Privat | Erhverv

Presse | maj 02, 2022 09:00

Codan er nu en del af Alm. Brand-koncernen

Jacob Bülow Hansen, Senior presserådgiver abjcha@almbrand.dk
Landets næststørste forsikringsselskab med over 700.000 kunder på tværs af geografi og kundetyper er nu en realitet. Med tre stærke brands samlet i én koncern er målet at samle alle kræfter om at skabe et endnu stærkere forsikringsselskab.

Alm. Brands køb af Codans danske forretning er nu gennemført, og landets næststørste forsikringsselskab med årlige præmieindbetalinger for over 11 mia. kroner er en realitet.

 

Alm. Brand, Codan og Privatsikring vil i den nye koncern, Alm. Brand Group, fortsætte som selvstændige brands, men fremover som del af én samlet koncern og organisation under én fælles koncernledelse.

 

”Vi præsenterer i dag en stærk fremtidig koncernledelse, som får ansvaret for at gennemføre en vellykket sammenlægning af vores to selskaber. Vores mål er at skabe endnu bedre forsikringsprodukter for kunderne såvel som nye karriereveje for kollegerne, og indfri de finansielle ambitioner for vores nye koncern,” siger Rasmus Werner Nielsen, adm. direktør i Alm. Brand Group.

 

Den nye koncern vil bestå af otte områder med hver en koncerndirektør, der skal lede og udvikle på tværs af koncernens brands. Fem forretningsområder er direkte knyttet til forsikringsdriften og betjeningen af kunderne – Industri, Erhverv, Privat, Bankassurance og Skadesservice, mens de tre fælles funktioner – Forretningsudvikling & Teknologi, Økonomi og Stabe – er centrale for at støtte drift og udvikling.

 

Rasmus Werner Nielsen er administrerende direktør og koncerndirektør for Stabe, mens Anne Mette Toftegaard bliver viceadm. direktør og koncerndirektør for Privat. Mikael Hvolgaard bliver koncerndirektør for Industri og vil ligeledes varetage ledelsen af Privat, indtil Anne Mette Toftegaard tiltræder den 1. oktober 2022. Camilla Amstrup kommer til at stå i spidsen for Erhverv som koncerndirektør, mens Kim Bai Wadstrøm bliver koncerndirektør for Bankassurance, og Henrik Bundgaard bliver koncerndirektør for Skadeservice. I koncernledelsen er også Andreas Ruben Madsen som CFO og koncerndirektør for Økonomi. Kristian Hjort-Madsen er koncerndirektør for Forretningsudvikling & Teknologi.

 

Udnævnelsen af den nye koncernledelse er første skridt i sammenlægningen, som over den kommende tid vil fokusere på at skabe et endnu stærkere forsikringsselskab.

 

”Alm. Brand, Codan og Privatsikring står alle stærkt i markedet, og de tre brands vil alle nyde gavn af fælles ledelse, stærkere udviklingsmuligheder og en række delte fælles funktioner. Alm. Brand og Codan komplementerer hinanden rigtig godt, og vi skal nu samles om at skabe stadig bedre forsikringsprodukter til vores nuværende og kommende kunder. Jeg ser utrolig meget frem til at løfte opgaven sammen med den nye koncernledelse og alle vores kolleger på tværs af koncernen,” siger Rasmus Werner Nielsen.

 

Alm. Brand Groups koncernledelse

Vores nye organisation har fem forretningsområder (Industri, Erhverv, Privat, Bankassurance og Skadeservice), og tre fælles funktioner (Forretningsudvikling & Teknologi, Stabe og Økonomi).

 

Rasmus Werner Nielsen
Administrerende direktør i Alm. Brand Group med det overordnede ansvar og koncerndirektør for Stabe. I Alm. Brand Group er fokus på skadesforsikring, høj kundetilfredshed, de dygtigste medarbejdere, og et stærkt fundament for vækst og lønsomhed.  Stabe skal understøtte og rådgive på tværs af forretningsområder og sikre, at hele koncernen udvikler sig i retning af vores strategiske mål.

 

Anne Mette Toftegaard
Viceadministrerende direktør og koncerndirektør for Privat. Anne Mette kommer fra en stilling som adm. direktør i LB Forsikring. Tiltræder den 1. oktober 2022. Gennem gode kundeoplevelser har Privat fokus på at fastholde vores eksisterende Codan og Alm. Brand kunder i samt at tiltrække nye kunder med skarpe løsninger tilpasset den enkeltes behov.

 

Andreas Ruben Madsen
CFO og økonomikoncerndirektør. Andreas kommer fra en tilsvarende stilling i Alm. Brand. Økonomi har en nøglerolle i koncernens drift som en fagligt stærk funktion, der sikrer en stærk styring og et solidt fundament under det nye selskab.

 

Kristian Hjort-Madsen
Koncerndirektør for Forretningsudvikling & Teknologi. Kristian kommer fra en tilsvarende stilling i Alm. Brand. Forretningsudvikling & Teknologi skaber nye produkter og bedre digitale løsninger på én stærk konsolideret it-platform.

 

Mikael Hvolgaard
Koncerndirektør for Industri. Mikael kommer fra en stilling som privatkundedirektør i Alm. Brand. Industri skal støtte store virksomheder indenfor energi, marine og industri i Danmark og internationalt. Der er et højt specialiseret område, der bl.a. rummer forsikring af havmøller og maritim virksomhed under Codan-brandet. Mikael fortsætter med ledelsen af Privat, indtil Anne Mette Toftegaard tiltræder.

 

Camilla Amstrup
Koncerndirektør for Erhverv. Camilla kommer fra en stilling som erhvervsdirektør i Codan. Erhverv skal under Alm. Brand og Codan-brandet skabe de bedste kundeoplevelser for små og mellemstore virksomheder og landbrug. Alm. Brand Group bliver Danmarks største forsikringsselskab på erhverv og næststørst på landbrug.

 

Kim Bai Wadstrøm
Koncerndirektør for Bankassurance. Kim kommer fra en stilling som koncerndirektør for Erhverv i Alm. Brand. Bankassurance skal varetage samarbejdet med pengeinstitutterne og opererer under Alm. Brand og Privatsikring som brands. Alm. Brand Group bliver Danmarks største på bankassurance med et stærkt vækstpotentiale.

 

Henrik Bundgaard
Koncerndirektør for Skadeservice. Henrik kommer fra en stilling som skadedirektør i Codan. På baggrund af en stærk faglighed, menneskelighed og i mange tilfælde også en høj grad af kompleksitet, håndterer skadeservice op til 7 milliarder kroner i udbetalinger om året.

 

Læs mere om Alm. Brand Group

Se den nye koncernledelse og find alt fra seneste nyheder fra Alm. Brand Group til informationer for investorer på vores nye hjemmeside. 

 

Besøg almbrandgroup.com