Er du bank- eller leasingkunde? Se her, hvor du fremover kan få hjælp.

Privat | Erhverv

Husforsikring


En husforsikring er en forsikring af dit hus, og dækker bl.a. skader efter indbrud, brand og storm. Få en af markedets bedste husforsikringer med mulighed for unikke tilvalg.

 

Beregn din pris

Dine fordele

Skader kan ingen rigtigt forudse. Med en Husforsikring hos Alm. Brand kan du vælge den løsning, der giver dig den gode, trygge mavefornemmelse. Uanset om du har brug for en simpel grunddækning, eller gerne vil dækkes lidt bredere, får du bl.a. følgende fordele: 

En dækning, der er skræddersyet til dine behov
Mulighed for unikke tilvalg
Rabat, hvis du installerer vand- eller tyverialarm
Hjælp døgnet rundt ved skade

En husforsikring, der passer til dig

Når du køber din Husforsikring beder vi dig om en række informationer. Det gør vi, fordi vi fastsætter prisen efter dine personlige oplysninger, oplysninger om huset og vores statistiske erfaringer. Bor du f.eks. i et område, hvor der er mindre risiko for vandskade, kan du blive tilbudt en billigere forsikring.

 

Skal du bygge?

Hvis du har besluttet dig for at bygge til, bygge om eller måske bygge noget helt nyt, så husk en Byggeforsikring. En Byggeforsikring er et supplement til din Husforsikring. Forsikringen dækker, hvis uforudsete hændelser medfører skade på dit igangværende byggeri eller på byggematerialer – f.eks. ved storm eller nedbør. Tyveri af byggematerialer er også omfattet af din Byggeforsikring. Og du kan udvide forsikringen, så den dækker skade på allerede opførte bygninger.
 
Hvis det lyder som noget for dig, er du velkommen til at ringe til os for at høre mere om forudsætningerne for at oprette en Byggeforsikring.

Dækker


Brand og el-skade

Dækker dit hus ved brand og el-skader, bl.a. ved kortslutning og lynnedslag.

 

Ansvarsforsikring

Dækker det erstatningsansvar, du har som husejer ved skade på andre personer eller deres ting.

 

Retshjælp

Dækker økonomisk hjælp til retssager ved private uoverensstemmelser. Dækker sagsomkostninger op til 225.000 kr. Læs mere om Retshjælp

 

Storm

Dækker dit hus ved storm med vindstyrker fra 17,2 meter pr. sekund.

 

Voldsomt sky- og tøbrud

Dækker dit hus ved oversvømmelse som følge af voldsomt sky- og tøbrud.

 

Frostsprængning

Dækker skader, der sker pga. frostsprængninger.

 

Snetryk

Dækker skader, der sker pga. tryk fra sne.

 

 

Tilvalgspakke

 

Udstrømning

Dækker skader, der sker fordi vand, olie, kølervæske eller lignende, er strømmet ud fra boligens faste installationer. Det kan f.eks. være et rør der er sprunget, og derfor lækker vand.

 

Pludselig skade

Dækker pludselige skader på dit hus, f.eks. ved tyveri, indbrud, hærværk og påkørsel.

 

Glas og Kumme

Dækker skader på husets glas og sanitet, f.eks. hvis der kommer brud på en glaskeramisk kogeplade, håndvask, toilet eller badekar.

 

Bygningsmaterialer

Dækker tyveri eller hærværk på dine byggematerialer, når du renoverer eller bygger om.

 

Kørestol i hjemmet

Dækker, hvis det bliver nødvendigt at bygge om i dit hus, fordi en person i husstanden er blevet permanent kørestolsbruger som følge af en ulykke.

Tilvalgsdækninger

Du har mulighed for at tilføje en række tilvalgsdækninger til din Husforsikring. Pas f.eks. ekstra godt på dine ting under al slags nedbør med Udvidet vandskade eller få dækket skader under blæsevejr med vindstyrker på under 17,2 meter pr. sekund.

 

Beregn din pris

Gode råd om brand

Hvis du får en skade

Selvom man kan gøre meget for at forebygge skader, er det svært at helgardere sig mod alt – f.eks. dårligt vejr. Hvis du får en skade, skal du hurtigst muligt kontakte os. Du kan ringe på tlf. 35 47 35 00, eller nemt og enkelt anmelde skaden online. Forsøg at begrænse skadens omfang, og vent med at smide bygningsdele ud eller reparere dem, til du har talt med os. I tilfælde af tyveri eller hærværk skal du også ringe til politiet.

 

Om din erstatning

Det er skadens karakter og omfang, der bestemmer, hvor længe behandlingsprocessen tager. I nogle tilfælde kan vi med det samme afgøre, om du skal have erstatning – og hvor meget. Andre gange er processen mere kompliceret, og det kan f.eks. være nødvendigt, at vi sender en person ud for at vurdere skadens omfang.  

Spørgsmål og svar

Formålet med en husforsikring er, at den skal sikre dit hjem, hvis uheldet er ude. Som husejer er det vigtigt at købe en husforsikring, da du og din familie dermed er dækket, hvis du en dag skulle være så uheldig, at dit hus brænder, eller dit hus er oversvømmet som følge af sky- eller tøbrud.

