CORONAVIRUS: Få svar på spørgsmål til dine forsikringer. Eller find ud af, hvordan vi kan mødes.

Privat | Erhverv

Produkt

Investering

Vi har et bredt udvalg af investeringsmuligheder, så du kan få lige præcis den løsning, der passer til dig. Investér på egen hånd, eller lad os gøre arbejdet for dig. 

Hvordan vil du investere?

Du kan gøre det selv, vi kan gøre det sammen, eller vi kan gøre det for dig. Hvilken løsning, der passer til dig, afhænger blandt andet af, hvor mange penge du vil investere, og hvor meget du har lyst til at involvere dig.

Du investerer selv

Hvis du ikke ønsker løbende sparring med os, kan du uanset størrelsen af din formue vælge at investere på egen hånd på vores handelsplatform, Alm. Brand Trader. Det kræver blot, at du er bankkunde og tilmeldt Netbank, og at du har mod på at løfte opgaven selv.

Tilmeld dig Netbank

Vi investerer for dig

Er du ikke selv interesseret i at bruge tid og kræfter på dine investeringer, så lad vores eksperter gøre det for dig. I samarbejde med din rådgiver fastlægges din investeringsprofil og dine formueforhold, og med afsæt i det investerer vi din formue på en måde, der passer til dig.

 

Hos Alm. Brand plejer vi vores kunders penge, som vi plejer vores egne. For os er det logisk, at det, vi synes er det rigtige at gøre på egne vegne, også er det rigtige på kundernes vegne.

Se dit forventede afkast

Vælg din investeringsløsning og din risikoprofil. Så får du et overblik over, hvordan vi sammensætter din investering, og hvad du kan forvente at få i afkast.

IndexPlus

Porteføljen Meget Lav anbefales i øjeblikket ikke

 

Forventet afkast*

Graf_Meget lav.png

 Forventet maksimale afkast

 Forventet afkast

 Forventet minimum afkast

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -2,1 - 4,7 %
5-års sigt -1,2 - 3,9 %
10-års sigt -0,4 - 3,0 %
20-års sigt 1,7 - 3,4 %
30-års sigt 2,5 - 3,4 %

 

 

Forventet fordeling

Circle_Meget lav.png

 Stats- og realkreditobligationer (63%)

 Stabile virksomhedsobligationer (15%)

 Højrenteobligationer (6%)

 Emerging Markets obligationer (6%)

 Globale aktier (10%)

*Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Grafen viser forventningen til afkastudviklingen i en fond/investeringsforening med de viste sammensætninger af aktier og obligationer svarende til den valgte risikovillighed. Beregningen af det forventede afkast er sket ud fra markedernes historiske afkastdata og de fælles samfundsforudsætninger fastsat af Forsikring & Pension, der specificerer forventede årlige afkast for flere aktivklasser. Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. I beregningerne er det desuden forudsat, at eventuelle udbytter geninvesteres.  Oplysninger om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

**Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95% sandsynlighed for, at afkastet baseret på Forsikring & Pensions forventninger til den generelle udvikling i markederne vil ligge i de angivne annualiserede intervaller. Det betyder, at der er 2,5% sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere (højere) end de angivne minimumsgrænser (maksimumsgrænser).

Forventet afkast*

Graf_Lav.png

 Forventet maksimale afkast

 Forventet afkast

 Forventet minimum afkast

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -2,2 - 6,4 %
5-års sigt -1,1 - 5,3 %
10-års sigt 0,1 - 4,2 %
20-års sigt 2,2 - 4,1 %
30-års sigt 3,0 - 4,1 %

Forventet fordeling

Circle_Lav.png

 Stats- og realkreditobligationer (45%)

 Stabile virksomhedsobligationer (16%)

 Højrenteobligationer (7%)

 Emerging Markets obligationer (7%)

 Globale aktier (25%)

*Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Grafen viser forventningen til afkastudviklingen i en fond/investeringsforening med de viste sammensætninger af aktier og obligationer svarende til den valgte risikovillighed. Beregningen af det forventede afkast er sket ud fra markedernes historiske afkastdata og de fælles samfundsforudsætninger fastsat af Forsikring & Pension, der specificerer forventede årlige afkast for flere aktivklasser. Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. I beregningerne er det desuden forudsat, at eventuelle udbytter geninvesteres.  Oplysninger om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

**Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95% sandsynlighed for, at afkastet baseret på Forsikring & Pensions forventninger til den generelle udvikling i markederne vil ligge i de angivne annualiserede intervaller. Det betyder, at der er 2,5% sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere (højere) end de angivne minimumsgrænser (maksimumsgrænser).

Forventet afkast*

Graf_Mellem.png

 Forventet maksimale afkast

 Forventet afkast

 Forventet minimum afkast

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -3,5 - 9,7 %
5-års sigt -1,7 - 7,8 %
10-års sigt 0,3 - 6,0 %
20-års sigt 2,8 - 5,4 %
30-års sigt 3,8 - 5,1 %

 

Forventet fordeling

Circle_Mellem.png

 Stats- og realkreditobligationer (25%)

 Stabile virksomhedsobligationer (13%)

 Højrenteobligationer (6%)

 Emerging Markets obligationer (6%)

 Globale aktier (50%)

*Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Grafen viser forventningen til afkastudviklingen i en fond/investeringsforening med de viste sammensætninger af aktier og obligationer svarende til den valgte risikovillighed. Beregningen af det forventede afkast er sket ud fra markedernes historiske afkastdata og de fælles samfundsforudsætninger fastsat af Forsikring & Pension, der specificerer forventede årlige afkast for flere aktivklasser. Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. I beregningerne er det desuden forudsat, at eventuelle udbytter geninvesteres.  Oplysninger om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

**Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95% sandsynlighed for, at afkastet baseret på Forsikring & Pensions forventninger til den generelle udvikling i markederne vil ligge i de angivne annualiserede intervaller. Det betyder, at der er 2,5% sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere (højere) end de angivne minimumsgrænser (maksimumsgrænser).

Forventet afkast*

Graf_Høj.png

 Forventet maksimale afkast

 Forventet afkast

 Forventet minimum afkast

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -4,9 - 12,3 %
5-års sigt -2,5 - 9,8 %
10-års sigt 0,3 - 7,4 %
20-års sigt 3,4 - 6,3 %
30-års sigt 4,5 - 5,8 %

Forventet fordeling

Circle_Høj.png

 Stats- og realkreditobligationer (12%)

 Stabile virksomhedsobligationer (8%)

 Højrenteobligationer (5%)

 Emerging Markets obligationer (5%)

 Globale aktier (70%)

*Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Grafen viser forventningen til afkastudviklingen i en fond/investeringsforening med de viste sammensætninger af aktier og obligationer svarende til den valgte risikovillighed. Beregningen af det forventede afkast er sket ud fra markedernes historiske afkastdata og de fælles samfundsforudsætninger fastsat af Forsikring & Pension, der specificerer forventede årlige afkast for flere aktivklasser. Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. I beregningerne er det desuden forudsat, at eventuelle udbytter geninvesteres.  Oplysninger om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

**Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95% sandsynlighed for, at afkastet baseret på Forsikring & Pensions forventninger til den generelle udvikling i markederne vil ligge i de angivne annualiserede intervaller. Det betyder, at der er 2,5% sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere (højere) end de angivne minimumsgrænser (maksimumsgrænser).

