VIGTIG NYHED | Vi overdrager vores bankaktiviteter til Sydbank. Har du spørgsmål som kunde, kan du finde svar her.

Privat | Erhverv

Om InvestorPlus


Læs her hvad InvestorPlus er, hvordan du investerer og hvad dine fordele er.

Hvad er InvestorPlus?

 

InvestorPlus er et attraktivt tilbud til dig, der ønsker at pleje dine investeringer professionelt og disciplineret. Vi har sammensat i alt 12 forskellige porteføljer med varierende risiko, og du bestemmer selv, om du vil investere i investeringsforeninger eller i ETF’er.

 

Vi hjælper dig til at vælge en velegnet risikoprofil og tager hånd om såvel investeringer som løbende pleje. Det hele foregår automatisk

Dine fordele

InvestorPlus sikrer, at du altid er investeret på den rigtige måde og i de rigtige aktiver i forhold til dine valg. Vi holder nøje øje med såvel porteføljesammensætning som forvaltere.

 

Ønsker du en velafbalanceret portefølje er det i dag ofte sådan, at du som investor enten må gøre det selv, eller også må du vælge en pakkeløsning. Dette er ikke længere nødvendigt. Hos os kan du efter få minutter få din egen individuelle løsning, der giver dig en attraktiv sammensætning af aktivklasser, og som afbalancerer muligheden for afkast med risikoen ved investeringen. Porteføljen ligger i dit eget depot, som du kan supplere med depot til egne investeringer.

 

Også til pension

Du kan investere for frie midler og for pension. Du kan bruge InvestorPlus som et supplement til dine øvrige investeringer, eller som hele din investering.

 

InvestorPlus er først og fremmest et enkelt, transparent og omkostningseffektivt alternativ til at gøre det selv eller vælge en puljeordning.

Er det noget for dig?

InvestorPlus er enkelt, transparent og meget konkurrencedygtigt. Vores porteføljer kan kombineres med et frit depot, du kan benytte til egne investeringer.

 

Vil du være aktiv eller passiv?

Hos os kan du frit vælge mellem porteføljer bygget op omkring danske investeringsforeninger eller ETF’er.

 

Vi henvender os til både frie midler og pensionsopsparing. Vælger du en ETF-portefølje til frie midler, skal du være opmærksom på, at en ETF opfattes som en udenlandsk investeringsforening i skattemæssig henseende, og beskattes anderledes end en dansk investeringsforening.

 

Uanset hvilken portefølje du vælger betaler du ikke depotgebyr. Dette gælder også for depoter, du har til egne investeringer. Du bliver ikke omfattet af vores inaktivitetsgebyr med InvestorPlus. Vælger du en portefølje med investeringsforeninger, opkræver vi ikke yderligere gebyrer, men vi kan modtage provision fra investeringsforeningen. Vælger du i stedet en ETF-baseret portefølje, vil der være en fast årlig betaling til Alm. Brand, der dækker porteføljepleje og handel.