VIGTIG NYHED | Vi overdrager vores bankaktiviteter til Sydbank. Har du spørgsmål som kunde, kan du finde svar her.

Privat | Erhverv

Porteføljerne i InvestorPlus


Læs her om sammensætningen af vores investeringsporteføljer.

InvestorPlus består af i alt seks porteføljer bygget op omkring danske investeringsforeninger og seks porteføljer af ETF’er. Det store udvalg sikrer, at vi med sikkerhed kan finde en portefølje efter din smag.

 

Hver portefølje er bygget op omkring et skelet af nøje udvalgte aktivklasser. Disse er stats- og realkreditobligationer, virksomhedsobligationer samt aktier. Netop disse byggesten er det logiske valg for en langsigtet investor, og for mange vil aktivklasserne være velkendte. Vi investerer ikke i strukturerede eller andre uigennemskuelige produkter. Vi investerer kun i likvide investeringsforeninger og ETF’er, der handles dagligt.

 

Når du skal vælge en portefølje spørger vi ind til både risikoprofil og tidshorisont. Denne viden gør, at vi kan pege på en god portefølje for dig.

 


Der er forskel på hvor risikable de enkelte porteføljer er. Det handler ofte om hvor stor en andel, der er investeret i aktier. I InvestorPlus Defensiv er kun ca. 15% af porteføljen investeret i aktier, mens ca. 85% af InvestorPlus Aggressiv Vækst er i aktier. Jo højere aktieandel, jo højere forventet afkast på lang sigt, men flere aktier giver også større udsving i afkast fra år til år og højere risiko for perioder med negative afkast.

 

De angivne andele er omtrentlige, og er kan ikke ses som udtryk for den faktiske allokering på et givent tidspunkt.

 

Når vi sammensætter de enkelte porteføljer ser vi på sammenhængen mellem forventet afkast, forventet risiko, og det indbyrdes forhold mellem de enkelte aktiver, også kaldet for korrelation. Denne måde at arbejde med porteføljer på kaldes for Moderne Porteføljeteori, en metode der har kastet flere Nobel-priser i økonomi af sig.

 

Portefølje med investeringsforeninger

I vores porteføljer med investeringsforeninger får du trygheden fra en velkendt dansk investeringsforening, og du har muligheden for et afkast, der er højere end markedets. Til gengæld er dine omkostninger højere end i porteføljerne baseret på ETF’er. Udover en betaling for porteføljepleje og administration, betaler du typisk også en formidlingsprovision. Herudover kan der være tale om et emissionstillæg når du handler, samt et indløsningsfradrag når du sælger.

 

Portefølje med ETF'er

En ETF giver dig en direkte eksponering til et marked, det være sig aktier eller obligationer. Du modtager afkastet på det underliggende aktiv fratrukket omkostningerne hos ETF-udbyderen. Du kan ikke forvente et afkast højere end markedets, men du løber omvendt heller ikke risikoen for at få et afkast væsentligt under markedsafkastet. Til gengæld er omkostningerne meget lave, også handelsomkostningerne. Skattemæssigt opfattes en ETF fortsat som en udenlandsk investeringsforening, så der kan være forskel på beskatningen i forhold til en dansk investeringsforening.

Ofte stillede spørgsmål

Ja, det er der.

 

Den primære forskel er, at flere af vores forvaltere i investeringsforeningerne aktivt forsøger at levere et afkast, der er højere end markedet. Det forventer vi, at de gør, men der vil være perioder, hvor det ikke er tilfældet. Usikkerheden på afkastet kan dermed være noget højere end for ETF’er, men på sigt bør afkastet være højere. Modsat hertil vil porteføljer opbygget af ETF’er give dig markedsafkastet.

En anden forskel er, at vi i porteføljer med investeringsforeninger investerer i danske stats og realkreditobligationer, mens vi i porteføljer med ETF’er investerer i statsobligationer fra euro-landene. Du vil således have en valutaeksponering mod EUR på statsobligationerne i ETF-porteføljerne. Til gengæld har du en eksponering mod realkreditobligationer i porteføljer med investeringsforeninger og kun mod statsobligationer i ETF’erne. 

