Privat | Erhverv

Presse | aug 20, 2020 08:00

Alm. Brand leverer stærkt kvartalsregnskab

Foto: PR
Årets andet kvartal er præget af en meget tilfredsstillende resultatudvikling i Alm. Brand. Både de enkelte forretningsområder og koncernens beholdning af investeringsaktiver bidrager til det samlede positive billede.

Alm. Brands resultat for andet kvartal 2020 blev et overskud på 371 mio.kr. før skat mod et overskud på 145 mio.kr. i samme periode året før.


Resultatet afspejler en meget tilfredsstillende udvikling i alle tre forretningsområder, især i koncernens forsikringsdel.
Kvartalets resultat er også påvirket af positive finansielle markeder og gevinster på koncernens investeringer.

 

"Vi leverer et stærkt kvartalsresultat. Alle tre forretningsben – forsikring, pension og bank – er kommet godt i mål i et kvartal, hvor den usædvanlige Covid-19-situation fortsat har sat sit præg," siger administerende direktør Rasmus Werner Nielsen

 

Meget tilfredsstillende resultat i Forsikring
Forsikring fik i årets andet kvartal et forsikringsteknisk resultat på 237 mio.kr. mod 135 mio.kr. i de samme tre måneder i 2019. Covid-19-situationen har medført et samlet fald i antallet af skadeanmeldelser, samtidig med at der har vejret færre vejr- og storskader.


Derudover har der været et positivt afløbsresultat. Bruttopræmieindtægterne steg 1,6 %, mens Combined Ratio renset for afløbsgevinster blev 85,3.


"Vi forventer, at skadeudviklingen vil normalisere sig yderligere de kommende måneder, og vi ser fortsat ikke kunder i banken, der har økonomiske problemer i forlængelse af Covid-19. Der er dog stadig stor usikkerhed i forhold til den økonomiske udvikling," siger Rasmus Werner Nielsen.

 

Banken løfter overskud
Banken fik et overskud på 43 mio.kr. før skat mod 15 mio.kr. i samme kvartal 2019.

 

Resultatet var positivt påvirket af både højere netto rente- og gebyrindtægter og lavere omkostninger som følge af de indtægts- og omkostningsinitiativer, der blev gennemført først på året.

 

Vækst i løbende pensionsindbetalinger
Kvartalsresultatet i Pension blev et overskud på 30 mio.kr. før skat mod 21 mio.kr. i samme periode året før.

 

De løbende præmieindbetalinger viste en vækst på 1,7 % til 175 mio.kr. og engangsindbetalingerne faldt med 15,7 % til 186 mio.kr.

 

Forventninger til 2020
Alm. Brand forventer fortsat et resultat før skat på 750-850 mio.kr. før afløbsresultat for de kommende to kvartaler. Tallet er senest revideret i slutningen af juli.