Privat | Erhverv

Presse | jan 30, 2020 09:30

Alm. Brand ændrer organisationen og reducerer medarbejderstaben

Ydersiden af Alm. Brand hovedkontor på København
Alm. Brand leverer ifm. årsregnskabet for 2019 et overskud før skat på 684 mio. kr. Samtidig præsenterer koncernen en ny plan, der ændrer organisationen for at forløse det fulde potentiale i koncernens strategi ”Kundens Alm. Brand”. Ændringerne og øget fokus på omkostninger betyder farvel til 120 medarbejdere.

Alm. Brand samler koncernen i en privat- og en erhvervsdel, der fremover vil servicere kunderne på tværs af forretningsområderne bank, forsikring og pension.

 

Udmeldingen kommer samtidig med, at Alm. Brand præsenterer et helårsresultat for 2019 på 684 mio. kr. før skat og eksklusive ekstraordinære omkostninger.

 

”Resultatet for 2019 er tilfredsstillende og på linje med de forventninger, vi tidligere har meldt ud. Men vi har potentiale og ambitioner til mere. Vi gennemfører derfor i dag forandringer, der vil forbedre vækst og indtjening i Alm. Brand og skabe en endnu bedre kundeoplevelse. Vi vender organisationen mod vores erhvervs- og privatkunder, så de i langt højere grad oplever et Alm. Brand, hvor de får en unik helheds-rådgivning og fordele ved at samle deres økonomi på tværs af forsikring, pension og bank”, siger adm. direktør Rasmus Werner Nielsen.

 

Vil reducere koncernens omkostninger

De nye initiativer vil reducere koncernens omkostninger med øjeblikkelig virkning. Antallet af fuldtidsstillinger i Alm. Brand vil blive reduceret med 120. De fleste afskedigelser sker i koncernens hovedsæde, herunder i banken.

”Forandringerne betyder, at vi skal tage afsked med gode kolleger. Det er trist og har ikke været en let beslutning. Det er imidlertid nødvendigt at styrke Alm. Brands indtjeningsevne i en situation, hvor kombinationen af hård konkurrence, lave renter og hastig digitalisering fordrer nytænkning,” siger Rasmus Werner Nielsen.

 

En mere kundeorienteret og konkurrencedygtig koncern

Udover at samle organisationen i privat og erhverv på tværs af koncernens tre forretningsben, samler Alm. Brand alle udviklingsaktiviteter i én organisation, som hurtigere og mere effektivt kan levere nye digitale løsninger til kunderne.

Samtidig tilpasser koncernen bankens servicemodel, så den fremover primært fokuserer sin indsats på koncernkunder.

Dette gør det muligt for koncernen at tilbyde et endnu mere attraktivt serviceniveau til disse kunder samtidig med, at lønsomheden forbedres som følge af en reduceret omkostningsbase.

”Med disse initiativer foretager vi et niveauskifte for den underliggende indtjening i 2020. Og vi hæver barren og introducerer nye og mere ambitiøse finansielle mål frem mod 2022 for både forsikring, pension og i særdeleshed bank. Samtidig øger vi målsætningen for kundetilfredsheden og fastholder det høje mål for medarbejdertilfredshed,” forklarer Rasmus Werner Nielsen.