Er du bank- eller leasingkunde? Se her, hvor du fremover kan få hjælp.

Privat | Erhverv

Indboforsikring


En Indboforsikring er en forsikring af dine ting. Den dækker blandt andet, hvis du bliver udsat for tyveri, brand eller skybrud, eller hvis du kommer til at gøre skade på andre eller deres ting.

 

Beregn din pris

Dine fordele

Tryghed i hverdagen er et must for alle. Derfor tilbyder vi en solid forsikring til en god pris. Udover dækning af ejendelene i dit hjem, erstatter vi også, hvis du kommer til at gøre skade på andre mennesker eller deres ting. Andre fordele er: 

Rabat, hvis din bolig
er tyverisikret

Du får op til 20 %, hvis du sikrer din bolig mod indbrud 

 

 

Hjælp, hvis nogen misbruger din identitet

Få hjælp og rådgivning, hvis du har været udsat for identitetstyveri - også online

 

Seniorfordele til dig
over 60 år

Når du fylder 60 år, opgraderer vi din Indboforsikring med ekstra fordele

 

Dækker


Brand
Dækker dit indbo ved brand, lynnedslag og eksplosion.

Kortslutning
Dækker skader på dit indbo, der skyldes kortslutning.

Tyveri og røveri
Dækker eksempelvis cykeltyveri, eller hvis en tyv stjæler fra dig. Forsikringen dækker også dit indbo, når der er tale om røveri eller overfald – det vil sige, at du med vold eller trusler bliver frastjålet dine ting.

Storm og skybrud
Dækker dine ting inde i din bolig, hvis de bliver ødelagt under en storm. Dækker også skader på dit indbo, hvis et voldsomt sky- eller tøbrud ødelægger dit hjem.

Indbrud og hærværk
Indbrud i dit hus, udhus eller garage er dækket af Indboforsikringen. Derudover dækker forsikringen, hvis en person ødelægger dit indbo med vilje og uden grund.

Ansvar
Skade på andres ting: Forsikringen dækker, hvis du, eller en af husstandens andre medlemmer, forvolder skade på andres ting.
Skade på andre personer: Forsikringen dækker også, hvis du, eller en af husstandens andre medlemmer, forvolder skade på andre personer.

Rejsegods
Indboforsikringen dækker, hvis din bagage bliver ødelagt eller stjålet, når du er ude at rejse.

Retshjælp
Giver dig økonomisk hjælp ved retssager. Forsikringen dækker udgifter til sagsomkostninger ved private uoverensstemmelser - op til 225.000 kr. Læs mere om Retshjælp

Id-sikring
Hvis du har været udsat for identitetstyveri, kan du få hjælp og rådgivning. Id-sikring dækker også, hvis nogen misbruger din identitet på sociale medier – f.eks. hvis nogen opretter en falsk profil i dit navn eller lægger krænkende materiale ud på nettet.

Psykologisk krisehjælp
Er du Pluskunde, dækker Indboforsikringen, hvis du kommer ud for en voldsom oplevelse, der kan give psykiske mén, og du har brug for krisehjælp.

Tilvalgsdækninger

Du har mulighed for at tilføje en række tilvalgsdækninger til din Indboforsikring. Pas f.eks. ekstra godt på dine ting under al slags nedbør med Udvidet vandskade eller få dækket hjemmets elektroniske apparater ved pludselig skade eller funktionsfejl med tilvalgsdækningen Elektronik.

 

Beregn din pris

 

Flere fordele til dig, som er senior

Når du fylder 60 år, opgraderer vi din Indboforsikring med ekstra fordele, så du kan koncentrere dig om at nyde seniorlivet:

 • Ved tyveri af guld- og sølvsmykker er der ikke længere en begrænsning på dækningen på 10 % af forsikringssummen.
 • Tricktyveri på forsikringsstedet er også dækket af din Indboforsikring.
 • Din ægtefælle eller samlever, som bor på plejehjem, er også dækket af din Indboforsikring.

 

Bor du i lejlighed?

En Indboforsikring er også vigtig for dig, der bor i lejlighed. Uanset om du bor alene eller sammen med andre. Har du familie, er hele husstanden dækket - også hvis du har delebørn, og de er hjemme hos dig.

