logo.svg

 

Rådgivning

OpsparingPlus

 

 


Porteføljeprofil 1 (10%)

Fordele ved produktet

Forventet fordeling* (Pr. december 2018)

 

 • Du får løbende overvågning af dine investeringer.
 • Du opnår spredning på flere aktivklasser, så du mindsker risici forbundet med investering.
 • Investeringerne tilpasses tidshorisonten, hvilket vil sige, vil sige, at jo kortere, der er til, at du skal bruge pengene, desto mere forsigtigt er du investeret.
 • Du modtager kvartalsvise rapporter på din investering.
 • Du kan følge udviklingen via netbank på pc, tablet og smartphone.

 Korte Obligationer

Circle_2019_Marker_Renteplus.svg RentePlus

 IG Virksomhedsobligationer

Circle_Marker_globale.svg Globale aktier

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -1,5 - 4,2 %
5-års sigt -0,8 - 3,5 %
10-års sigt -0,1 - 2,8 %
20-års sigt 1,9 - 3,3 %
30-års sigt 2,6 - 3,4 %
Historisk afkast, p.a.
2017 -0,10
2018 -0,74
2019  
ÅTD 3,06 (pr. 9/11 2019)

** Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95 % sandsynlighed for, at afkastet baseret på Alm. Brands forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer vil ligge i de angivne annualiserede intervaller på henholdsvis 10, 20 og 30-års sigt. Det har den betydning, at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere end de angivne minimumsgrænser, og at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver højere end de angivne maksimumsgrænser.

* Beregningerne bygger derfor på en teoretisk formodning om, hvordan afkastet på investeringen i fremtiden forventes at udvikle sig ved en normalfordeling. Der er derfor en vis usikkerhed forbundet med illustrationerne.
Alle investorer opfordres til at vurdere, hvor hensigtsmæssige deres investeringer er, og tage egne beslutninger om enhver form for investering i finansielle instrumenter. Man bør basere sine investeringer på egne specifikke investeringsmål, egen økonomisk status og risikotolerance.


Porteføljeprofil 2 (25%)

Fordele ved produktet

Forventet fordeling* (Pr. december 2018)

 

 • Du får løbende overvågning af dine investeringer.
 • Du opnår spredning på flere aktivklasser, så du mindsker risici forbundet med investering.
 • Investeringerne tilpasses tidshorisonten, hvilket vil sige, vil sige, at jo kortere, der er til, at du skal bruge pengene, desto mere forsigtigt er du investeret.
 • Du modtager kvartalsvise rapporter på din investering.
 • Du kan følge udviklingen via netbank på pc, tablet og smartphone.

 Korte obligationer

Circle_2019_Marker_Renteplus.svg RentePlus

 IG Virksomhedsobligationer

Circle_Marker_emerging_obligationer.svg Emerging markets obligationer

Circle_Marker_globale.svg Globale aktier

 

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -1,2 - 5,3 %
5-års sigt -0,4 - 4,4 %
10-års sigt 0,5 - 3,6 %
20-års sigt 2,4 - 3,9 %
30-års sigt 3,1 - 3,9 %
Historisk afkast, p.a.
2017 0,03
2018 -1,67
2019  
ÅTD 7,79 (pr. 9/11 2019)

** Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95 % sandsynlighed for, at afkastet baseret på Alm. Brands forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer vil ligge i de angivne annualiserede intervaller på henholdsvis 10, 20 og 30-års sigt. Det har den betydning, at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere end de angivne minimumsgrænser, og at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver højere end de angivne maksimumsgrænser.


Porteføljeprofil 3 (50%)

Fordele ved produktet

Forventet fordeling* (Pr. december 2018)

 

 • Du får løbende overvågning af dine investeringer.
 • Du opnår spredning på flere aktivklasser, så du mindsker risici forbundet med investering.
 • Investeringerne tilpasses tidshorisonten, hvilket vil sige, vil sige, at jo kortere, der er til, at du skal bruge pengene, desto mere forsigtigt er du investeret.
 • Du modtager kvartalsvise rapporter på din investering.
 • Du kan følge udviklingen via netbank på pc, tablet og smartphone.

 Korte obligationer

Circle_2019_Marker_Renteplus.svg RentePlus

 IG Virksomhedsobligationer

 Emerging Markets obligationer

 Europæiske aktier

 Globale aktier

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -2,3 - 8,3 %
5-års sigt -0,9 - 6,8 %
10-års sigt 0,7 - 5,4 %
20-års sigt 3,0 - 5,0 %
30-års sigt 3,9 - 4,9 %
Historisk afkast, p.a.
2017 0,28
2018 -4,24
2019  
ÅTD 14,21 (pr. 9/11 2019)

** Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95 % sandsynlighed for, at afkastet baseret på Alm. Brands forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer vil ligge i de angivne annualiserede intervaller på henholdsvis 10, 20 og 30-års sigt. Det har den betydning, at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere end de angivne minimumsgrænser, og at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver højere end de angivne maksimumsgrænser.


