CORONAVIRUS: Få svar på spørgsmål til dine forsikringer. Eller find ud af, hvordan vi kan mødes.

Privat | Erhverv

Andelsboliglån


Et lån til en andelsbolig er i virkeligheden et banklån. Lånet kan bruges, hvis du skal købe en andelsbolig i en andelsboligforening, eller hvis du ønsker at omlægge dit nuværende lån. Men faktisk kan du også bruge lånet til, hvis du allerede har en andelsbolig, og gerne vil forbedre den.

 

Beregn pris

Dine fordele

Uanset om du skal købe ny andelsbolig, eller gerne vil låne til at forbedre den andelsbolig, du allerede har, giver andelsboliglånet dig følgende fordele:  

penge_i_hånd_USPikon

Lån op til 95 %
af din boligs værdi

Du kan tilbagebetale lånet i op til 30 år

prisskilt_USPikon

Lav
rente

Hos os får du en af markedets laveste renter

drage_usp.svg

Vælg mellem
lån eller kredit

Vi tilbyder et traditionelt Andelsboliglån eller en Andelsboligkredt, der fungerer som en kassekredit

Hvad er en andelsbolig?

Når du køber en andelsbolig, køber du en del af en formue i en andelsboligforening. Du bliver dermed andelshaver og medlem af andelsboligforeningen, som ejer ejendommen. Som andelshaver har du ret til at være med i de beslutninger, der tages i foreningen.  

 
Udover at betale til dit andelsboliglån, skal du også betale en boligafgift til andelsboligforeningen. Boligafgiften går til drift af ejendommen og de lån, foreningen har optaget i ejendommen. Dine månedlige udgifter - "huslejen" - afhænger af foreningens økonomi.

 

Det er værd at vide, at når man køber en andelsbolig, hæfter man solidarisk. Det betyder, at hvis dine naboer ikke kan betale deres månedlige boligafgift, vil det i værste fald være dig og de andre andelsbolighavere, der hænger på det økonomiske ansvar for ejendommen.

 

Når du køber en andelsbolig, skal du selv lægge en udbetaling. Udbetalingen skal udgøre min. 5 % af prisen på selve andelsbeviset, men udbetalingen skal også dække 5 % af den del af foreningens gæld, som man i princippet overtager, når man køber en andel.

Hvilket lån skal jeg vælge?

Måske du vil have fleksibilitet, måske du gerne vil have større forudsigelighed. Vi hjælper dig selvfølgelig med at vælge den låntype, der passer til dine behov. Her kan du få et overblik over vores mest populære andelsboliglåntyper:

 

Andelsboliglån 

Med et Andelsboliglån får du et traditionelt banklån med en månedlig betaling. Hvor meget du skal betale om måneden, afhænger blandt andet af, hvor lang tid du vælger, lånet skal løbe over.

 

Andelsboligkredit 

Hvis du ønsker større fleksibilitet, kan du vælge en Andelsboligkredit. Andelsboligkredit fungerer som en kassekredit, men med afdrag i op til 30 år. Det betyder, at hvis du har luft i økonomien, f.eks. fordi du har fået feriepenge, kan du sætte pengene ind - og trække dem ud efter behov. Har du penge stående på kontoen, modregner vi dem, før vi beregner din rente, således du betaler mindre. Med Andelsboligkredit har du mulighed for at vælge op til 10 års afdragsfrihed.

 

Fælles for Andelsboliglån og Andelsboligkredit er, at renten er variabel, at lånet maksimalt kan løbe i 30 år, og at vi tager pant i din andel.

Priser

Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen.