 

Fordele for dig, der bor i lejlighed:

 • Vi dækker dine ting. Også det du tager med frem og tilbage. F.eks. mellem din lejlighed og sommerhuset/kolonihaven.
 • Vi dækker dine ting i: 
  - Loftsrum 
  - Vaskerum 
  - Kælderrum
 • Vi dækker dine sko i opgangen, dine møbler på altanen og din barnevogn i gården. Både mod tyveri, hærværk og vandskade. 
 • Kan du ikke bo i din lejlighed i en periode på grund af en skade, så dækker vi genhusning samt nødvendige og rimelige udgifter i den forbindelse, herunder opmagasinering af dit indbo.
 • Vi dækker selvfølgelig også din cykel, hvis den skulle blive stjålet.

 

Har du husket wc-kummen og den glaskeramiske kogeplade? 
Når du bor i lejlighed, er dit sanitet ikke automatisk dækket. Derfor er det i nogle tilfælde en god idé at tilvælge en Glas- og kummeforsikring, som bl.a. dækker din glaskeramiske kogeplade, wc-kumme og håndvask.

 

Læs også mere om vores Ungdomsforsikring

Større tryghed med Id-sikring

Større tryghed med Id-sikring


Du får automatisk Id-sikring med i vores Indboforsikring, så du også er dækket ved identitetstyveri. Vi står klar til at hjælpe dig, hvis nogen misbruger din identitet - økonomisk, på nettet eller på de sociale medier.

 

Har du børn, er det også vigtigt at beskytte dem mod krænkende adfærd på nettet. Vi hjælper med gode råd og vejledning, så både forældre og børn kan føle sig trygge.

Sådan undgår du identitetstyveri

Hvis uheldet er ude

Forsøg at begrænse skaden så godt du kan, og kontakt os hurtigst muligt. Du kan ringe på 35 47 35 00 eller nemt og enkelt selv anmelde skaden online. I nogle tilfælde har vi brug for en skriftlig anmeldelse fra dig – hvis det er aktuelt, beder vi dig om det. 

Spørgsmål og svar

En indboforsikring dækker alle dine genstande i dit hjem. Det gælder alt lige fra tøj og møbler til tv og haveredskaber. En indboforsikring er vigtig at have, da den dækker skader efter f.eks. vand, brand, hærværk eller tyveri.

Hvis du vælger ikke at tegne en indboforsikring, kan du og din familie ikke få erstatning, hvis dine eller jeres ting bliver skadet eller stjålet. Derudover kan du heller ikke få dækket udgifter til en eventuel genhusning, hvis dit indbo bliver skadet, og din bolig samtidig er ubeboelig. Det samme gælder udgifterne til opmagasinering og omkostninger til ind- og udflytning af dit indbo. En indboforsikring er med andre ord en sikkerhed og tryghed for dig og din familie, hvis I kommer ud for skader af den ene eller anden art.

En indboforsikring dækker også, hvis du kommer til at skade en anden person eller kommer til at ødelægge andres ejendele. Dette kaldes en ansvarsdækning og er en del af vores indboforsikring. Det betyder, at forsikringen dækker erstatning og omkostninger til dækning af et erstatningskrav fra skadelidte, som du ellers selv ville skulle betale uden en forsikring.

Så ønsker du at give dig selv og din familie tryghed og sikkerhed, er det fornuftigt at tegne en indboforsikring hos os.

For at tegne en indboforsikring hos os, har du og vi naturligvis brug for at vide, hvor høj forsikringssummen skal være. Den skal svare til værdien af det, du ejer og som du ved skade, brand, tyveri med mere skulle have brug for at få erstattet.

Du får den bedste fornemmelse og indtryk af, hvor høj din forsikringssum skal være ved at gennemgå dine rum ét ad gangen for materielle ting. Vurder deres værdi undervejs og sørg for at få selv de billige ting med, da du ved en brand kan risikere at miste alle dine værdier. Når du går dine rum igennem for værdier, vil du finde ud af, at du ejer mere og for mere, end du regner med.

Hvis du er i tvivl om, hvor høj en forsikringssum du har brug for, kan du ringe til os. Så hjælper vores rådgivere dig med at fastsætte den rigtige forsikringssum.

En indboforsikring hos os dækker det meste af din boligs inventar. Derudover dækker forsikringen de ejendele, du ejer og som normalvis befinder sig i hjemmet. Dette er alt lige fra elektroniske genstande til tøj og møbler.

