Er du bank- eller leasingkunde? Se her, hvor du fremover kan få hjælp.

Privat | Erhverv

Fritidshus­forsikring


Du kan forsikre dit fritidshus, dit sommerhus eller din kolonihave med vores Fritidshusforsikring. Vi dækker blandt andet indbrud, brand, storm og frostsprængning - og vi dækker dit fritidshus året rundt.

 

Beregn pris

Skræddersy din forsikring

Når du forsikrer dit fritidshus, dit sommerhus eller dit kolonihavehus hos os, er vores solide grunddækning altid inkluderet. Udover grunddækningen tilbyder vi en række tilvalgsdækninger, som du frit kan tilføje alt efter behov.

Dækker

Brand og el-skade

Dækker dit fritidshus ved brand og el-skader, bl.a. ved kortslutning og lynnedslag.

 

Grundejer

Dækker skader ved bl.a. storm, voldsomt sky- eller tøbrud, udstrømning af væsker, frostsprængning, snetryk, hærværk, indbrud og ved skader på glas- og kumme.

 

Ansvarsforsikring

Dækker, hvis du som ejer eller bruger af fritidshuset bliver gjort erstatningsansvarlig.

 

Retshjælp

Dækker økonomisk hjælp til retssager ved private uoverensstemmelser. Dækker sagsomkostninger op til 225.000 kr.Læs mere om Retshjælp

 

Tilvalgsdækninger

Du har mulighed for at tilføje en række tilvalgsdækninger til din Fritidshusforsikring. Slip f.eks. for at bekymre dig om det indbo, der befinder sig fast i fritidshuset eller skader på husets træværk, hvis der kommer træødelæggende insekter, svamp eller råd ved at tilføje dækningerne til din forsikring.

 

Beregn din pris

Er dit indbo dækket?
Værd at vide

Er dit indbo dækket?


Ting, du medbringer midlertidigt fra din faste bopæl, er dækket af din almindelige Indboforsikring, mens det faste inventar i dit sommerhus eller kolonihave, f.eks. møbler og køkkenservice, skal dækkes af tilvalgsdækningen Indbo på din Fritidshusforsikring. Så sørg for at tilføje den til din forsikring, hvis du gerne vil have at dit indbo altid er dækket.

Hvis du får en skade

Selvom man kan gøre meget for at forebygge skader, er det svært at helgardere sig mod alt - f.eks. dårligt vejr. Hvis du får en skade, skal du hurtigst muligt oplyse om skaden. Du kan ringe til os på 35 47 35 00, eller nemt og enkelt anmelde skaden online. Forsøg at begrænse skadens omfang, og vent med at smide bygningsdele ud eller reparere dem, til du har talt med os. I tilfælde af tyveri eller hærværk skal du også ringe til politiet.

Spørgsmål og svar

En fritidshusforsikring hos Alm. Brand er en forsikring, der dækker skader på dit fritidshus, dit sommerhus eller kolonihave.

En forsikring til fritidshuset dækker derfor f.eks., hvis dit fritidshus brænder ned, eller der opstår vandskader. Den dækker ikke de ting, du har i dit fritidshus.

En fritidshusforsikring er med andre ord en forsikring, som giver dig tryghed. Især i de perioder hvor du ikke bruger dit fritidshus og det står ubenyttet hen, og du derfor ikke har kontrol over, hvad der sker.

Selvom det ikke er lovpligtigt at forsikre sit fritidshus, er det en fornuftig ting at gøre. Har du lånt penge af banken for at kunne købe dit fritidshus, kan det dog være et krav fra deres side, at du har en forsikring eller som minimum en brandforsikring som sikkerhed for dem. Men uanset om du er forpligtet til at tegne en forsikring eller ej, er det altid en god ide at have en forsikring. Det vil ærgre dig ikke at have en fritidshusforsikring, hvis dit fritidshus en dag brænder eller der opstår en vandskade, og du dermed kommer i en uoverskuelig økonomisk situation.

Køber du en fritidshusforsikring hos Alm. Brand, er du med andre ord sikret imod uforudsete og uønskede udgifter, hvis der skulle ske en ulykke eller skade. Den giver dig tryghed i hverdagen – uanset om du er i dit fritidshus eller ej.

Husk endelig også på, at du har mulighed for at opnå besparelser, hvis du har flere forsikringer samlet hos os. Det gør det mere overskueligt rent økonomisk.

En fritidshusforsikring dækker dig bredt, men for at undgå at du skal betale for meget, er det fornuftigt at overveje følgende:

 • Lejer du fritidshuset ud? Hvis du lejer fritidshuset ud i løbet af året, er det en god ide at have en god og dækkende forsikring.
 • Hvor meget bruger du dit fritidshus? Et fritidshus bliver som regel brugt mest i sommerperioden. Men, hvis du også bruger det som fristed resten af året, skal du overveje en forsikring, som i højere grad ligner den, du har for din faste bolig.

Hvis du gør dig grundige overvejelser om ovenstående, inden du køber en forsikring hos os, er du godt på vej til at få en fritidshusforsikring, der stemmer overens med dine behov.

En forsikring af dit fritidshus dækker de økonomiske omkostninger der er, hvis der opstår skader af den ene eller anden art på dit fritidshus. Det betyder, at du kan være helt rolig, når du ikke befinder dig i dit fritidshus, eller hvis der pludseligt opstår en skade.

Afhængig af hvilken fritidshusforsikring du har tegnet hos os, er du dækket i forskellige situationer. Ønsker du en billig forsikring, kan du vælge vores grunddækning, som dækker følgende:

 • Skader på fritidshusets bygninger ved f.eks. brand, storm og voldsomt sky- og tøbrud.
 • Dit erstatningsansvar, hvis du som ejer eller bruger af huset har skylden for skade på andre op til 8.000.000 kr. eller andres ting med op til 2.000.000 kr.
 • Forsikringen dækker også sagsomkostninger op til 225.000 kr. ved private retstvister.

