VIGTIG NYHED | Vi overdrager vores bankaktiviteter til Sydbank. Har du spørgsmål som kunde, kan du finde svar her.

Privat | Erhverv

Investeringsforeninger


InvestorPlus porteføljer opbygget omkring investeringsforeninger er baseret på danske investeringsforeninger og rådgivet af landets bedste forvaltere. 

Vi har valgt et bredt udsnit og har ikke koncentreret os om én udbyder. Vi skifter løbende ud i gruppen for at sikre det bedst mulige team. 


Blandt vores forvaltere er C Worldwide, Danske Invest, Maj Invest og Sparinvest INDEX. Vi holder løbende øje med forvalterens resultater og sikrer overensstemmelse mellem forventninger og resultater. 


Vi bruger aktuelt Maj Invest til obligationer og globale aktier, C Worldwide til globale aktier, Danske Invest til danske aktier, samt Sparinvest INDEX til stabile aktier og emerging markets aktier.

 

Når vi vælger en forvalter er udgangspunktet altid den aktivklasse vi ønsker at investere i. Dernæst ser vi på de tilgængelige forvalteres resultater. Det er svært at slå markedet, og derfor vurderer vi nøje, om de valgte forvaltere med rimelighed kan forvente at løfte opgaven tilfredsstillende. Det er vigtigt for os, at der er sammenhæng mellem afkast og omkostninger.  

 

Kilde: ifb.dk, Alm. Brand

 

Når vi vælger en ETF gør vi i princippet det samme. Vi starter med aktivklassen, og så ser vi på de mulige kandidater. Når vi vælger en ETF gør vi i princippet det samme. Vi starter med aktivklassen, og så ser vi på de mulige kandidater. Når man investerer i en ETF skal man fokusere på, hvor tæt forvalterens afkast ligger på markedsafkastet efter omkostninger samt på likviditeten og prisen for at handle. Vi har til InvestorPlus valgt at samarbejde med iShares, der er verdens største udbyder af ETF’er.