Hos Alm. Brand får du en god grunddækning, når du køber husforsikring hos os. Du kan dog også vælge at udvide din forsikring, så den f.eks. dækker fejl og svigt i elektriske installationer og hårde hvidevarer samt mekanisk svigt i faste installationer.

Med en husforsikring hos Alm. Brand har du med andre ord mulighed for at være fuldstændig dækket, hvis de værst tænkelige skader skulle opstå. Det er en god sikkerhed og tryghed at have som husejer.

Det er ikke på samme måde et krav at købe en husforsikring, som det er at skulle købe en ansvarsforsikring til din bil, som er lovpligtigt.

Men, har du lånt penge af banken til at købe dit hus, skal du også have en husforsikring. Branddækningen i husforsikringen betyder, at banken er sikret sine penge, hvis dit hus en dag brænder ned. Samtidig er det også en stor fordel for dig som husejer, da du ellers kan risikere at stå uden hjem med en stor gæld til pengeinstituttet. Med risikoen in mente kan det som husejer derfor ikke betale sig at spare husforsikringen væk.

Det er frivilligt, om du køber øvrige dækninger til din husforsikring, hvis du har lånt penge til huset af banken. Det er dog altid en god idé og en stor sikkerhed for dig at tilføje øvrige dækninger til din forsikring. Så er du sikker på at være dækket, uanset hvad der skulle opstå af skader.

Hos os har du mulighed for at sammensætte, hvad der for dig er den bedste husforsikring. Den skal passe til dine egne og resten af husstandens behov, ligesom den skal give dig tryghed og sikkerhed. En husforsikring hos os består både af faste dækninger samt dækninger, som du frivilligt vælger, hvis de er nødvendige for dig og din familie at have i forsikringen af jeres hus.

Det er vigtigt at nævne, at en husforsikring dækker skader på huset, og ikke de ting du har i dit hjem.

Når du tegner husforsikring hos os, er der en række dækninger, som du automatisk får med i din forsikring:

  • Den dækker dit hus ved brand og el-skader.
  • Hus- og grundejer basis. Den dækker f.eks. dit hus ved snetryk og storm.
  • Den dækker hvis du, som ejer eller bruger af huset, bliver gjort erstatningsansvarlig.
  • Retshjælpsforsikring. Den hjælper ved private retstvister.

Udover de faste dækninger til forsikringen kan du også vælge at udvide din forsikring med en række tilvalgsdækninger, som giver dig en bredere dækning i forhold til eventuelle skader. Det kan være alt lige fra skade forvoldt af dyr til ingen selvrisiko på glas og indbrud.

Når du tegner en husforsikring hos os, er forsikringsbetingelserne og husforsikringens pris blandt andet fastsat på baggrund af oplysningerne i policen. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne stemmer overens med virkeligheden, og at vi får besked om eventuelle ændringer du foretager i dit hus.

Vi skal have besked hurtigst muligt, når du vælger at foretage dig følgende ændringer i dit hus:

  • Når du ændrer tagtypen på bygningerne.
  • Når du installerer halm- eller pillefyr i dit hjem.
  • Når du ændrer antallet af bad eller toiletter.
  • Når du foretager om-, ny- eller tilbygninger eller ændrer i bygningens størrelse, indretning eller anvendelse. Du skal dog kun give besked ved nybygning af eller forandring i udhuse, cykelskure, havehuse, carporte, garage eller lignende, hvis det samlede bebyggede areal overstiger 75 m2, eller hvis anvendelsen af bygningerne ændres til beboelse eller erhverv.

Det er vigtigt, at du giver os besked, hvis du foretager dig en eller flere af ovenstående punkter, da det kan have betydning for husforsikringens pris og betingelser.

Prisen på en husforsikring afhænger af, hvor bred en dækning du ønsker som husejer. Det betyder, at husforsikringens pris er afhængig af, om du også ønsker en udvidet pakke og/eller tilvalgsdækninger. Prisen er desuden også baseret på dine personlige oplysninger, oplysninger om huset og statistiske erfaringer.

Med vores prisberegner har vi gjort det let for dig at beregne, hvor meget din husforsikring kommer til at koste. Det giver dig et overblik over husforsikringens pris, ligesom den giver dig mulighed for at skræddersy forsikringen til dine behov og ønsker.

Da prisen afhænger af, hvilken husforsikring du ønsker at tegne, er den billigste forsikring derfor den, hvor du kun vælger grunddækningen. Vi anbefaler dog, at du udvider forsikringen med tilvalgsdækninger eller en udvidet pakke, så du er dækket mod skader så godt som muligt.

Hvis du har brug for hjælp og vejledning til, hvilken husforsikring du skal købe, er du velkommen til at kontakte kundeservice på 96 10 17 17 for en uforpligtende snak.

AB_infographic_Kontakt.svg

Ring til os

Man-tors 8-18 | Fre 8-16

Weekend: Lukket

 

96 10 17 17

AB_infographic_Skade.svg

Skadeservice

Anmeld skade online

 

Ved akut skade ring til os på 35 47 35 00. Åbent hele døgnet.

Interesseret i en Husforsikring?

 

Bestil samlet tilbud

Er du interesseret i at få et samlet tilbud

på flere af vores forsikringer?

 

Hvis du samler dine forsikringer hos os,

får du op til 15 % rabat på dine forsikringer

og en masse gode fordele og tilbud.

 

 

 Få et tilbud

Hvad går du og tænker på?