Vi anbefaler dog altid vores kunder at udvide deres fritidshusforsikring med vores tilvalgsdækninger, som blandt andet er indbodækning, skjulte rør og kabler og stikledning. For selvom du vedligeholder dit fritidshus og gør hvad du kan for at forebygge skader, kan der stadig være forhold, du ikke kan kontrollere. Det er f.eks. ikke muligt at forhindre rør- og stikledningsskader, da de sker, fordi rørene nedbrydes langsomt indefra.

Det er derfor en god idé at overveje, om du bør købe en fritidshusforsikring med tilvalgsdækninger, da det giver ekstra tryghed og færre bekymringer om økonomiske omkostninger ved eventuelle skader.

Når du køber fritidshusforsikring hos os, skal du være opmærksom på, at den har nogle begrænsninger i forhold til dækningen af dit fritidshus.

En fritidshusforsikring hos Alm. Brand har følgende begrænsninger:

 • Skade af kosmetisk art.
 • Skade ved smeltning eller svidning, som ikke er sket som følge af brand.
 • Skade, der er omfattet af garanti.
 • Skade som følge af en fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering.
 • Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb (her skal du være opmærksom, hvis du ejer et fritidshus i et område med forhøjet risiko for oversvømmelse).
 • Skader, der er sket ved fortsæt.
 • Skader, der er sket pga. krigs-, jordskælvs- og atomskader.

Husk også på, at skader som kan forhindres ved helt almindelig vedligeholdelse, ikke er dækket af forsikringen. Det er det samme ved slitage, som ikke kan undgås i takt med, at fritidshuset bliver ældre. Natur- og vejrforhold har ligeledes en betydning, især hvis huset ligger tæt på stranden.

Det er altid en god idé at tjekke dine forsikringsbetingelser igennem, så du ikke kommer ud for nogle overraskelser, fordi du ikke har været opmærksom på, hvad forsikringen helt konkret dækker.

Når du køber en fritidshusforsikring hos os, er betingelserne og fritidshusforsikringens pris blandt andet fastsat på baggrund af de oplysninger, du har givet os, da du købte forsikringen. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne passer, og at vi får besked om eventuelle ændringer, du laver med eller i dit fritidshus.

Vi skal have besked hurtigst muligt, når du vælger at lave følgende ændringer:  

 • Hvis der laves om-, ny- eller tilbygninger.
 • Hvis der sker ændringer i bygningernes størrelse, indretning eller anvendelse.
 • Hvis du ændrer tagtypen på bygningen.
 • Hvis ejendommen overgår til en ny ejer.

Det er vigtigt, at du giver os besked så hurtigt som muligt, hvis du foretager dig en eller flere af de ovenstående ændringer, da det kan have betydning for fritidshusforsikringens pris og betingelser.

Fritidshusforsikringens pris afhænger af flere forskellige faktorer. Først og fremmest har din ønskede dækningsgrad indflydelse på, hvor billig en fritidshusforsikring du kan købe. Derudover har værdien af dit fritidshus også en stor betydning for, hvad prisen for forsikringen bliver. For desto større og nyere fritidshus du ejer, desto mere vil din forsikring også komme til at koste. Hvis dit fritidshus er lavet af særlige materialer som f.eks. stråtag, kan det også have betydning for den pris, du skal betale for forsikringen.

Med vores prisberegner har vi gjort det nemt og enkelt at beregne fritidshusforsikringens pris. Prisberegneren giver dig et økonomisk overblik over alle omkostninger, der er forbundet med en forsikring af dit fritidshus, ligesom den giver dig mulighed for at vælge og skræddersy den forsikring, som passer dig bedst.

Hvis du har brug for hjælp eller vejledning til at skræddersy en forsikring af dit fritidshus, er du velkommen til at kontakte kundeservice på telefon 96 10 17 17. Det er altid fornuftigt at forsikre dit fritidshus.

Hvis du bor i dit fritidshus hele året, og det står registreret som et helårshus i BBR-registeret, skal du ikke købe en fritidshusforsikring, men derimod en husforsikring.

Står dit hus stadig registreret som et fritidshus i BBR-registeret, skal du købe en fritidshusforsikring – også selv om du bor i huset hele året rundt.

Hvis der opstår en skade eller et uheld, som du kan få erstatning for ifølge forsikringsbetingelserne, skal du hurtigst muligt anmelde skaden eller uheldet til Alm. Brand.

Hvis du har haft indbrud i dit fritidshus og derfor skal anmelde en tyveriskade, skal du sandsynliggøre, at tyveriet er sket, da glemte, tabte eller forlagte genstande ikke er en del af forsikringen. Udover at anmelde tyveriskaden til os, skal du også sørge for at anmelde det til politiet.

Når skaden er sket, og du skal anmelde den, kan du enten ringe til os på telefon 35 47 35 00 eller anmelde den online i Mit kundeoverblik

AB_infographic_Kontakt.svg

Ring til os

Man-tors 8-18 | Fre 8-16

Weekend: Lukket

 

96 10 17 17

AB_infographic_Skade.svg

Skadeservice

Anmeld skade online

 

Ved akut skade ring til os på 35 47 35 00. Åbent hele døgnet.

Interesseret i en forsikring?

 

Bestil samlet tilbud

Er du interesseret i at få et samlet tilbud

på flere af vores forsikringer?

 

Hvis du samler dine forsikringer hos os,

får du op til 15 % rabat på dine forsikringer

og en masse gode fordele og tilbud.

 

 

 Få et tilbud

Måske du også overvejer