Forventet afkast*

Graf_Meget høj.png

 Forventet maksimale afkast

 Forventet afkast

 Forventet minimum afkast

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -6,4 - 14,6 %
5-års sigt -3,3 - 11,6 %
10-års sigt 0,3 - 8,6 %
20-års sigt 3,9 - 7,0 %
30-års sigt 5,1 - 6,5 %

 

Forventet fordeling

Circle_Meget høj.png

 Stats- og realkreditobligationer (3%)

 Stabile virksomhedsobligationer (3%)

 Højrenteobligationer (2%)

 Emerging Markets obligationer (2%)

 Globale aktier (90%)

*Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Grafen viser forventningen til afkastudviklingen i en fond/investeringsforening med de viste sammensætninger af aktier og obligationer svarende til den valgte risikovillighed. Beregningen af det forventede afkast er sket ud fra markedernes historiske afkastdata og de fælles samfundsforudsætninger fastsat af Forsikring & Pension, der specificerer forventede årlige afkast for flere aktivklasser. Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. I beregningerne er det desuden forudsat, at eventuelle udbytter geninvesteres.  Oplysninger om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

**Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95% sandsynlighed for, at afkastet baseret på Forsikring & Pensions forventninger til den generelle udvikling i markederne vil ligge i de angivne annualiserede intervaller. Det betyder, at der er 2,5% sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere (højere) end de angivne minimumsgrænser (maksimumsgrænser).

OpsparingPlus

Porteføljen Meget Lav anbefales i øjeblikket ikke

 

Forventet afkast*

Graf_Meget lav.png

 Forventet maksimale afkast

 Forventet afkast

 Forventet minimum afkast

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -2,1 - 4,7 %
5-års sigt -1,2 - 3,9 %
10-års sigt -0,4 - 3,0 %
20-års sigt 1,7 - 3,4 %
30-års sigt 2,5 - 3,4 %

 

Forventet fordeling

Circle_Meget lav.png

 Stats- og realkreditobligationer (63%)

 Stabile virksomhedsobligationer (15%)

 Højrenteobligationer (6%)

 Emerging Markets obligationer (6%)

 Globale aktier (10%)

*Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Grafen viser forventningen til afkastudviklingen i en fond/investeringsforening med de viste sammensætninger af aktier og obligationer svarende til den valgte risikovillighed. Beregningen af det forventede afkast er sket ud fra markedernes historiske afkastdata og de fælles samfundsforudsætninger fastsat af Forsikring & Pension, der specificerer forventede årlige afkast for flere aktivklasser. Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. I beregningerne er det desuden forudsat, at eventuelle udbytter geninvesteres.  Oplysninger om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

**Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95% sandsynlighed for, at afkastet baseret på Forsikring & Pensions forventninger til den generelle udvikling i markederne vil ligge i de angivne annualiserede intervaller. Det betyder, at der er 2,5% sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere (højere) end de angivne minimumsgrænser (maksimumsgrænser).

Forventet afkast*

Graf_Lav.png

 Forventet maksimale afkast

 Forventet afkast

 Forventet minimum afkast

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -2,2 - 6,4 %
5-års sigt -1,1 - 5,3 %
10-års sigt 0,1 - 4,2 %
20-års sigt 2,2 - 4,1 %
30-års sigt 3,0 - 4,1 %

 

Forventet fordeling

Circle_Lav.png

 Stats- og realkreditobligationer (45%)

 Stabile virksomhedsobligationer (16%)

 Højrenteobligationer (7%)

 Emerging Markets obligationer (7%)

 Globale aktier (25%)

*Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Grafen viser forventningen til afkastudviklingen i en fond/investeringsforening med de viste sammensætninger af aktier og obligationer svarende til den valgte risikovillighed. Beregningen af det forventede afkast er sket ud fra markedernes historiske afkastdata og de fælles samfundsforudsætninger fastsat af Forsikring & Pension, der specificerer forventede årlige afkast for flere aktivklasser. Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. I beregningerne er det desuden forudsat, at eventuelle udbytter geninvesteres.  Oplysninger om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

**Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95% sandsynlighed for, at afkastet baseret på Forsikring & Pensions forventninger til den generelle udvikling i markederne vil ligge i de angivne annualiserede intervaller. Det betyder, at der er 2,5% sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere (højere) end de angivne minimumsgrænser (maksimumsgrænser).

