Er du bank- eller leasingkunde? Se her, hvor du fremover kan få hjælp.

Privat | Erhverv

Erhvervsevneforsikring


En Erhvervsevneforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du helt eller delvist mister din evne til at arbejde pga. sygdom eller en ulykke. Forsikringen giver dig vished om, at du kan opretholde en vis levestandard, selvom uheldet skulle være ude.

Dine fordele

Med en Erhvervsevneforsikring skal du ikke også bekymre dig om din økonomi, hvis du bliver ramt af en sygdom eller ulykke, der gør, at du helt eller delvist mister din evne til at arbejde. Vores Erhvervsevneforsikring giver dig en række fordele:

Dækker, hvis din erhvervsevne nedsættes med mindst 2/3
Månedlige udbetalinger, hvis du mister evnen til at arbejde
Udbetaling er ikke betinget af tilkendelse af offentlig førtidspension

Dækker

Forsikringen dækker, hvis din erhvervsevne nedsættes med mindst 2/3 - uanset om det skyldes sygdom eller ulykke. Du har mulighed for at udvide dækningen, så du også er dækket, hvis du mister mindst 1/2 af din erhvervsevne.
 

Du kan købe op til 80 % dækning af din nuværende løn, og du kan vælge, om du vil have en løbende udbetaling, en engangsudbetaling eller begge dele. 
 

Hvordan din Erhvervsevneforsikring skal se ud, afhænger bl.a. af din bolig- og familiesituation. Det kigger vi på sammen, når du køber forsikringen, så vi er sikre på, at du får en forsikring, der passer til dine behov.

Dækker ikke

I nogle tilfælde dækker forsikringen ikke i tilfælde af nedsat erhvervsevne. Det kan f.eks. være, hvis den nedsatte erhvervsevne skyldes en ulykke, der er sket under ekstremsport, eller under et ophold i mere end 1 år uden for det område, hvor den offentlige rejsesygesikring dækker. 
 

Hvis du er i tvivl om, hvornår du ikke er dækket, kan se læse mere i betingelserne for Erhvervsevneforsikring eller kontakte os. 

Fakta

Du kan købe en Erhvervsevneforsikring, når du er fyldt 18 år. Forsikringen kan kun købes i kombination med en pensionsopsparing.Læs mere om Pensionsopsparing

 

Når du køber en Erhvervsevneforsikring, skal du udfylde en helbredserklæring, som spørger ind til nuværende og tidligere sygdomme, medicinforbrug og behandlinger. Vi bruger oplysningerne om dit helbred til at vurdere, om du kan købe en Erhvervsevneforsikring og på hvilke vilkår.

Man taler om nedsat eller tabt erhvervsevne, hvis du bliver ramt af sygdom eller en ulykke, der gør, at du ikke kan arbejde i samme omfang, som du kunne før.
 

Vi foretager en vurdering af, hvorvidt din erhvervsevne er nedsat i en grad, hvor du er berettiget til, at forsikringen dækker. Det gør vi på baggrund af en lægelig vurdering og en vurdering af dine indkomstmuligheder, din nedsatte erhvervsevne taget i betragtning. 
 

Når vi vurderer graden af din nedsatte erhvervsevne og dermed nedsatte indkomstmuligheder, ser vi på, hvad der er normal indkomst for fuldt arbejdsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. 

Din erhvervsevne anses for nedsat til 1/3 eller derunder (mellem 1/2 og 1/3 hvis du har valgt at købe ekstra dækning), hvis du ikke længere er i stand til at tjene mere end 1/3 (1/2 hvis du har købt ekstra dækning) af, hvad der er sædvanligt for fuldt arbejdsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. 

Hvis du pga. sygdom eller ulykke er sygemeldt over længere tid, kan du få udbetalt penge fra forsikringen. 
 

Hvis der er tale om en engangsudbetaling, kan udbetaling tidligst ske 1 år efter, at erhvervsevnen er nedsat. Erhvervsevnenedsættelsen skal have varet uafbrudt i 1 år, og tilstanden skal vurderes som varig, for at udbetalingen kan ske.

Du får penge fra forsikringen, så længe din erhvervsevne er nedsat. Hvis det ikke er sandsynligt, at du kan vende tilbage til dit hidtidige arbejde, vurderes muligheden for at bestride en anden type job.

 

Udbetalingen stopper, hvis du raskmeldes. Udbetalingen stopper også, hvis du vurderes i stand til at udnytte din resterhvervsevne i større eller mindre grad - afhængig af hvilken type dækning, du har.

Mister du minimum 2/3 eller mere af din evne til at arbejde i mindst tre måneder, kan du opnå præmiefritagelse. Det betyder, at din Erhvervsevneforsikring fortsætter, men at vi overtager den månedlige indbetaling til den.

Hvis din erhvervsevne bliver nedsat, skal du kontakte os på 96 10 17 16 for at få nogle særlige blanketter. Du skal udfylde en personlig erklæring, der skal returneres til os. 

Måske du også overvejer