Renter og gebyrer

Pluskunde* - Plus1500

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Andelsboliglån  2,75 - 4,00 %  2,78 - 4,06 %  3,3 - 4,6 %

 

 

 

Pluskunde* - Plus300

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Andelsboliglån 2,95 - 5,50 % 2,98 - 5,61 % 3,5 - 6,2 %

 

 

 

 

Basis

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Andelsboliglån 3,95 - 8,00 % 4,00 - 8,24 % 4,5 - 8,9 %

 

* Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

**Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Andelsboliglån med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning c2 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

Pluskunde* - Plus1500

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Andelsboligkredit 3,15 - 4,00 % 3,19 - 4,06 % 3,5 - 4,4 % 3,8 - 4,7 % 4,3 - 5,3 %

 

 

 

 

Pluskunde* - Plus300
 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Andelsboligkredit 3,35 - 5,50 % 3,39 - 5,61 % 3,7 - 6,0 % 4,0 - 6,3 % 4,5 - 7,0 %

 

 

 

 

Basis

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Andelsboligkredit 4,35 - 8,00 % 4,42 - 8,24 % 4,7 - 8,7 % 5,1 - 9,1 % 5,7 - 10,0 %

 

* Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten på almindelige vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Andelsboligkredit med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Kreditten afdrages som et stående lån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning e2 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

  Hvad Beløb
Omkostninger til Alm. Brand Etableringsgebyr 2,00 % (min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)
Omkostninger til staten Tinglysning af pantebreve til sikkerhed for både realkreditlån og banklån i boligen 1.730 kr.
Tinglysningsafgiften er en procentdel af pantebrevenes størrelse 1,45 % af lånebeløb (hvis du overtager sælgers pantebrev, skal du ikke betale afgift af størrelsen på pantebrevet)

Andelsboliglån og Andelsboligkredit kan anvendes til køb og/eller renovering af andelsboliger. Sikkerhedsstillelse er pant i andelsboligen. Det er en forudsætning for Andelsboliglån og Andelsboligkredit, at der foretages en vurdering af ejendommen. Ansvaret for at vurderingen foretages påhviler banken. Du skal selv betale for vurderingen.

 

Andelsboliglån og Andelsboligkredit kan tilbagebetales i op til 30 år. Andelsboliglån og Andelsboligkredit kan indfries helt eller delvist før tid. Der gælder ingen særlige vilkår ved førtidig indfrielse. Kreditten/lånet kan indgås i Danske Kroner.

 

Andelsboliglånet udbydes med en debitorrente fra 2,78 % til 8,24 %. Renten er variabel.

Andelsboligkredit udbydes med en debitorrente fra 3,19 % til 8,24 %. Renten er variabel. 

 

Gul risikoklasse

Andelsboliglån og Andelsboligkredit med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i en andel i andelsboligforening, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Repræsentativt eksempel

Ved et samlet kreditbeløb hos Alm. Brand Bank på kr. 500.000 kr. med en variabel debitorrente på 2,78 % – 8,24 % p.a. (årlig rente inkl. renters rente) og en løbetid på 30 år (360 ydelser) med pant i andelsboligen for det fulde lånebeløb, er:

 

Andelsboliglån

De månedlige ydelser 2.110 kr. - 3.776 kr. ÅOP er 3,0 - 8,6 %. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 759.558 kr. - 1.359.363 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 259.558 kr. - 859.363 kr.

 

Andelsboligkredit

De kvartalsvise ydelser 4.073 kr. - 10.345 kr. ÅOP er 3,4 - 8,6 % (100 % udnyttelse). Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 1.006.013 kr. - 1.758.582 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 506.013 - 1.258.582 kr.

 

Andelsboliglån og Andelsboligkredit kræver normal kreditvurdering, jf. bankens gældende politikker. Hvis Andelsboliglån og Andelsboligkredit ikke er i din nationale valuta, skal du være opmærksom på, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales.

 

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne med Andelsboliglån og Andelsboligkredit vil det have finansielle og juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Andelsboliglån og Andelsboligkredit kan lånet/kreditten opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.

Spørgsmål og svar

En af de største fordele ved at købe en andelsbolig er, at den i langt de fleste tilfælde har en lavere købspris end en ejerbolig. Det betyder helt konkret, at du typisk får flere kvadratmeter for pengene, når du optager et andelsboliglån for at købe en andelsbolig. Derudover har mange andelsboligforeninger også en lav boligafgift for andelshaverne.

