Vi har overdraget vores bank- og leasingaktiviteter til Sydbank-koncernen. Her ser du, hvordan du kan få hjælp fremover.

Privat | Erhverv

 

produkt

OpsparingPlus

OpsparingPlus er til dig, der ønsker professionel
pleje af dine pensionspenge eller almindelig opsparing.
Vores eksperter forvalter din opsparing aktivt
med udgangspunkt i din situation.

 

Få OpsparingPlus

Hvorfor vælge OpsparingPlus?

trader_index_nyheder_aktier.svg

Vi passer på din opsparing

Dine penge bliver forvaltet af de samme specialister, som forvalter Alm. Brand koncernens penge. Når vi ændrer vores strategi, ændrer vi den også for dig.

trader_index_overblik_investeringer.svg

Fokus på etisk investering

Din opsparing investeres fortrinsvist i etiske investeringsforeninger
fra Alm. Brand Invest.
Læs mere om etiske investeringer

trader_index_Low_price_plus.svg

Tilpasset til dig

Vi sørger for, at dine investeringer altid passer til din risikotolerance, dine forventninger til afkast på din opsparing og hvornår du skal bruge pengene.

Sådan fungerer OpsparingPlus

Bliv klogere på OpsparingPlus

  • OpsparingPlus er professionel pleje af din opsparing og pension – uden du selv behøver være ekspert
  • Der er intet krav til størrelsen af din opsparing
  • Vi overvåger din opsparing løbende og justerer investeringerne, hvis forholdene ændrer sig
  • Vi sørger for at indberette alle relevante oplysninger til Skattestyrelsen

Faktaark om OpsparingPlus (pdf)

Sådan kommer du i gang med OpsparingPlus

Book et møde med en rådgiver

Vi gennemgår din økonomi og sørger for at finde den rette investeringsprofil
i OpsparingPlus til dig.

Indbetal penge til din opsparing

Vi aftaler, hvordan du indbetaler til din opsparing i OpsparingPlus. Du kan indbetale
løbende, indsætte et engangsbeløb eller kombinere mulighederne.

Din opsparing investeres

Du kan følge med i dine investeringer online, og du kan altid indsætte
flere penge eller trække penge ud af din opsparing.
Etisk investering af din opsparing

Med OpsparingPlus investerer du fortrinsvist i Alm. Brands egne investeringsforeninger fra Alm. Brand Invest. Alle investeringer i Alm.
Brand Invest er underlagt en skærpet etisk screening, hvor vi konsekvent
udelukker investeringer, der ikke lever op til vores etiske krav.

Det betyder, at vi i særligt høj grad lægger vægt på selskabernes
resultater inden for de tre ESG-områder – miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse – når vi investerer for vores kunder.

Derfor er afdelingerne i Alm. Brand Invest også tildelt topkarakterer for etik af det uafhængige analysehus Morningstar.

Fondene i Alm. Brand Invest scorer i gennemsnit 4,14 ud af 5 globusser i Morningstars Sustainability Rating.

Derfor skal du investere etisk

Spørgsmål og svar

Nej, du behøver ikke nogen forhåndsviden om investering for at investere din opsparing i OpsparingPlus.

Før du investerer, gennemgår vi nemlig dine forhold, så dine investeringer i OpsparingPlus passer til din risikovillighed, forventninger til afkast på din opsparing og hvornår du skal bruge pengene.

Dette skal du overveje, inden du investerer, men du behøver ikke følge markedet dag til dag og sætte dig ind i svære begreber.

Du kan altid følge dine investeringer i netbanken. Hvis du ønsker at ændre din investeringsprofil eller har andre spørgsmål, kan du altid booke et møde med en rådgiver.

Ja, du kan investere både pension og almindelig opsparing (frie midler) i OpsparingPlus.

Du kan også lave en aftale om at indbetale et beløb til din opsparing i OpsparingPlus hver måned – enten ved at du selv indbetaler eller laver en aftale med din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver har en aftale med Alm. Brand Pension, kan du vælge at indbetale dit pensionsbidrag til en pensionsopsparing i OpsparingPlus.

Vi anbefaler, at du kontakter os, så vi kan hjælpe dig med at vælge den rette investeringsprofil i OpsparingPlus og sætte den løbende indbetaling op.

Hvis din arbejdsgiver endnu ikke har en aftale med Alm. Brand Pension, kan du henvise din arbejdsgiver til vores løsninger inden for firmapension her

Når du investerer i OpsparingPlus, opretter vi også en adgang til vores netbank. Herefter kan du følge med i din opsparing ved at logge på netbanken.

Log på netbanken her

Når du vil investere din opsparing i OpsparingPlus, starter vi altid med et rådgivningsmøde. Her finder vi sammen frem til din risikovillighed (hvor store udsving, du kan acceptere i værdien af din opsparing), dine forventninger til afkast på din opsparing og hvornår du skal bruge din opsparing.

Når vi har afklaret disse ting, kan vi foreslå en investeringsprofil, der passer til dig. Når vi er enige om din investeringsprofil, er du klar til at investere din opsparing i OpsparingPlus.  

Det er investeringsprofilen, vi tager udgangspunkt i, når vi sammensætter dine investeringer i OpsparingPlus. Herunder kan du læse nogle eksempler på, hvordan din profil har indflydelse på de investeringer, vi udvælger til dig i OpsparingPlus.

Eksempler på investeringsprofiler

Hvis der er lang tid til, at du skal bruge din opsparing, og kan du acceptere store udsving på værdien af din opsparing, vil vi investere en større andel af din opsparing i værdipapirer med et højt forventet afkast og større risiko. Dette kan f.eks. være aktier og højrenteobligationer.

Er der kortere tid til, at du skal bruge din opsparing, og kan du kun acceptere små udsving i værdien af din opsparing, vil vi investere en mindre del af din opsparing i aktier og højrenteobligationer og i stedet fokusere på mere sikre investeringer som stats- og realkreditobligationer.

Herunder kan du se, hvad det koster at investere igennem OpsparingPlus.

Administrationsomkostninger

Under 300.000 kr.

1,00% p.a.

300.000 kr. – 500.000 kr.

0,50% p.a.

Over 500.000 kr.

0,00% p.a.


Du betaler ingen administrationsomkostninger for den del af din opsparing i OpsparingPlus, der overstiger 500.000 kr. De samlede administrationsomkostninger kan ikke være højere end 4.000 kr. om året.

Læs mere om omkostninger i faktaarket for OpsparingPlus.

Bemærk, at investering i værdipapirer indebærer både risiko for tab og mulighed for gevinst. Hvis du har spørgsmål til risiko og afkastmuligheder eller vil vide mere om, hvilke investeringer der passer til dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

Alt om investering