CORONAVIRUS: Få svar på spørgsmål til dine forsikringer. Eller find ud af, hvordan vi kan mødes.

Privat | Erhverv

InvestorPlus


InvestorPlus er en unik investeringsmulighed for dig, der ønsker professionel og uafhængig forvaltning af din pensionsopsparing eller frie midler – til lave omkostninger og med fuldt overblik igennem hele investeringsperioden.

Du vælger selv

Med InvestorPlus kan du selv vælge, om du ønsker at investere i porteføljer sammensat af klassiske investeringsforeninger eller ETF’er (Exchange Traded Funds).

 

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger har oftest højere omkostninger end ETF’er, men til gengæld forvaltes foreningerne aktivt, hvilket giver den enkelte investeringsforening mulighed for at levere et bedre afkast end det benchmark, som foreningen sammenlignes med.

 

ETF'er

ETF’er er passive investeringsforeninger, der helt enkelt investerer i et indeks af aktier, obligationer, råvarer eller andre finansielle aktiver. Eftersom foreningen ikke forvaltes aktivt, er omkostningerne i foreningen meget lave, og afkastet vil som regel følge foreningens indeks meget tæt.

Ofte stillede spørgsmål

Et transparent og omkostningseffektivt alternativ til at gøre det selv eller vælge en puljeordning - automatisk og individuelt. Du kan investere for frie midler og for pension, som et supplement til dine øvrige investeringer eller som hele din investering.

 

Om InvestorPlus

InvestorPlus består af i alt seks porteføljer bygget op omkring danske investeringsforeninger og seks porteføljer af ETF’er. Det store udvalg sikrer, at vi med sikkerhed kan finde en portefølje efter din smag.

 

Om porteføljerne

Vi har valgt et bredt udsnit og har ikke koncentreret os om én udbyder. Vi skifter løbende ud for at sikre de bedste foreninger.

 

Sådan vælger vi vores forvaltere

Et attraktivt alternativ til investeringsforeninger. En ETF skal opfattes som en investeringsforening, der følger en passiv investeringsstrategi.

 

Læs mere

Med SmartBeta får du det bedste fra både den passive og aktive tilgang til investering.

 

Dette opnår vi ved aktivt at udvælge de dele af aktiemarkedet, der påviseligt klarer sig bedre end markedet over tid. På den måde sørger vi for, at du altid er investeret i netop de dele af aktiemarkedet, der forventes at levere det højeste afkast til den laveste risiko.

 

InvestorPlus ETF porteføljer er sammensat på baggrund af SmartBeta. Som investor i ETF porteføljerne investerer du derfor helt automatisk med SmartBeta, og du behøver ikke foretage dig yderligere.

 

Læs mere om SmartBeta (pdf) 

Investeringsforeninger udvælges altid med udgangspunkt i den aktivklasse, vi ønsker at investere i. Derefter vurderer vi de tilgængelige foreningers løbende resultater. Det er svært at slå markedet, og derfor vurderer vi nøje, om den udvalgte forening kan forventes at løfte opgaven tilfredsstillende, og hvorvidt der er sammenhæng mellem afkast og omkostninger. ETF’er udvælges i princippet på samme måde. Vi starter med aktivklassen og vurderer herefter mulige kandidater. Når man investerer i en ETF skal man fokusere på, hvor tæt forvalterens afkast ligger på markedsafkastet efter omkostninger samt på likviditeten og prisen for at handle.

 

Læs mere om porteføljerne