Forventet afkast*

Graf_Mellem.png

 Forventet maksimale afkast

 Forventet afkast

 Forventet minimum afkast

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -3,5 - 9,7 %
5-års sigt -1,7 - 7,8 %
10-års sigt 0,3 - 6,0 %
20-års sigt 2,8 - 5,4 %
30-års sigt 3,8 - 5,1 %

 

Forventet fordeling

Circle_Mellem.png

 Stats- og realkreditobligationer (25%)

 Stabile virksomhedsobligationer (13%)

 Højrenteobligationer (6%)

 Emerging Markets obligationer (6%)

 Globale aktier (50%)

*Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Grafen viser forventningen til afkastudviklingen i en fond/investeringsforening med de viste sammensætninger af aktier og obligationer svarende til den valgte risikovillighed. Beregningen af det forventede afkast er sket ud fra markedernes historiske afkastdata og de fælles samfundsforudsætninger fastsat af Forsikring & Pension, der specificerer forventede årlige afkast for flere aktivklasser. Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. I beregningerne er det desuden forudsat, at eventuelle udbytter geninvesteres.  Oplysninger om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

**Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95% sandsynlighed for, at afkastet baseret på Forsikring & Pensions forventninger til den generelle udvikling i markederne vil ligge i de angivne annualiserede intervaller. Det betyder, at der er 2,5% sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere (højere) end de angivne minimumsgrænser (maksimumsgrænser).

Forventet afkast*

Graf_Høj.png

 Forventet maksimale afkast

 Forventet afkast

 Forventet minimum afkast

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -4,9 - 12,3 %
5-års sigt -2,5 - 9,8 %
10-års sigt 0,3 - 7,4 %
20-års sigt 3,4 - 6,3 %
30-års sigt 4,5 - 5,8 %

 

Forventet fordeling

Circle_Høj.png

 Stats- og realkreditobligationer (12%)

 Stabile virksomhedsobligationer (8%)

 Højrenteobligationer (5%)

 Emerging Markets obligationer (5%)

 Globale aktier (70%)

*Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Grafen viser forventningen til afkastudviklingen i en fond/investeringsforening med de viste sammensætninger af aktier og obligationer svarende til den valgte risikovillighed. Beregningen af det forventede afkast er sket ud fra markedernes historiske afkastdata og de fælles samfundsforudsætninger fastsat af Forsikring & Pension, der specificerer forventede årlige afkast for flere aktivklasser. Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. I beregningerne er det desuden forudsat, at eventuelle udbytter geninvesteres.  Oplysninger om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

**Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95% sandsynlighed for, at afkastet baseret på Forsikring & Pensions forventninger til den generelle udvikling i markederne vil ligge i de angivne annualiserede intervaller. Det betyder, at der er 2,5% sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere (højere) end de angivne minimumsgrænser (maksimumsgrænser).

Forventet afkast*

Graf_Meget høj.png

 Forventet maksimale afkast

 Forventet afkast

 Forventet minimum afkast

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -6,4 - 14,6 %
5-års sigt -3,3 - 11,6 %
10-års sigt 0,3 - 8,6 %
20-års sigt 3,9 - 7,0 %
30-års sigt 5,1 - 6,5 %

 

Forventet fordeling

Circle_Meget høj.png

 Stats- og realkreditobligationer (3%)

 Stabile virksomhedsobligationer (3%)

 Højrenteobligationer (2%)

 Emerging Markets obligationer (2%)

 Globale aktier (90%)

*Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab, der blandt andet kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af finansielle instrumenter, i valutakurser eller i udsteders situation. Grafen viser forventningen til afkastudviklingen i en fond/investeringsforening med de viste sammensætninger af aktier og obligationer svarende til den valgte risikovillighed. Beregningen af det forventede afkast er sket ud fra markedernes historiske afkastdata og de fælles samfundsforudsætninger fastsat af Forsikring & Pension, der specificerer forventede årlige afkast for flere aktivklasser. Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne. Afkastet er beregnet før omkostninger og skat. I beregningerne er det desuden forudsat, at eventuelle udbytter geninvesteres.  Oplysninger om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikation for fremtidige afkast. Oplysninger i investeringsanbefalingen om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, og afkastet og kursudviklingen kan blive negativ. Værdien af den investerede kapital og indkomsten derfra kan gå både op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Ændringer i valutakurser kan betyde, at værdien af oversøiske investeringer stiger eller falder. Alle investorer opfordres til at vurdere hensigtsmæssigheden med deres investeringer og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter, baseret på deres specifikke investeringsmål, økonomiske status og risikotolerance.

