Privat | Erhverv

Presse | jan 29, 2021 13:02

Forsikringskunder kompenseres efter for kort betalingsfrist

Maria Lindeberg, Pressechef abmali@almbrand.dk
Nogle forsikringskunder har i en periode i 2019 og 2020 fået opsagt deres forsikring på grund af manglende betaling med udgangspunkt i en for kort frist på deres betalingspåmindelser. Alm. Brand beklager fejlen og stiller alle kunder som før opsigelsen. 

De berørte kunder har fået op til seks dages for kort frist til at betale deres regninger eller rykkere, da betalingsfristen skulle have været forlænget med de seks omdelingsdage, som det må forventes for et fysisk brev at nå frem. Opsigelserne af forsikringerne var derfor ikke gyldige og har i nogle tilfælde betydet, at privat- og erhvervskunder uretmæssigt er blevet pålagt dagsgebyrer via DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring).  

 

- Vi er meget kede af, at kunderne har fået for korte frister på betalingspåmindelserne. Jeg beklager de gener, det kan have haft for den enkelte, og vi stiller naturligvis kunderne som før, opsigelsen fandt sted, siger Peter Flemmer, direktør i Alm. Brand Forsikring A/S. 

 

Ved opsigelse af autoforsikringer på grund af manglende betaling bliver kunderne henvist til DFIM, der pålægger et dagsgebyr hos dem, der ikke har en lovpligtig ansvarsforsikring på deres motorkøretøj.  Gebyret udgør 250 kr. pr. dag, indtil kunden opretter en ny autoforsikring hos et forsikringsselskab.  

 

I alt 14.944 privat- og erhvervskunder med autoforsikringer blev i perioden fra foråret 2019 til efteråret 2020 henvist til DFIM i forbindelse med de uretmæssige opsigelser. De kunder, der i den forbindelse har betalt de lovbestemte gebyrer, får det fulde beløb tilbagebetalt fra DFIM i løbet af kort tid. De berørte kunder har i dag modtaget information om fejlen. 

 

Om DFIM: 
Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring - DFIM - administrerer en lov, der trådte i kraft 1. januar 2019, og som pålægger et dagsgebyr til de personer og virksomheder, der ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring på deres motorkøretøj. 

 

DFIM står for opkrævning af et gebyr på 250 kroner for hver dag, et motordrevet køretøj er uden ansvarsforsikring. Gebyrordningen trådte i kraft samtidig med loven den 1. januar 2019. Dagsgebyret bliver pålagt, indtil der er købt en ansvarsforsikring, eller køretøjets nummerplader er afleveret til Motorstyrelsen. 

 

DFIM er en garantifond, der hjælper med at udbetale erstatning til de personer, der er blevet skadet af et uforsikret køretøj. Det er DFIM, der fra og med 1. januar 2019, hvor loven trådte i kraft, står for opkrævning af dagsgebyret.