Privat | Erhverv

Presse | nov 04, 2020 09:30

Alm. Brand opnår flot resultat i tredje kvartal

Maria Lindeberg, Pressechef abmali@almbrand.dk
Alle tre forretningsben i Alm. Brand, Forsikring, Pension og Bank, viser gode takter i årets tredje kvartal. Det er blandt andet færre småskader og det gode vejr, der har haft positiv betydning for forsikringsforretningen, ligesom drift og investeringsresultat i pensionsforretningen står for et godt resultat.

Alm. Brand kommer ud af tredje kvartal med et tilfredsstillende resultat over en bred kam. Både resultaterne i forsikrings-, pensions- og bankforretningen viser fortsat fremgang, og koncernen leverer dermed et overskud på 302 mio. kr. før skat mod et overskud på 162 mio. kr. i samme kvartal 2019.

 

"Vi leverer et tilfredsstillende resultat, som er drevet af en positiv udvikling i den underliggende drift. Det vidner om, at vi har leveret i et kvartal, hvor Covid-19 har sænket aktiviteten i vores samfund, og mange af vores kollegaer fortsat arbejder hjemmefra og møder kunderne virtuelt. Jeg er imponeret over, hvad vi kan sammen, og hvordan mine kollegaer omstiller sig – indimellem dag for dag. Og samtidig har vi opnået en stigende kundetilfredshed. Det er jeg meget stolt af," siger adm. direktør i Alm. Brand Rasmus Werner Nielsen.

 

Alm. Brands salg af bankaktiviteterne til Sydbank er netop blevet godkendt af myndighederne, og med det langsigtede partnerskab forude vil kunderne kunne nyde godt af både Sydbanks brede tilbud af attraktive services og produkter og Alm. Brands forsikringsprodukter. Det samme gælder det strategiske partnerskab med Volkswagen Semler Finans Danmark, hvor omdrejningspunktet ligeledes er udviklingen af nye digitale løsninger til kunderne.


"Det positive resultat i koncernen giver Alm. Brand et godt afsæt til fortsat at styrke kundeoplevelsen, at implementere og eksekvere på de strategiske partnerskaber med Sydbank og VW Semler Finans Danmark, samt at videreføre den positive udvikling i den fortsættende forretning. Som koncern står vi i dag over for spændende forandringer, som vil være med til at forme Alm. Brand i de kommende år," siger Rasmus Werner Nielsen.


For perioden 1.-3. kvartal 2020 blev Alm. Brands samlede resultat et overskud på 706 mio. kr. mod et overskud på 532 mio. kr. i samme periode 2019.


Forventninger til 2020

Alm. Brand fastholder de opjusterede forventninger til et resultat før skat på 700-750 mio. kr. for 2020 eksklusive afløbsresultat for årets sidste kvartal. Frem mod 2022 arbejder Alm. Brand målrettet efter at nå en vækst i løbende bruttopræmieindtægter i Forsikring på mere end 3 procent i 2021 og 5 procent i 2022, en Combined Ratio i Forsikring på under 90, en bruttoomkostningsprocent i Forsikring i niveauet 16 procent og en årlig vækst i de løbende præmier i Pension på 7 procent.


Yderligere info:
Pressechef Maria Lindeberg, tlf. +45 24 99 84 55, abmali@almbrand.dk