VIGTIG NYHED | Vi overdrager vores bankaktiviteter til Sydbank. Har du spørgsmål som kunde, kan du finde svar her.

Privat | Erhverv

Hvad er en ETF?


Læs her hvad en ETF er og hvordan vi anvender dem i InvestorPlus.

En ETF er en Exchange Traded Fund, eller på dansk en børshandlet fond.

 

En ETF skal opfattes som en investeringsforening, der følger en passiv investeringsstrategi. Det betyder, at foreningen vil afspejle et marked som f.eks. globale aktier og ikke prøve at levere et bedre afkast end markedet.

Det unikke ved en ETF er, at den handler som en aktie. Det vil sige at i børsens åbningstid kan du handle en ETF, ligesom du kan handle en aktie med små forskelle mellem købs- og salgskurser.

 

I modsætning til en dansk investeringsforening betaler du hverken tegningsprovision eller emissionstillæg og indløsningsfradrag. Du betaler heller ikke den såkaldte beholdnings- eller formidlingsprovision. Det eneste du betaler for en ETF er et fast årligt gebyr til udstederen af ETF’en, et gebyr der normalt ligger mellem 0,2% og 0,5% årligt. Dette gebyr ligger inde i foreningen.

 

Kilde: iShares.dk, Alm. Brand
 

De ETF’er vi anvender, er alle godkendt til brug i Danmark af Finanstilsynet. De er også underlagt det europæiske UCITS-direktiv (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities). UCITS-direktivet ligger til grund for reguleringen af danske investeringsforeninger, og investerer du i en UCITS godkendt ETF, er du stillet, som når du investerer i en dansk investeringsforening.

 

Når du vælger porteføljer opbygget af ETF’er får du en direkte og præcis markedseksponering til en væsentlig lavere årlig omkostning end med en investeringsforening. Du har ikke muligheden for at ”slå” markedet gennem en aktiv porteføljestyring men lider heller ikke risikoen for at markedet slår dig, hvis porteføljeforvalteren tager fejl.

 

Til porteføljerne i InvestorPlus samarbejder vi med ETF-udbyderen iShares, der er ejet af Blackrock, verdens største kapitalforvalter.

 

Der er ingen ETF’er, der er noteret på Københavns Fondsbørs. De ETF’er vi anvender, er noteret til handel på adskillelige europæiske børser. Du skal være opmærksom på, at en ETF i skattemæssig forstand er at opfatte som en udenlandsk investeringsforening. Det giver en asymmetri i forhold til danske investeringsforeninger, hvorfor vores ETF-porteføljer er mest velegnede til pensionsopsparing.