Privat | Erhverv

Presse | jul 07, 2021 14:43

Forsikringsselskaber politianmeldt for forskelsbehandling

Alm. Brand er sammen med en række forsikrings- og pensionsselskaber blevet anmeldt til bagmandspolitiet (SØIK) for brud på ligestillingsloven.

Onsdag den 7. juli blev en række forsikringsselskaber, heriblandt Alm. Brand, politianmeldt af Finanstilsynet for angiveligt at have forskelsbehandlet gravide.  

 

For en række selskaber gælder anmeldelsen sundhedsforsikring. Alm. Brand er blevet anmeldt for brud på forsikringsligebehandlingsloven i forbindelse med vilkårene på vores ulykkesforsikring og rejseforsikring. 

 

Alm. Brand har ikke på noget tidspunkt haft til hensigt at diskriminere nogen, og vi ser med stor alvor på politianmeldelsen. Vi har allerede tidligere sat gang i en grundig undersøgelse for at afklare, om der er kunder, der ikke har fået deres sag behandlet, som de havde krav på. Viser det sig at være tilfældet, vil kunderne naturligvis blive kompenseret.

 

Afslag på rejseforsikringen og ulykkesforsikring med henvisning til køn eller graviditet ?

 

Særlovgivningen på ligebehandlingsområdet betyder, at Alm. Brand enkelte steder er ved at præcisere vores forsikringsbetingelser. Det gælder vilkår i rejseforsikring og vilkår i ulykkesforsikring. Vi undersøger i den sammenhæng, hvorvidt der i tidligere skadesanmeldelser er sket fejl ved anvendelse af de nævnte vilkår.

 

Hvis du tidligere har fået afslag på dækning fra din rejseforsikring eller ulykkesforsikring på grund af køn eller graviditet, eller har du haft en skade, som du ikke har anmeldt under henvisning til de anførte vilkår, opfordrer vi dig til at kontakte os.

 

Henvendelser vedrørende rejseforsikring kan rettes til skade.rejser@almbrand.dk og henvendelser der knytter sig til skader for ulykkesforsikringer kan rettes til skade.ulykke@almbrand.dk.