logo.svg

 

Rådgivning

IndexPlus

 

 

Dine fordele

Med IndexPlus får du professionel pleje af dine penge hver dag, året rundt. Du får også følgende fordele:

penge_i_hånd_USPikon

Overskuelig investering af dine penge

Du har fuld adgang til dine investeringer online. Ønsker du at investere mere eller tage noget af din gevinst med hjem, kan du altid sætte penge ind eller trække frie midler ud. 

trader_index_kurtage.svg

Enkelt og fleksibelt investeringsprodukt

Det skal være nemt for dig at investere. Derfor sørger vi for at indberette køb, salg og udbytter af værdipapirer til SKAT.

USP_checkmark.svg

Ingen skjulte gebyrer, og priser der er til at forstå

Du betaler en fast procentsats for den service, du modtager. Satsen falder i takt med investeringens størrelse og har et maksimumbeløb.    

 

Risikospredning

Risikoprofil

Fordeling

Meget lav risiko

 Lav risiko Mellem risiko Høj risiko Meget høj risiko
Obligationer 80-100% 60-100% 20-80% 0-65% 0-50%
Aktier 0-20% 0-40% 20-80% 35-100% 50-100%
Alternativer 0-10% 0-10% 0-20% 0-20% 0-20%

 


Porteføljeprofil 1 (10%)

Fordele ved produktet

Forventet fordeling* (Pr. december 2019)

 

 • Du får løbende overvågning af dine investeringer.
 • Du opnår spredning på flere aktivklasser, så du mindsker risici forbundet med investering.
 • Investeringerne tilpasses tidshorisonten, hvilket vil sige, at jo kortere, der er til, at du skal bruge pengene, desto mere forsigtigt er du investeret.
 • Du modtager kvartalsvise rapporter på din investering.
 • Du kan følge udviklingen via netbank på pc, tablet og smartphone.

Circle_Meget lav.png

 Stats- og realkreditobligationer (63%)

 Stabile virksomhedsobligationer (15%)

 Højrenteobligationer (6%)

 Emerging Markets obligationer (6%)

 Globale aktier (10%)

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -2,1 - 4,7 %
5-års sigt -1,2 - 3,9 %
10-års sigt -0,4 - 3,0 %
20-års sigt 1,7 - 3,4 %
30-års sigt 2,5 - 3,4 %

 

** Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95 % sandsynlighed for, at afkastet baseret på Alm. Brands forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer vil ligge i de angivne annualiserede intervaller på henholdsvis 10, 20 og 30-års sigt. Det har den betydning, at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere end de angivne minimumsgrænser, og at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver højere end de angivne maksimumsgrænser.

* Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om, hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling. Der er derfor en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne.
Alle investorer opfordres til at vurdere, hvor hensigtsmæssige deres investeringer er, og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter. Man bør basere sine investeringer på egne specifikke investeringsmål, egen økonomisk status og risikotolerance.


Porteføljeprofil 2 (25%)

Fordele ved produktet

Forventet fordeling* (Pr. december 2019)

 

 • Du får løbende overvågning af dine investeringer.
 • Du opnår spredning på flere aktivklasser, så du mindsker risici forbundet med investering.
 • Investeringerne tilpasses tidshorisonten, hvilket vil sige, at jo kortere, der er til, at du skal bruge pengene, desto mere forsigtigt er du investeret.
 • Du modtager kvartalsvise rapporter på din investering.
 • Du kan følge udviklingen via netbank på pc, tablet og smartphone.

Circle_Lav.png

 Stats- og realkreditobligationer (45%)

 Stabile virksomhedsobligationer (16%)

 Højrenteobligationer (7%)

 Emerging Markets obligationer (7%)

 Globale aktier (25%)

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -2,2 - 6,4 %
5-års sigt -1,1 - 5,3 %
10-års sigt 0,1 - 4,2 %
20-års sigt 2,2 - 4,1 %
30-års sigt 3,0 - 4,1 %

 

Historisk afkast, p.a.
2017 0,3
2018 -2,7
2019 10,2
ÅTD -3,76 (pr. 06/03 2020)

** Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95 % sandsynlighed for, at afkastet baseret på Alm. Brands forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer vil ligge i de angivne annualiserede intervaller på henholdsvis 10, 20 og 30-års sigt. Det har den betydning, at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere end de angivne minimumsgrænser, og at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver højere end de angivne maksimumsgrænser.

* Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om, hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling. Der er derfor en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne.
Alle investorer opfordres til at vurdere, hvor hensigtsmæssige deres investeringer er, og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter. Man bør basere sine investeringer på egne specifikke investeringsmål, egen økonomisk status og risikotolerance.


Porteføljeprofil 3 (50%)

Fordele ved produktet

Forventet fordeling* (Pr. december 2019)

 

 • Du får løbende overvågning af dine investeringer.
 • Du opnår spredning på flere aktivklasser, så du mindsker risici forbundet med investering.
 • Investeringerne tilpasses tidshorisonten, hvilket vil sige, at jo kortere, der er til, at du skal bruge pengene, desto mere forsigtigt er du investeret.
 • Du modtager kvartalsvise rapporter på din investering.
 • Du kan følge udviklingen via netbank på pc, tablet og smartphone.

Circle_Mellem.png

 Stats- og realkreditobligationer (25%)

 Stabile virksomhedsobligationer (13%)

 Højrenteobligationer (6%)

 Emerging Markets obligationer (6%)

 Globale aktier (50%)

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -3,5 - 9,7 %
5-års sigt -1,7 - 7,8 %
10-års sigt 0,3 - 6,0 %
20-års sigt 2,8 - 5,4 %
30-års sigt 3,8 - 5,1 %

 

Historisk afkast, p.a.
2017 4,0
2018 -6,3
2019 15,5
ÅTD 7,15 (pr. 06/03 2020)

** Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95 % sandsynlighed for, at afkastet baseret på Alm. Brands forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer vil ligge i de angivne annualiserede intervaller på henholdsvis 10, 20 og 30-års sigt. Det har den betydning, at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere end de angivne minimumsgrænser, og at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver højere end de angivne maksimumsgrænser.

* Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om, hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling. Der er derfor en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne.
Alle investorer opfordres til at vurdere, hvor hensigtsmæssige deres investeringer er, og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter. Man bør basere sine investeringer på egne specifikke investeringsmål, egen økonomisk status og risikotolerance.


Porteføljeprofil 4 (70%)

Fordele ved produktet

Forventet fordeling* (Pr. december 2019)

 

 • Du får løbende overvågning af dine investeringer.
 • Du opnår spredning på flere aktivklasser, så du mindsker risici forbundet med investering.
 • Investeringerne tilpasses tidshorisonten, hvilket vil sige, at jo kortere, der er til, at du skal bruge pengene, desto mere forsigtigt er du investeret.
 • Du modtager kvartalsvise rapporter på din investering.
 • Du kan følge udviklingen via netbank på pc, tablet og smartphone.

Circle_Høj.png

 Stats- og realkreditobligationer (12%)

 Stabile virksomhedsobligationer (8%)

 Højrenteobligationer (5%)

 Emerging Markets obligationer (5%)

 Globale aktier (70%)

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -4,9 - 12,3 %
5-års sigt -2,5 - 9,8 %
10-års sigt 0,3 - 7,4 %
20-års sigt 3,4 - 6,3 %
30-års sigt 4,5 - 5,8 %

 

Historisk afkast, p.a.
2017 7,6
2018 -8,7
2019 19
ÅTD -9,54 (pr. 06/03 2020)

 

** Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95 % sandsynlighed for, at afkastet baseret på Alm. Brands forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer vil ligge i de angivne annualiserede intervaller på henholdsvis 10, 20 og 30-års sigt. Det har den betydning, at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere end de angivne minimumsgrænser, og at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver højere end de angivne maksimumsgrænser.

* Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om, hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling. Der er derfor en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne.
Alle investorer opfordres til at vurdere, hvor hensigtsmæssige deres investeringer er, og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter. Man bør basere sine investeringer på egne specifikke investeringsmål, egen økonomisk status og risikotolerance.


Porteføljeprofil 5 (90%)

Fordele ved produktet

Forventet fordeling* (Pr. december 2019)

 

 • Du får løbende overvågning af dine investeringer.
 • Du opnår spredning på flere aktivklasser, så du mindsker risici forbundet med investering.
 • Investeringerne tilpasses tidshorisonten, hvilket vil sige, at jo kortere, der er til, at du skal bruge pengene, desto mere forsigtigt er du investeret.
 • Du modtager kvartalsvise rapporter på din investering.
 • Du kan følge udviklingen via netbank på pc, tablet og smartphone.

Circle_Meget høj.png

 Stats- og realkreditobligationer (3%)

 Stabile virksomhedsobligationer (3%)

 Højrenteobligationer (2%)

 Emerging Markets obligationer (2%)

 Globale aktier (90%)

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -6,4 - 14,6 %
5-års sigt -3,3 - 11,6 %
10-års sigt 0,3 - 8,6 %
20-års sigt 3,9 - 7,0 %
30-års sigt 5,1 - 6,5 %

 

** Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95 % sandsynlighed for, at afkastet baseret på Alm. Brands forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer vil ligge i de angivne annualiserede intervaller på henholdsvis 10, 20 og 30-års sigt. Det har den betydning, at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere end de angivne minimumsgrænser, og at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver højere end de angivne maksimumsgrænser.

* Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om, hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling. Der er derfor en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne.
Alle investorer opfordres til at vurdere, hvor hensigtsmæssige deres investeringer er, og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter. Man bør basere sine investeringer på egne specifikke investeringsmål, egen økonomisk status og risikotolerance.


Priser og vilkår

  Gebyr
Depotværdi 500.000 kr. - 5 mio. kr 1,25 % p.a.*
Depotværdi 5 - 10 mio. kr. 0,95 % p.a.*
Depotværdi over 10 mio. kr. 0,85 % p.a.*

 

 


Information

IndexPlus

Minimumsindskud: 500.000 kr. 

 

IndexPlus kombinerer fordelene fra passiv og aktiv formuepleje. Du får aktiv forvaltning af dine penge og en personlig formuerådgiver, mens investering i passive fonde (såkaldte ETF'er) holder dine omkostninger på et minimum.

 

Med IndexPlus forholder vi os ikke til, om ét givent værdipapir er bedre eller dårligere end et andet. Vi forholder os derimod til udviklingen i den globale økonomi og justerer din portefølje på et mere taktisk niveau, hvor fokus er på sektorer, geografiske områder og vægtningen af aktier ift. obligationer.

 

IndexPlus giver dig stor risikospredning og lave omkostninger, uden at du skal gå på kompromis med den gode rådgivning.

Faktaark om IndexPlus

Værd at vide

Hvad er en ETF?

Exchange Traded Funds (bedre kendt som ETF'er) er børshandlede indeksfonde. Kort sagt, er en ETF en nem og billig måde at opnå stor spredning på dine investeringer og dermed en lavere risiko.

 

Hvordan fungerer en ETF?

I princippet fungerer en ETF som en dansk investeringsforening. Dvs. at den enkelte investor bliver en del af en stor pulje af investorer, der sammen investerer i f.eks. aktier, obligationer eller råvarer. En ETF er dog modsat de fleste danske investeringsforeninger passivt forvaltet. Det betyder, at du ikke betaler nogen for at handle aktivt for dig, og derfor er en ETF som regel billigere i omkostninger end en investeringsforening.

 

I stedet for at forsøge at slå markedet, så følger en ETF blot udviklingen i markedet. Køber du f.eks. en ETF, der følger det danske C25-aktieindeks, så stiger og falder din ETF alt efter, hvordan det går for det samlede C25-aktieindeks.

 

Investeringer i ETF’er er en voksende trend – især i den private sektor.