En anden fordel er, at når du ejer en bolig, betaler du ejendomsværdiskat, som er beregnet ud fra værdien af din bolig. Når du køber en andelsbolig, køber du i stedet retten til at bruge en af andelsforeningens boliger, hvorfor du ikke ejer den, og derfor ikke skal betale ejendomsværdiskat.

Når du vælger at købe en andelsbolig frem for en ejerbolig, er der dermed flere økonomiske fordele. Det er dog vigtigt at huske på, at du som andelshaver hæfter solidarisk for din andel af andelsboligforeningens gæld. Det betyder i værste fald, at hvis en andelshaver ikke kan betale sine udgifter, skal de øvrige betale. Det er derfor en god idé at undersøge foreningens økonomi grundigt. Foreningens økonomi har også betydning for udbetalingen på din bolig og dine faste, månedlige udgifter. Du kan enten vælge selv at undersøge foreningens økonomi, eller vi kan hjælpe dig med at få et overblik, inden du køber en andelsbolig.

Når du skal optage et lån til din andelsbolig, skal det optages i banken som et banklån. Du kan ikke låne pengene i et realkreditinstitut, da du kun køber en brugsret. Inden du optager et andelsboliglån, skal du derfor være opmærksom på omkostningerne og den højere rente, der er ved et banklån. Desuden skal du også selv lægge 5 % af købsprisen i udbetaling.

Som kunde hos os kan vi tilbyde dig en lav rente, op til 30 års løbetid samt muligheden for at vælge mellem lån eller kredit. Det har vi valgt at gøre for at sikre, at du kan optage det udlån, som passer dig bedst muligt økonomisk.

Hvilket lån til din andelsbolig, der er det bedste for dig, afhænger af flere forskellige faktorer og om du ønsker fleksibilitet eller forudsigelighed i dit lån hos os.

Hos Alm. Brand tilbyder vi Andelsboliglån og Andelsboligkredit. De adskiller sig overordnet fra hinanden ved, at andelsboliglånet er et traditionelt banklån med en månedlig betaling, hvorimod andelsboligkreditten fungerer som en kassekredit med eller uden afvikling.

Hvilken låntype der er bedst for dig og din økonomi, hjælper vi dig naturligvis med at finde frem til. Det er altid en god ide at få hjælp og vejledning udefra, da det kan være svært at overskue de forskellige låntypers muligheder – og det er vigtigt for os, at du får det udlån, der er bedst for dig.

Når du optager et lån til din andelsbolig hos os, vil renten være variabel. Det betyder, at renteprocenten vil kunne falde eller stige i lånets løbetid. Det vil mere konkret sige, at selvom du optager andelsboliglånet med en lav rente, kan du stadig risikere, at renten stiger undervejs i løbetiden, og det derfor bliver dyrere. Omvendt kan det også falde sådan ud, at din rente på andelsboliglånet falder, og at du dermed sparer nogle penge.

Hvis du ligger inde med spørgsmål omkring renterne på vores Andelsboliglån, er du velkommen til at kontakte os på telefon 96 10 17 18. Så hjælper vi dig til at få et overblik over omkostningerne ved vores Andelsboliglån.

Hvor meget du kan låne hos os til at købe en andelsbolig for, afhænger af din økonomiske situation nu og fremover, og er derfor individuelt. Det er derfor fornuftigt at få en forhåndsgodkendelse til et andelsboliglån eller andelsboligkredit, da vi her ser på dine indtægter og udgifter. Det er altid en god ide at rådgive dig med banken, inden du kaster dig ud i overvejelserne om at købe en bolig, da det giver dig et realistisk billede af, hvilke økonomiske muligheder du har.

Står du og skal købe en bolig i den nærmeste fremtid, står vores rådgivere til rådighed, så du kan blive guidet til, hvilket og hvor stort et lån, der er passende for dig og din økonomi. Det synes vi, er fornuftigt.

Ja. I forbindelse med at der oprettes et realkreditlån, tinglyses der et pantebrev i ejendommen på samme beløb som lånets størrelse. Ejendommen skal være beliggende i Danmark.

Skal vi ringe til dig?

Hvad går du og tænker på?