Privat | Erhverv

Presse | maj 14, 2020 08:00

Alm. Brand lander tilfredsstillende resultat i årets første kvartal

Christian Stokholm, Presserådgiver abchsh@almbrand.dk
Finanskoncernens resultat for årets første tre måneder blev et overskud på 33 mio. kr. før skat.

Alm. Brands resultat for årets første kvartal blev et overskud på 33 mio.kr. før skat mod et overskud på 225 mio.kr. i samme periode sidste år.

Kvartalet er påvirket af negative effekter som følge af coronakrisen, som har ført til tab på koncernens investeringer på 125 mio. kr. i kvartalet.

Set i lyset af coronakrisen er der tale om et tilfredsstillende resultat for Alm. Brand, lyder det fra administrerende direktør Rasmus Werner Nielsen.

- Det viser, at vores forretningsmodel er stabil selv i den helt ekstraordinære situation, vi står i. Investeringsresultatet er selvfølgelig stærkt påvirket af markedsudviklingen, men jeg er godt tilfreds med, at vi samlet set er i stand til at rapportere et overskud for koncernen selv i sådan en periode, siger han.


Hjælp til kunder i en turbulent tid

For Alm. Brand har der siden krisens start været særlig fokus på at hjælpe de mange kunder, der er berørt af krisen.


- Det gælder især på rejseforsikring, hvor mange kunder havde brug for at komme hurtigt hjem fra udlandet, og hvor vi nu også har valgt helt ekstraordinært at hjælpe dem, der ikke kan få refunderet deres ubrugelige flybilletter. Men også i resten af koncernen har vi lanceret tiltag, der sigter på at støtte kundernes bank-, pensions- og forsikringsbehov i en usikker tid, siger Rasmus Werner Nielsen.


Det krævede en hurtig omstilling at få alt til at hænge sammen. På to dage i marts rykkede 99% af koncernens medarbejdere ud af koncernens fysiske lokationer og arbejdede i stedet hjemmefra.


- Jeg er virkelig stolt over, hvordan vores medarbejdere er lykkedes med at omstille sig til hjemmearbejde og samtidig hjælpe vores kunder i en rigtig svær situation på en måde, så kunderne er endnu mere tilfredse, end da vi gik ind i krisen, siger Rasmus Werner Nielsen.

Solid underliggende forretning
Et kig på koncernens særskilte forretningsområder viser, at forsikringsdelen i årets første kvartal fik et forsikringsteknisk resultat på 131 mio.kr. mod 205 mio.kr. i samme periode sidste år. Bruttopræmieindtægterne steg med 3,7 %, og Combined Ratio blev 90,4.

Resultatet i Pension blev i første kvartal 2020 et overskud på 32 mio.kr. før skat. Det er tre mio. kr. mere end i samme periode sidste år. De løbende præmieindbetalinger viste en vækst på 5,8 %.


Basisresultatet i bankdelen blev et overskud på 16 mio.kr. før skat mod 11 mio.kr. i samme kvartal 2019. Resultatudviklingen var positivt påvirket af en stigning i rente- og gebyrindtægter, mens et fald i handelsindtægter trak ned. Bankens samlede resultat var derudover påvirket af negative kursreguleringer på værdipapirer og nedskrivninger på udlån som følge af coronakrisen.


Uændrede forventninger til 2020

Alm. Brand fastholder forventningerne til året som helhed med et samlet resultat på 550-700 mio.kr. før skat.

- Med det økonomiske resultat i første kvartal og de mange tiltag, som koncernen igangsatte i januar, er vi godt rustet til at indfri de finansielle målsætninger på trods af udfordringerne og usikkerheden om den aktuelle situation, siger administrerende direktør Rasmus Werner Nielsen.