Privat | Erhverv

Presse | feb 11, 2021 08:37

Alm. Brand leverer stærkt årsresultat

Maria Lindeberg, Pressechef abmali@almbrand.dk
Et exceptionelt år med et ændret skadesmønster og fortsat vækst danner baggrund for Alm. Brands solide overskud for 2020. Nye stærke partnerskaber er etableret i det forgangne år og skal være med til at bane vejen for øget salg og nye kundeoplevelser i Alm. Brand.

Forsikrings- og pensionsselskabet Alm. Brand kommer ud af 2020 med et solidt overskud på 833 mio. kroner før skat mod sidste års resultat på 553 mio. kroner før skat.  Resultatet afspejler en fortsat tilfredsstillende udvikling på tværs af koncernens aktiviteter i et år, hvor salget af Alm. Brand Bank og nye strategiske partnerskaber med blandt andre Sydbank, G4S og Volkswagen Semler Finans Danmark A/S accelererer det digitale fundament og den gode kundeoplevelse.

 

Samtidig har færre stor- og vejrligsskader og danskernes ændrede adfærd i forbindelse med Covid-19 betydet et anderledes skadesmønster i dele af året, hvilket samlet set har påvirket resultatet positivt.

 

Rasmus Werner Nielsen, administrerende direktør i Alm. Brand, er tilfreds med resultatet for året og peger på, at 2020 har været et forandringens år for selskabet:


- Udover at vi har måttet tilpasse os den nye virkelighed med Covid-19, så har salget af banken og etableringen af nye, tætte partnerskaber været det, der har kendetegnet 2020 og forvandlet vores forretning. Samtidig har kunderne haft brug for ro i maven om deres forsikringer i et år, hvor alles hverdag er ændret markant, og vi har mødt vores kunder på nye måder og nye tidspunkter. Jeg er derfor meget stolt af det engagement og den kæmpe indsats, som kollegaerne i hele koncernen har bidraget med. Vi er lykkedes med at tage nogle vigtige skridt, og vi har nu et stærkere Alm. Brand, siger Rasmus Werner Nielsen.

 

Inden for Forsikring opnåede Alm. Brand et forsikringsteknisk resultat på 815 mio. kr. mod 570 mio. kr. i 2019, mens nøgletallet combined ratio eksklusive afløbsgevinster blev 87,2. Resultatet i Pension blev i 2020 et overskud på 112 mio. kr. før skat mod 96 mio. kr. i 2019.

 

Forventninger til 2021:
Alm. Brand forventer i 2021 et resultat før skat på 600-650 mio. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab.

 

Forventningen afspejler, at den fortsatte nedlukning af det danske samfund forventes at påvirke skadeforløbet, at der forventes en tilbagevenden til normaliserede forløb for såvel vejrligs- som storskader samt omkostninger forbundet med opstart af de nye strategiske partnerskaber.