Privat | Erhverv

Ejerskifte­forsikring


En ejerskifteforsikring sikrer dig mod ærgerlige overraskelser i din nye bolig. Du er nemlig dækket mod skjulte fejl og mangler, der ikke står i tilstandsrapporten, og som allerede eksisterer, før du overtager boligen.

Dine fordele

Det er umuligt at overskue fejl og mangler ved et nyt hus. Især hvis de er skjulte. Med vores Ejerskifteforsikring kan du trygt flytte ind og tilmed lade forelskelsen forblænde dig en stund. Du skal blot købe forsikringen, inden du overtager huset. Få et overblik over, hvad Ejerskifteforsikringen dækker.

Dækker

Skader og nærliggende risiko for skader

Dækningen gælder alle bygninger på grunden, som er undersøgt af en byggesagkyndig. Dækningen omfatter skader, der var tilstede før din overtagelse af boligen, og som ikke står i tilstands- eller el-installationsrapporten.

 

Ved skade forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade.

 

Ved ”nærliggende risiko for skader” forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger.

 

Du kan læse mere om forsikringens dækningsomfang og undtagelser i vores forsikringsbetingelser.

 

VVS- og el-installationer

Dækker udbedring af manglende el-installationer og el-installationer med nedsat funktion. Herudover dækkes ulovlige elinstallationer, såfremt installationen var ulovlig på både opførsel/udførselstidspunktet og i dag.

 

Dækker udbedring af manglende vvs-installationer og vvs-installationer mednedsat. Herudover dækkes ulovlige varme-, ventilations- og sanitetsinstallationer hvis installationen var ulovlig på både opførsel/udførselstidspunktet og i dag. Det gælder i og under de forsikrede bygninger.

 

Udvidet dækning

Du kan vælge at tegne en Udvidet Ejerskifteforsikring, som giver dig yderligere fordele og dækninger på forsikringen, herunder dækning af ulovlige kloak- og stikledninger, forurening på din grund, samt skimmelafrensning af indbo. Du kan læse kort om dækningerne nedenfor eller i vores forsikringsbetingelser.

 

Ulovlig kloak og stikledning uden for bygningen
Dækker lovliggørelse af kloak- og stikledning uden for den/de forsikrede bygninger, hvis ulovligheden medfører væsentlig nedsat funktion.

Forurening af grunden
Dækker udgifter til undersøgelse og oprensning efter der er konstateret forurening af grunden. Forudsætning for dækning er, at forureningen skal være opstået før din overtagelse af boligen, myndighederne skal have givet et påbud om oprensning, samt, at du ikke kan opnå erstatning fra en anden forsikring, fx miljøforsikringen. Forsikringen dækker op til 500.000 kr. i forsikringsperioden.

Skimmelafrensning af indbo
Dækker skimmelafrensning af dit private indbo i godkendt beboelsesrum, som er blevet skimmelsaneret i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Forsikringen dækker op til 60.000 kr. i forsikringsperioden.​

 

Hvis uheldet er ude

Forsøg at begrænse skaden så godt du kan, og kontakt os hurtigst muligt. Du kan kontakte skadeservice eller nemt og enkelt selv anmelde skaden online. I nogle tilfælde har vi brug for en skriftlig anmeldelse fra dig – hvis det er aktuelt, beder vi dig om det.

AB_infographic_Kontakt.svg

Ring til os

Man-tors 8:00-17 | Fre 8:00-16

Weekend: Lukket

 

96 10 17 17

AB_infographic_Skade.svg

Skadeservice

Anmeld skade online

 

Ved akut skade ring til os på 35 47 35 00. Åbent hele døgnet.

Hvad går du og tænker på?