Porteføljeprofil 4 (70%)

Fordele ved produktet

Forventet fordeling* (Pr. december 2018)

 

 • Du får løbende overvågning af dine investeringer.
 • Du opnår spredning på flere aktivklasser, så du mindsker risici forbundet med investering.
 • Investeringerne tilpasses tidshorisonten, hvilket vil sige, vil sige, at jo kortere, der er til, at du skal bruge pengene, desto mere forsigtigt er du investeret.
 • Du modtager kvartalsvise rapporter på din investering.
 • Du kan følge udviklingen via netbank på pc, tablet og smartphone.

 Globale aktier

 Emerging Markets aktier

Circle_2019_Marker_Renteplus.svg RentePlus

 IG Virksomhedsobligationer

 Emerging Markets obligationer

 Europæiske aktier

Forventet udfaldsrum p.a.**
3-års sigt -3,7 - 10,9 %
5-års sigt -1,6 - 8,9 %
10-års sigt 0,7 - 6,8 %
20-års sigt 3,5 - 6,0 %
30-års sigt 4,5 - 5,7 %
Historisk afkast, p.a.
2017 0,56
2018 -7,73
2019  
ÅTD 19,37 (pr. 9/11 2019)

** Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95 % sandsynlighed for, at afkastet baseret på Alm. Brands forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer vil ligge i de angivne annualiserede intervaller på henholdsvis 10, 20 og 30-års sigt. Det har den betydning, at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere end de angivne minimumsgrænser, og at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver højere end de angivne maksimumsgrænser.


Porteføljeprofil 5 (90%)

Fordele ved produktet

Forventet fordeling* (Pr. december 2018)

 

 • Du får løbende overvågning af dine investeringer.
 • Du opnår spredning på flere aktivklasser, så du mindsker risici forbundet med investering.
 • Investeringerne tilpasses tidshorisonten, hvilket vil sige, vil sige, at jo kortere, der er til, at du skal bruge pengene, desto mere forsigtigt er du investeret.
 • Du modtager kvartalsvise rapporter på din investering.
 • Du kan følge udviklingen via netbank på pc, tablet og smartphone.

 Globale aktier

 Emerging Markets aktier

Circle_2019_Marker_Renteplus.svg RentePlus

 Nordiske aktier

 Europæiske aktier

Forventet udfaldsrum p.a. **
3-års sigt -5,2 - 13,6 %
5-års sigt -2,5 - 10,9 %
10-års sigt 0,7 - 8,2 %
20-års sigt 4,0 - 6,9 %
30-års sigt 5,1 - 6,4 %
Historisk afkast, p.a.
2017 0,72
2018 -9,81
2019  
ÅTD 22,95 (pr. 9/11 2019)

** Skemaet med det forventede afkastudfaldsrum p.a. angiver, at der er 95 % sandsynlighed for, at afkastet baseret på Alm. Brands forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer vil ligge i de angivne annualiserede intervaller på henholdsvis 10, 20 og 30-års sigt. Det har den betydning, at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver lavere end de angivne minimumsgrænser, og at der er 2,5 % sandsynlighed for, at afkastet bliver højere end de angivne maksimumsgrænser.


Pris og vilkår

  Gebyr Min. / maks.
Depotværdi under 250.000 kr. 0,9375 % Intet min. / Intet maks.
Depotværdi mellem 250.000-500.000 kr. 0,6250 % Intet min. / Intet maks.
Depotværdi over 500.000 kr. 0,0000 % Intet min. / 3.910 kr.
Kurtage 0,1000 % 

Intet min. / Intet maks. for frie midler

 

29 kr. / Intet maks. for pensionsmidler

  ÅOP
Meget lav investeringsprofil 0,74 %
Lav investeringsprofil 0,86 %
Mellem investeringsprofil 1,27 %
Høj investeringsprofil 1,73 %
Meget høj investeringsprofil 1,93 %

Information

OpsparingPlus

Intet minimumsindskud

 

OpsparingPlus er til dig, som ønsker professionel pleje af dine pensionspenge eller frie midler. Vores investeringseksperter forvalter aktivt dine penge – hver eneste dag, året rundt.

 

Baseret på din investeringsprofil investerer vi dine penge i traditionelle danske investeringsforeninger, og når dit udbetalingstidspunkt nærmer sig, så neddrosles risikoen i din portefølje automatisk.

 

Du får fuld adgang til dine investeringer online, så du kan følge med i udviklingen, og du kan altid sætte flere penge ind eller trække frie midler ud. Med OpsparingPlus vil vi gøre investering nemt og overskueligt.

 

Faktaark om OpsparingPlus