 

**Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95% sandsynlighed for, at afkastet baseret på Forsikring & Pensions forventninger til den generelle udvikling i markederne vil ligge i de angivne annualiserede intervaller. Det betyder, at der er 2,5% sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere (højere) end de angivne minimumsgrænser (maksimumsgrænser).

Værd at vide

Hvad er en aktie?

Når du investerer i aktier, køber du en del af et selskab. En aktie giver dig retten til fremadrettet at få del i selskabets overskud og evt. udbytte. I nogle virksomheder køber du en forholdsvis stabil indtjening år for år, mens du i andre virksomheder risikerer større udsving. Det er meget svært at vælge netop de aktier, der vil stige mest i kurs, så vi anbefaler almindeligvis, at du køber aktier i flere forskellige virksomheder. På den måde spreder du din risiko.

 

Hvor meget tjener jeg på aktier?

Aktier giver typisk mulighed for et højere afkast end obligationer, men det kræver også både mere tid og is i maven. På kort sigt går kursen på aktier både op og ned, men på lang sigt vil aktiekursen som regel stige.

 

Hvad er risikoen ved investering i aktier?

Al investering er forbundet med risiko for tab. Investerer du i aktier, kan din formue undervejs i investeringsforløbet blive mindre værd. Det betyder, at du især på kort sigt, men også på lang sigt kan risikere et tab. Aktier er som udgangspunkt bedst, hvis du har en lang tidshorisont for din investering. Kan du vente mange år med at sælge dine aktier, vil de nemlig med større sandsynlighed være blevet mere værd.

 

Hvordan minimerer jeg risikoen?

Hvis du vil minimere din risiko for tab, er det en god idé at sprede din investering på mange forskellige aktier. På den måde bliver du ikke ramt så hårdt, hvis en bestemt aktie falder i værdi. Du kan også vælge at investere via en investeringsforening, hvor professionelle investorer spreder din investering for dig. Vil du gerne sprede din risiko, så er vores investeringsforening Alm. Brand Invest måske noget for dig.

Læs mere om Alm. Brand Invest

Hvad er en obligation?

Når du investerer i en obligation, så låner du dine penge ud til enten et realkreditinstitut, staten eller en virksomhed. Obligationerne giver dig løbende renter. Obligationer findes både i en fastforrentet udgave, hvor du modtager en fast rente, og en variabel udgave, hvor du modtager en variabel rente. 

 

Hvor meget tjener jeg på obligationer?

Som udgangspunkt får du en højere rente, jo længere tid obligationen løber. Obligationer giver dig som udgangspunkt et mere stabilt afkast end aktier, og du løber ikke samme risiko som ved investering i aktier. Til gengæld er afkastet typisk også mindre, da risiko og afkast som regel følges ad.

 

Hvad er risikoen ved obligationer?

Risikoen ved at investere i stats- eller realkreditobligationer er meget begrænset, hvorimod obligationer udstedt af virksomheder typisk indebærer samme risiko som at investere i aktier. 

 

Kursrisiko

Hvis du har behov for at sælge dine obligationer på et tidspunkt, kender du ikke kursen - den kan være steget eller faldet. Normalt ændres kursen mest på lange obligationer og knap så meget på korte obligationer

 

Likviditetsrisiko

I små obligationsserier er der ikke særligt mange købere og sælgere. Så hvis du køber fra en sådan serie, kan du risikere at give en for høj kurs for dem - de bliver altså dyre. Hvis du senere ønsker at sælge de samme obligationer, kan du tilsvarende risikere, at du er nødt til at sælge til en for lav pris – du sælger dem billigt. Derfor bør du handle obligationer fra store serier med en god likviditet.

Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening samler adskillige investorers penge i store puljer, som foreningens investeringseksperter derefter investerer på vegne af investorerne. Investorerne deler omkostninger, tab og gevinster i mellem sig forholdsmæssigt alt efter størrelsen på deres investering. En investeringsforening investerer i aktier, obligationer og pantebreve, og afkastet består af udbytte, renter og kursgevinster, afhængig af hvilke typer investering investeringsforeningen har foretaget.

 

Hvor meget kan jeg tjene i en investeringsforening?

Du får del i det samlede afkast alt efter størrelsen på din investering. I en investeringsforening deler man omkostningerne ved f.eks. køb og salg af aktier, hvilket gør det billigere for den enkelte investor. Til gengæld betaler du for at få forvaltet dine penge, og den udgift skal du trække fra det eventuelle afkast.

 

Hvad er risikoen ved investeringsforeninger?

Al investering er forbundet med risiko. Risikoen ved at investere i investeringsforeninger følger i store træk risikoen ved at investere direkte i aktier, obligationer og pantebreve. Investerer du i aktiebaserede afdelinger, kan du derfor forvente forholdsvis store kursudsving, mens kursudsvingene formentlig er noget mindre ved obligations- og pantebrevsafdelinger. De enkelte afdelinger i investeringsforeningerne investerer dog oftest i mange forskellige papirer, der mindsker kursudsvingene over tid.

 

Alm. Brand Invest

Alm. Brand Invest er en dansk investeringsforening, der blev stiftet i september 1997, og som investerer ud fra etiske retningslinjer. Investeringsforeningen er 100 % ejet af foreningens medlemmer, og målsætningen er at give medlemmerne det bedst mulige afkast i forhold til sammenlignelige investeringer.

Læs mere om Alm. Brand Invest

Hvad er en ETF?

Exchange Traded Funds (bedre kendt som ETF'er) er børshandlede indeksfonde. Kort sagt, er en ETF en nem og billig måde at opnå stor spredning på dine investeringer og dermed en lavere risiko.

 

Hvordan fungerer en ETF?

I princippet fungerer en ETF som en dansk investeringsforening. Dvs. at den enkelte investor bliver en del af en stor pulje af investorer, der sammen investerer i f.eks. aktier, obligationer eller råvarer. En ETF er dog modsat de fleste danske investeringsforeninger passivt forvaltet. Det betyder, at du ikke betaler nogen for at handle aktivt for dig, og derfor er en ETF som regel billigere i omkostninger end en investeringsforening.

 

I stedet for at forsøge at slå markedet, så følger en ETF blot udviklingen i markedet. Køber du f.eks. en ETF, der følger det danske C25-aktieindeks, så stiger og falder din ETF alt efter, hvordan det går for det samlede C25-aktieindeks.

 

Inden du skal investere, er det en god ide at få fastlagt din investeringsprofil. Din investeringsprofil sammensættes ud fra følgende parametre:

 

  • Risikovillighed
  • Tidshorisont

 

Risikovillighed
Du skal selv træffe beslutning om, hvor stor en risiko du er villig til at påtage dig i dine investeringer. En mulighed for højere afkast medfører også en større risiko for tab. Omvendt må du forvente et mindre afkast, hvis du vælger at investere med lavere risiko for tab.

 

Alm. Brand Bank har udarbejdet en række kendetegn for risikovillighed, som kan hjælpe dig til at træffe denne beslutning:

 

Risikovillighed Kendetegn
Lav

Jeg er generelt en forsigtig type.

Jeg er tilfreds med et afkast, der kun er lidt over, hvad jeg ellers kan få på en bankkonto.

Mellem Jeg er klar over, at værdien af mine investeringer kan svinge undervejs, og at der i perioder kan være negative afkast.

Jeg er villig til at tage en risiko mod en forventning om et afkast, der er bedre end en obligation og en fastrente.

