Privat | Erhverv

Presse | jun 10, 2021 10:43

Retshjælpsforsikring skal beskytte flere virksomheder i kølvandet på corona-travlheden

Jacob Bülow Hansen, Senior presserådgiver abjcha@almbrand.dk
Få virksomheder garderer sig tilstrækkeligt mod tvister og retssager, selvom risikoen er stor. Alm. Brand lancerer nu en mere fleksibel retshjælpsforsikring, der kommer de underdækkede små- og mellemstore virksomheder til undsætning.

Hver dag ender virksomheder i en uønsket situation, hvor de får brug for retshjælp. Alligevel er det kun et mindretal af virksomheder, der tegner en retshjælpsforsikring, der kan hjælpe virksomheden med at dække de ofte store sagsomkostninger en rets- eller voldgiftssag kan medføre.

 

Nu skal en ny og mere fleksibel retshjælpsforsikring fra Alm. Brand få flere virksomheder til at gardere sig bedre.

 

”I Alm Brand. forstår vi vigtigheden af, at ens virksomhed er forsikret ordentligt, hvis uheldet er ude. Som forsikringsselskab vil vi gerne hjælpe virksomhederne med at gardere sig bedre, og med udvidelsen kommer vi de underdækkede små- og mellemstore virksomheder til undsætning med en ny og mere fleksibel retshjælpsløsning,” siger Kim Bai Wadstrøm, koncerndirektør for Erhverv i Alm. Brand.

 

Tidligere var prisen for en retshjælpsforsikring den samme uanset virksomhedens størrelse, men nu afviger Alm. Brand fra standarden i markedet. Nu afhænger prisen af virksomhedens omsætning.

 

”Vi lytter til kunderne og hjælper den enkelte virksomhed med at vælge den sum, der passer virksomhedens situation og risiko bedst. Derudover har vi sænket prisen på retshjælpsdækningen for langt størstedelen af vores kunder. For de mindste virksomheder er prisen sænket med op til 30 pct.,” siger Kim Bai Wadstrøm.

 

Den nye retshjælpsforsikring dækker fortsat de sagsomkostninger, der er forbundet med visse rets- eller voldgiftssager. Den adskiller sig fra konkurrenternes ved at tilbyde valgfri dækningsmaksimum og ingen selvrisiko. Retshjælpsdækningen kan købes som enkeltstående dækning på erhvervsforsikringen.

 

Økonomiske tab og travlhed

Corona-krisen har medført økonomiske tab for dele af erhvervslivet, mens andre brancher har oplevet travlhed. Hos Alm. Brand forudser man, at begge scenarier vil resultere i en stigning i antallet af retssager. 

 

”Hos Alm. Brand får mere end hver 20. erhvervskunde, der har tegnet retshjælpsforsikringen, brug for den. Vi har endnu ikke set toppen af stigningen, men det er et tal, vi forventer vil stige de kommende måneder på bagkant af Corona-nedlukningen, og her vil vi gerne stå klar med en tilpasset forsikring,” siger Kim Bai Wadstrøm. 

 

Med stigningen i ombygninger og renoveringsprojekter i private hjem, og i byggebranchen generelt, forventer forsikringsselskabet at se en stigning i antallet af indsigelser om fejl og mangler og forsinkelser i byggeriet, der kan ende med en tvist. Mens man i hotel-og restaurationsbranchen kan ende i situationer med leverandører eller med private, som aflyser arrangementer i sidste øjeblik, der medfører behov for retshjælp, hvis sagen ender i retten.