 

Investeringsforening:

I en almindelig investeringsforening anvendes der en aktiv strategi med kontinuerlig udskiftning, hvilket betyder at der er ansat en porteføljeforvalter som analyserer og udvælger præcis hvilke aktier der skal investeres i. Den aktive strategi er ofte dyrere.

 

ETF:

I en ETF (Exchange Traded Fund) anvendes der en passiv strategi med konstant sammensætning og det er derfor en billig investeringsmetode. Dette betyder, at det er computer, der investerer i alle aktierne på et givent marked. Altså en lille procendel i hver aktie afhængig af ETF’en.

Vores investeringsfilosofi er udgjort af to begreber: Strategisk Aktiv Allokering (SAA) og Taktisk Aktiv Allokering (TAA).

 

Strategisk Aktiv Allokering (SAA):

Den optimale porteføljesammensætning på lang sigt. Den sikrer et stabilt afkast på tværs af kriser og konjunkturcyklusser.

 

Taktisk Aktiv Allokering (TAA):
Den optimale portefølesammensætning på kort sigt. Den tager højde for mere kortsigtede faktorer som risikoen for recession, værdiansættelse på aktiemarkedet og niveauet af finansiel stress.

I IndexPlus kan du vælge blandt tre forskellige strategiske porteføljer: lav, mellem og høj risiko. Det er din risikoprofil der afgør, hvilken strategisk portefølje, som du skal vælge.

 

Inden du skal investere, er det en god ide at få fastlagt din investeringsprofil. Din investeringsprofil sammensættes ud fra følgende parametre:

 

 • Risikovillighed
 • Tidshorisont

 

Risikovillighed
Du skal selv træffe beslutning om, hvor stor en risiko du er villig til at påtage dig i dine investeringer. En mulighed for højere afkast medfører også en større risiko for tab. Omvendt må du forvente et mindre afkast, hvis du vælger at investere med lavere risiko for tab.

 

Alm. Brand Bank har udarbejdet en række kendetegn for risikovillighed, som kan hjælpe dig til at træffe denne beslutning:

 

Risikovillighed Kendetegn
Lav

Jeg er generelt en forsigtig type.

Jeg er tilfreds med et afkast, der kun er lidt over, hvad jeg ellers kan få på en bankkonto.

Mellem Jeg er klar over, at værdien af mine investeringer kan svinge undervejs, og at der i perioder kan være negative afkast.

Jeg er villig til at tage en risiko mod en forventning om et afkast, der er bedre end en obligation og en fastrente.

Høj

Jeg ønsker samlet set et højt afkast og er godt klar over, at det medfører en højere risiko, hvilket kan medføre tab på mine investeringer.

Udsving i kursværdien på min investering giver mig ikke søvnløse nætter.

 

 

Tidshorisont 
Du skal ligeledes tage hensyn til, hvor længe din investering skal løbe. Jo flere år din investering skal strække sig over, des mere risikovillig investering kan du principielt foretage. Din tidshorisont afhænger af investeringsperioden. Der skelnes mellem fire forskellige intervaller: 

 

 • 0-3 år
 • 3-7 år
 • 7-15 år
 • 15+ år


Din tidshorisont vil ændre sig, når du nærmer dig tidspunktet, hvor din formue skal være til din rådighed, og i takt hermed bør du selv tilrette tidshorisonten i din investeringsprofil.

 

Er du i tvivl om din investeringsprofil, kan du altid kontakte din rådgiver hos Alm. Brand. Sammen kan I tale om din risikovillighed og din tidshorisont og fastlægge din investeringsprofil.  

 

Få afdækket din investeringsprofil

Dine investeringer skal altid afspejle den risiko, du er tryg ved. Vi vurderer hurtigt og sikkert, hvilken investeringsprofil, der passer til dig og dine investeringsønsker. Vi kommer med en anbefaling, der sikrer den rigtige spredning mellem aktier og obligationer, så du ikke løber en større risiko, end du ønsker. 

Indhold

Indhold