efter et meget tilfredsstillende forløb i både Forsikring og Pension, ligesom banken leverer resultater som forventet. Forventninger til resultatet for 2019 opjusteres til 575-675 mio. kr.

 

”Vi ser en fortsat rigtig god vækst i antallet af nye kunder i både Pension og Bank, mens konkurrencen i Forsikring er steget yderligere. Det er meget positivt, at koncernens strategi som finansiel helhedsrådgiver nu for alvor begynder at vise resultater. Blandt andet ser vi, at over halvdelen af kundevæksten i banken skyldes samarbejde med koncerns øvrige forretningsområder,” siger adm. direktør i Alm. Brand A/S, Søren Boe Mortensen.

 

Forsikring: Få vejr- og storskader og høj kundeloyalitet

Forsikring leverede et meget tilfredsstillende resultat på 195 mio.kr. før skat, hvilket er bedre end forventet. Præmierne steg 1,6 % i forhold til samme periode året før, og fremgangen ses blandt privat- og erhvervskunder. Kundefastholdelsen er fortsat på et højt niveau i begge segmenter.Combined Ratio blev på 84,4, hvilket er meget tilfredsstillende og positivt påvirket af afløbsgevinster og lave udgifter til både vejrlig- og storskader.

 

Pension: Vækst i både løbende og engangspræmier

Pensionsaktiviteterne gav et meget tilfredsstillende overskud på 29 mio.kr. før skat, hvilket er bedre end forventet. Pensionsindbetalingerne steg med 4,4 % sammenlignet med samme periode i 2018. De løbende præmier steg 4,3 %, mens engangsindbetalingerne steg 4,4 %. Væksten er tilfredsstillende. Bonusgraden udgjorde 16,2 ultimo første kvartal 2019. Bonusgraden er faldet, men er samlet set tilfredsstillende og giver Alm. Brand Pension mulighed for fortsat at kunne tilbyde høje og konkurrencedygtige depotrenter til kunderne.

 

Bank: Kunderne strømmer til fra forsikringsforretningen

Bankens aktiviteter gav et overskud på 16 mio.kr. i første kvartal 2019 mod 13 mio.kr. i samme periode 2018. Resultatet er positivt påvirket af tilbageførte nedskrivninger, men trækkes ned af lavere rente- og gebyrindtægter. Samlet er resultatet som forventet. Banken har i første kvartal haft en meget tilfredsstillende kundetilgang, hvor antallet af Pluskunder er steget med fire procent. Med den stigende kundetilgang er også nye udlån steget. I modsat retning trækker dog en generelt øget opsparingslyst, hurtigere afdrag på gæld og en kraftig stigning i omlægning af banklån til realkreditlån. Porteføljen af formidlede Totalkreditlån steg således med 0,4 mia.kr. i første kvartal.