Høj

Jeg ønsker samlet set et højt afkast og er godt klar over, at det medfører en højere risiko, hvilket kan medføre tab på mine investeringer.

Udsving i kursværdien på min investering giver mig ikke søvnløse nætter.

 

 

Tidshorisont 
Du skal ligeledes tage hensyn til, hvor længe din investering skal løbe. Jo flere år din investering skal strække sig over, des mere risikovillig investering kan du principielt foretage. Din tidshorisont afhænger af investeringsperioden. Der skelnes mellem fire forskellige intervaller: 

 

  • 0-3 år
  • 3-7 år
  • 7-15 år
  • 15+ år


Din tidshorisont vil ændre sig, når du nærmer dig tidspunktet, hvor din formue skal være til din rådighed, og i takt hermed bør du selv tilrette tidshorisonten i din investeringsprofil.

 

Er du i tvivl om din investeringsprofil, kan du altid kontakte din rådgiver hos Alm. Brand. Sammen kan I tale om din risikovillighed og din tidshorisont og fastlægge din investeringsprofil.  

 

Finanstilsynets risikomærkning tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys, grøn, gul og rød, og afspejler både risikoen for tab ved investeringen, og hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser af den.

 

Hvad betyder de forskellige farver?

Den grønne kategori indeholder investeringsprodukter, der er relativt enkle. Kategorien omfatter bl.a. danske stats- og realkreditobligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb er meget lille.

Den gule kategori indeholder investeringer, der typisk har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men som i den grønne kategori er der også her tale om relativt enkle produkter f.eks. børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser.

Den røde kategori indeholder produkter, der enten er svære at gennemskue eller er forbundet med en risiko for, at tabet kan overstige det investerede beløb. Produkterne omfatter bl.a. derivater og unoterede aktier.

 

Hvad tager risikomærkningen udgangspunkt i?

Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at det sker. Derudover tager mærkningen højde for produkternes gennemskuelighed eller mangel på samme, da der kan være produkter, som er sammensat af flere underliggende aktiver, hvor det kan være vanskeligt at gennemskue den reelle risiko ved de enkelte elementer i det pågældende investeringsprodukt.

Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering er ikke taget med i betragtningen ved mærkningen. På samme måde er der heller ikke taget højde for tidshorisonten for den pågældende investering.

 

Mærkningen er et supplement til rådgivningen

Vær opmærksom på, at risikomærkningen ikke kan træde i stedet for den almindelige investeringsrådgivning. Den skal kun ses som et supplement til rådgivningen.

 

Få overblik over risikomærkningen af investeringsprodukter

Skemaet her viser Finanstilsynets inddeling af alle typer af investeringsprodukter i de tre kategorier grøn, gul og rød.
Risikomærkning

Vores fem investeringsprofiler i OpsparingsPlus har forskellige sammensætninger af aktier og obligationer for at passe lige præcis til din investeringsprofil. Grafen viser de vejledende rammer for fordelingen mellem aktier og obligationer for de fem investeringsprofiler.

 

   

                                                          Risikorammer_OpsparingPlus.JPG

I OpsparingPlus neddrosler vi automatisk din risiko, når tidspunktet for udbetaling af dine investeringer nærmer sig. Neddroslingen sker ad tre omgange, første gang 15 år før tidspunktet for udbetaling.

 

Tabellen viser, hvordan risikoen neddrosles for de fem investeringsprofiler.