På aktiesiden investerer vi i porteføljer med investeringsforeninger direkte i danske aktier. Dette er i dag ikke muligt i porteføljer med ETF’er, hvor der kun investeres indirekte i det danske marked svarende til markedsvægten. I ETF-porteføljerne invester vi endvidere direkte i hvad man kalder for aktiefaktorer eller smart beta, som f.eks. value, small cap, kvalitet og momentum, hvor i porteføljer med investeringsforeninger i højere grad lader den enkelte forvalter varetage investeringsstrategien. 

De to porteføljetyper vil derfor kunne levere forskellige resultater, men den bagvedliggende filosofi er den samme.

I udgangspunktet er vores porteføljer konstruerede til at være robuste, langsigtede investeringsporteføljer. Som minimum vil vi justere porteføljerne tilbage til deres oprindelige fordeling mellem aktivklasserne på årlig basis. Dette gør vi for at sikre, at du har den fordeling du ønskede, da du valgte porteføljen til at starte med.

 

Eksempler

  • Da aktier kan forventes at stige mere over tid end obligationer, vil aktier med tiden fylde mere i din portefølje, end da du startede din investering. Det betyder også, at porteføljens risiko vil stige med tiden. Kommer der en kraftig nedtur, kan du risikere et større tab, end du havde forventet. Derfor bør man justere sin portefølje løbende. Man kan diskutere, hvor ofte man skal gøre det, men de fleste akademiske undersøgelser peger på en årlig tilpasning som det optimale.
  • Indskyder du løbende midler på din investeringskonto, bruger vi disse til at sikre en korrekt fordeling i porteføljen.
  • Herunder kan vi ændre i porteføljerne for at søge en mere opportunistisk tilgang, hvis vi forventer større kursstigninger, eller for at sænke risikoen såfremt en økonomisk nedtur står for døren. Dette kalder vi for taktisk allokering. Du skal være opmærksom på, at selvom den taktiske allokering kan beskytte dig i urolige perioder, så kan vi ikke afgørende lave om på porteføljens risiko. Ønsker du en højere eller lavere risikoprofil end da du startede, skal du vælge en ny portefølje.
  • Endelig vil vi fra tid til anden kunne ønske at udskifte en forvalter eller tilføre en ny aktivklasse. Når det sker, ændrer vi i porteføljesammensætningen. Denne omlægning sker automatisk for dig.

Alm. Brand Asset Management har ansvaret for sammensætningen af porteføljerne i InvestorPlus. Afdelingen har mange års erfaring  med langsigtet porteføljeforvaltning og har gennem tiden leveret flotte afkast. Afdelingen består af et team på omkring 14 mand, der tilsammen udgør et godt fundament for varetægten af din portefølje.

Når du har valgt en portefølje, skal du beslutte dig for, hvor meget du ønsker at investere for samt hvilken konto, vi skal trække pengene fra. Derefter skaber vi de nødvendige konti til dig, og herefter handler vi porteføljen for dig.

 

Når det er blevet tid til at justere din portefølje, vil vi sammenligne din investeringskonto med den fordeling, der passer til den oprindelige risikoprofil. Vi gør det samme for alle, der har valgt den samme portefølje som dig. Når vi lægger alle porteføljerne sammen kan vi se hvor meget, vi skal handle af de forskellige papirer. Handlen sker på en gang. Alle investorer, der har valgt de samme porteføljer, handler således til samme kurser. Det giver dig tryghed for at få den rigtige kurs i markedet.

Hvis du beslutter dig for at øge dit investeringsbeløb, sørger vi for at handle din portefølje på plads. Vælger du at trække penge ud, enten helt eller delvist, sørger vi også for at handle porteføljen på plads for dig. Du skal huske på, at man handler værdipapirer med to dages valør, så du kan ikke få frigivet pengene fra dag til dag.