Indboforsikringen dækker blandt andet også privatansvar, retshjælp, id-sikring, tyveri som en del af indboforsikringens grunddækning. Vi tilbyder også forskellige valgfrie tilvalgsdækninger, som du kan sammensætte helt efter dine og familiens behov.

Konkret dækker en indboforsikring hos os:

 • Dine private genstande.
 •  
 • Dit erstatningsansvar med op til 10.000.000 kr., hvis du er skyld i en skade på andre.
 •  
 • Dit erstatningsansvar med op til 3.000.000 kr., hvis du er skyld i skade på andres ting.
 •  
 • Sagsomkostninger op til 225.000 kr. ved private retstvister, som kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter.

En indboforsikring hos Alm. Brand dækker dig selv, din husstand, dine hjemmeboende børn og dine udeboende børn indtil de fylder 18 år*. Hvis du er skilt, er dine børn også forsikret, når de er hos dig, hvis ikke de er dækket af en andens forsikring.

*Gælder ikke, hvis de bor sammen med nogen eller har fastboende børn.

Hvad dækker indboforsikringen ikke?

En indboforsikring hos os dækker ved indbrud, hærværk, visse vandskader og brand, men der er tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker, eller hvor det kræver tilvalgsdækninger for at blive dækket. Det kan eksempelvis være ved elektronik, hvor det kræver en tilvalgsdækning for at få erstattet pludselig skade og funktionsfejl i elektroniske apparater i husstanden.

En indboforsikring hos os dækker ikke følgende:

 • Motordrevne køretøjer, haveredskaber over 25 hk, campingvogne og luft- og sø-fartøjer.
 •  
 • Genstande, som du har opmagasineret.

 

En indboforsikring hos os dækker ikke, hvis:

 • Skaden er forvoldt med fortsæt.
 •  
 • Der er udvist grov uagtsomhed.
 •  
 • Tabte, glemte eller forlagte genstande.
 •  
 • Skade efter oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
 •  
 • Skader, der er sket ved krigs-, jordskælvs- eller atomskader.

 

Hvis du gerne vil have et overblik over, hvad din indboforsikring dækker eller ikke dækker, kan du læse vores forsikringsbetingelser.

Når du tegner en indboforsikring, bestemmer du selv, hvilke skader forsikringen skal dække. Det betyder med andre ord, at du selv bestemmer indboforsikringens pris. Ønsker du derfor en billig indboforsikring, kan du nøjes med at vælge grunddækningen. Det er dog fornuftigt at udvide din indboforsikring med vores tilvalgsdækninger, da du og familien dermed er dækket hele vejen rundt.

For at beregne indboforsikringens pris kan du bruge vores prisberegner. Alt du skal gøre er at indtaste få oplysninger om dig selv og dit forsikringsbehov. Så får du oplyst prisen på den billigste indboforsikring du kan få hos os med det samme. Prisen afhænger blandt andet af din bopæl, din forsikringssum og hvilken selvrisiko du ønsker.

Ønsker du hjælp eller vejledning til udregningen af en indboforsikring, er du velkommen til at kontakte os på telefon 96 10 17 13 for at få oplyst priser.

Når der er sket en skade, kan du anmelde enten online eller ved at ringe på telefon 35 47 35 00.

Du kan nemt anmelde en skade online her. 

Inden du anmelder skaden, er det vigtigt, at du danner dig et overblik over omfanget af skaden, ligesom du gerne må tage billeder som dokumentation. Hvis du har været udsat for tyveri eller hærværk, skal du også huske at anmelde det til politiet.

AB_infographic_Kontakt.svg

Ring til os

Man-tors 8-18 | Fre 8-16

Weekend: Lukket

 

96 10 17 17

AB_infographic_Skade.svg

Skadeservice

Anmeld skade online

 

Ved akut skade ring til os på 35 47 35 00. Åbent hele døgnet.

Interesseret i en forsikring?

 

Bestil samlet tilbud

Er du interesseret i at få et samlet tilbud

på flere af vores forsikringer?

 

Hvis du samler dine forsikringer hos os,

får du op til 15 % rabat på dine forsikringer

og en masse gode fordele og tilbud.

 

 

 Få et tilbud

Hvad går du og tænker på?