 

                                                              Investeringshorisont

Risikoprofil

  Meget lang (15+ år) Lang (7-15 år) Mellem (3-7 år) Kort (0-3 år)
Meget høj Meget høj risiko (90%/10%) Meget høj risiko (90%/10%) Høj risiko (70%/30%) Mellem risiko (50%/50%)
Høj Meget høj risiko (90%/10%) Høj risiko (70%/30%) Mellem risiko (50%/50%) Mellem risiko (50%/50%)
Mellem Høj risiko (70%/30%) Mellem risiko (50%/50%) Lav risiko (25%/75%) Lav risiko (25%/75%)
Lav Mellem risiko (50%/50%) Lav risiko (25%/75%) Lav risiko (25%/75%) Meget lav risiko (10%/90%)
Meget lav Lav risiko (25%/75%) Lav risiko (25%/75%) Meget lav risiko (10%/90%) Meget lav risiko (10%/90%)

* Fordeling mellem højrisiko- og lavrisiko aktiver

Når du investerer i værdipapirer, eller har indestående i en bank, gælder der nogle regler på området, som skal beskytte dig som investor. Det kan du læse mere om her.

 

Ordreudførelsespolitik

Når vi udfører ordrer fra dig vedrørende finansielle instrumenter, ønsker vi at opnå det bedst mulige resultat for dig.

 

Best Execution rapport for 2019 (RTS 28)

Best Execution rapport for 2018 (RTS 28)

Best Execution rapport for Q4 2018

Best Execution rapport for Q3 2018

Best Execution rapport for Q2 2018 
Se vores politik for ordreudførelse 

Best Execution rapport for 2017 (RTS 28)

Information on type of execution venue (Table 1)

Information on the type of financial instrument (Table 2)

Intraday price information (Table 3)

Interday price information (Table 4)

Costs (Table 5)

Likelihood of execution (Table 6)

Additional information for request for quote execution venue (Table 9)

Forretningsmæssig politik - Systematisk Internalisator 

 

Produkter i Alm. Brand Bank

Her finder du en oversigt over de produkter, vi tilbyder vores kunder i Alm. Brand Bank.
Produkter i Alm. Brand Bank 

 

Handel med værdipapirer

Få et overblik over de vilkår og regler der gælder, når du handler værdipapirer gennem Alm. Brand Bank.
Vilkår for værdipapirhandel

 

Depotvilkår

Bliv klogere på hvilke regler der er gældende for de aftaler, du indgår med Alm. Brand Bank om opbevaring af værdipapirer i depot.
Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

 

Håndtering af interessekonflikt

Vi har fastlagt en skriftlig politik vedrørende interessekonflikter, der beskriver, hvordan vi håndterer disse konflikter. 
Politik for håndtering af interessekonflikt 

 

Risikomærkning

Se hvad risikomærkning af investeringsprodukter går ud på. Risikomærkningen tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys, grøn, gul og rød, og afspejler både risikoen for tab ved investeringen, og hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser af den.
Risikomærkning

 

Indskydergarantifonden

Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

Læs mere om Garantiformuens dækning

 

Kvartalsvise Best Execution rapporter

Alm. Brand Bank – RTS 27 – Q2 2019

 

PRIIP 

FXF Buy USDDKK 6M

FXF Sell USDDKK 6M

FXS Buy USDDKK 6M

FXS Sell USDDKK 6M

NDF Buy USDBRL 6M

NDF Sell USDBRL 6M

FXO Buy Put USDDKK 3M

FXO Sell Put USDDKK 3M

FXO Buy Call USDDKK 3M

FXO Sell Call USDDKK 3M

FXF Buy USDDKK 6M

FXF Sell USDDKK 6M

FXS Buy USDDKK 6M

FXS Sell USDDKK 6M

NDF Buy USDBRL 6M

NDF Sell USDBRL 6M

FXO Buy Put USDDKK 3M

FXO Sell Put USDDKK 3M

FXO Buy Call USDDKK 3M

FXO Sell Call USDDKK 3M

FXF Buy USDDKK 6M

FXF Sell USDDKK 6M

FXS Buy USDDKK 6M

FXS Sell USDDKK 6M

NDF Buy USDBRL 6M

NDF Sell USDBRL 6M

FXO Buy Put USDDKK 3M

FXO Sell Put USDDKK 3M

FXO Buy Call USDDKK 3M

FXO Sell Call USDDKK 3M

Investering er forbundet med risici. Vær sikker på, at du forstår dem, inden du handler.

Måske du også overvejer