Privat | Erhverv

Presse | maj 06, 2021 08:31

Alm. Brand opjusterer årets resultat

Maria Lindeberg, Pressechef abmali@almbrand.dk
Et tilfredsstillende resultat for første kvartal og udsigten til øget aktivitet hæver Alm. Brands forventninger til årets resultat. Forventningerne til åres resultat opjusteres således til 650-700 mio. kr. mod tidligere 600-650 mio. kr.

Forsikrings- og pensionsselskabet Alm. Brand kommer ud af første kvartal med et overskud på 137 mio. kr. før skat mod et overskud på 41 mio. kr. i 1. kvartal 2020. Samtidig opjusterer Alm. Brand sine forventninger til årets resultat til 650-700 mio. kroner mod tidligere 600-650 mio. kroner.

 

Resultatet afspejler en tilfredsstillende udvikling i både forsikrings- og pensionsforretningen. Inden for Forsikring opnåede Alm. Brand et forsikringsteknisk resultat på 109 mio. kr. mod 131 mio. kr. i samme periode sidste år, mens combined ratio eksklusive afløbsgevinster faldt fra 92,3 i første kvartal sidste år til 92,2 i år. Pension stod for et overskud på 21 mio. kr. før skat mod 32 mio. kr. før skat i 1. kvartal 2020.

 

"Resultatet er samlet set tilfredsstillende i en periode, der fortsat har været præget af Covid-19 med færre skader på biler og færre indbrud, men også med en vis tilbageholdenhed fra kunderne i forhold til at drøfte deres fremtidige forsikringsbehov. I takt med at samfundet åbner igen, venter vi et normaliseret skadesbillede, og vi glæder os til et højere aktivitetsniveau og dialogen med vores kunder om deres forsikringsbehov i en hverdag, der i højere grad ligner den, vi kender," siger Rasmus Werner Nielsen, adm. direktør i Alm. Brand.

 

Kvartalets resultat indeholder omkostninger til de indgåede partnerskabsaftaler, og det nye samarbejde med Sydbank bidrog som forventet og forventes at komme yderligere op i fart i de kommende kvartaler.

 

"I de seneste måneder har vi lagt fundamentet for vores store partnerskaber, som vi forventer os meget af de kommende måneder og år. Sydbank-samarbejdet har fra første dag givet et rigtig godt flow af henvisninger, og vi er nu også gået i luften med partnerskabet med Volkswagen Semler Finans Danmark, så danskerne i en nem og integreret løsning kan få deres bilforsikring med sig med det samme, når de kører ud over kantstenen hos forhandleren," siger Rasmus Werner Nielsen.

 

Forventninger til 2021
Alm. Brand opjusterer sine forventninger til årets resultat med 50 mio. kr. til 650-700 mio. kr. før skat og eksklusive afløbsgevinster og -tab for de kommende tre kvartaler mod tidligere 600-650 mio. kr.

 

For Forsikring forventes nu et overskud på 625 mio. kr. før skat mod tidligere 575 mio. kr. Combined Ratio eksklusive afløbsresultat forventes at blive i niveauet 89 mod tidligere forventet 90. Pension forventes uændret et overskud på 100 mio. kr. før skat og en vækst i de løbende præmieindbetalinger på 3-4%.