Privat | Erhverv

Presse | okt 05, 2022 12:00

Alm. Brand Group styrker banksamarbejde med forsikringer målrettet landbruget

Nu styrker Alm. Brand Group indsatsen over for landbruget, som i forvejen er et kernesegment i forsikringskoncernen. Det sker med forsikringer samt skadesforebyggende og bæredygtighedsmæssige tiltag tilpasset de særlige behov, et landbrugserhverv i omstilling står med.

Alm. Brand tilbyder nu landbrugsforsikringer via bankassurancesamarbejdet – en mulighed, som er opstået efter sammenlægningen af Alm. Brand og Codan i foråret. Alm. Brand-brandet står stærkt i landbrugsmarkedet, mens Codan via Privatsikring og Erhvervssikring er stærk på bankassurance.

 

”Op imod hver anden landbrugskunde i Danmark er kunde i en af de knap 30 banker og sparekasser, der indgår i vores bankassurance-samarbejde. På baggrund af Alm. Brands lange erfaring og stærke kompetencer indenfor landbrug har vores mange partnerbanker efter sammenlægningen efterspurgt Alm. Brand-brandet til deres landbrugskunder. Det ser vi et stort potentiale i, og vi er rigtig stolte af, at bankerne viser os den tillid at henvise deres landsbrugskunder til os,” siger Kim Bai Wadstrøm, som er koncerndirektør med ansvar for Bankassurance i Alm. Brand Group.

 

”Via et tæt samarbejde mellem landbrugsassurandørerne og landbrugsrådgiverne i bankerne opnår vi mulighed for, at rådgiverne bringer os i spil i rette tid og på rette sted og på den rigtige måde. Det kan for eksempel være, når landbrugsrådgiveren og kunden taler om en ny maskine til gården, før det egentlige køb,” forklarer Kim Bai Wadstrøm.

 

Et erhverv i forandring
Landbruget gennemgår i disse år en stor omstilling, der er drevet af både nye forbrugerønsker, nye teknologiske muligheder, ændringer i ejerformer og ikke mindst nye risici fra klimaforandringer og afledte reguleringskrav om at styrke bæredygtigheden i industrien. Landbruget skal omstilles til at være mere klima- og miljøvenligt, samtidig med at det forbliver økonomisk bæredygtigt. Herudover har flere og flere landbrug fokus på at forebygge skader.

 

”Landbruget er i stigende omfang fokuseret på at undgå skader, og interessen for skadesforebyggende tiltag målrettet branchen er derfor i vækst. Sammen med en række tætte samarbejdspartnere har vi udviklet en række skadeforebyggende og bæredygtighedsmæssige tiltag, som vi fra begyndelsen af det nye år tilbyder landbrugskunderne i tillæg til selve forsikringerne,” tilføjer Kim Bai Wadstrøm.

 

Tilbuddet vil bl.a. indeholde:

  • Et skadeforebyggelsestjek, som bliver leveret af Alm. Brands egne specialister samt en løsning med personalarmer, områdealarmer og brandalarmer udviklet i samarbejde med G4S, som via Erhvervssikring er støttet af Østifterne.
  • En beredskabsplan udviklet til det enkelte landbrug i tæt samarbejde med kunden.
  • Et udvidet arbejdsskadetjek fra SEGES, som handler om at undgå arbejdsskader og nedslidning for medarbejdere og ejer.
  • En forsikring af sygedriftstab målrettet landbrugeren, leveret af Alm. Brand.
  • Et digitalt klimaværktøj fra SEGES, hvor det enkelte landbrug kan beregne klimabelastningen for hele sin landbrugsproduktion. Med værktøjet kan landmanden beregne bedriftens aftryk, og hvordan ændringer i f.eks. fodring, markdrift, eller investeringer, kan påvirke klimaaftrykket.