VIGTIG NYHED | Vi overdrager vores bankaktiviteter til Sydbank. Har du spørgsmål som kunde, kan du finde svar her.

Privat | Erhverv

Forebyg skade på din bolig


Brand, indbrud, storm og skybrud. Skulle uheldet være ude, giver det ro i maven at være godt forsikret. Men der er faktisk en del, du selv kan gøre for at undgå skader i din bolig. Vi har samlet vores bedste råd til dig her på siden.

Brand

60.000 danskere oplever hvert år brand i hjemmet. Sådan kan du undgå de fleste brande:

 • Det allervigtigste råd er at få installeret røgalarmer i hjemmet.
 • Lad aldrig børn være alene i nærheden af åben ild og levende lys.
 • Hold øje med levende lys, og stil ikke lys i nærheden af ting, der kan brænde – f.eks. gardiner. Og husk at puste lyset ud, når du forlader rummet.
 • Forlad ikke huset, når du er ved at lave mad – hold øje med gryder og pander.
 • Rens tørretumblerens fnugfilter efter brug, så der ikke ophobes store mængder af fnug, som er let antændelige ved høj varme.
 • Tjek dine stikkontakter og ledninger. De må ikke være i stykker eller møre.
 • Undgå at koble mange apparater til samme stikkontakt, for det giver større risiko for kortslutning. 

Undgå at ryge, når du er træt og ryg aldrig i sengen.


Gode råd om brand

Indbrud


Danmark er et af de lande i Europa, der har flest indbrud, og tyven går ofte efter det hus, der er nemmest at bryde ind i. Læs her, hvordan du bedst kan forebygge indbrud i dit hjem.
 

 • Opbevar aldrig en ekstra nøgle under måtten, i blomsterkrukken ved døren eller i postkassen – tyven kender nemlig godt gemmestederne.
 • Skift gamle låse til nyere og mere sikre – alle døre skal have mindst én god lås og gerne to.
 • Få sat vindueslåse på dine vinduer – særligt kældervinduer og vinduer i stueplan, der ikke kan ses fra vejen.
 • Læg værdigenstande som tablets, smykker og lign. væk, så de ikke kan ses gennem vinduerne.
 • Lad ikke værktøj og haveredskaber stå fremme, når du ikke er hjemme, da de kan bruges af tyven til at komme ind i huset.
 • Skal du ud om aftenen? Så få det til at se ud som om, der er nogen hjemme ved at have lys tændt. Brug f.eks. tænd-og-sluk-ure. Og sørg også for at have udendørsbelysning med bevægelsessensor.
 • Skal du sælge din bolig? Så overvej, om du behøver at vise billeder med designmøbler og andre værdifulde ejendele. Tyve læser nemlig boligannoncer for at finde frem til gode mål for indbrud.

Er dit hjem sikret mod indbrud?

Skybrud


Er der varslet skybrud, er det en god idé at gennemgå dit hus for at forhindre de værste skader. 

 • Rens afløb, tagrender og nedløbsrør. Tjek også, om nedløbs- og gennemløbsbrønde er stoppet til af blade.
 • Løft dine ting mindst 10 cm fra kældergulvet og placer alt på et underlag, der ikke suger vand.
 • Opbevar ikke ting i kælderen, der har stor betydning for dig, og som kan tage skade af vandet.
 • Sørg for, at vandet ikke kan trænge ind i huset ved at reparere eventuelle revner eller sprækker i husets vægge eller tag.
 • Brug vandsikringstape for at undgå at vandet trænger igennem ved døre og vinduer.
 • Har du ikke monteret en højvandslukke, kan du lægge plastik og en tung sandsæk over dine gulvafløb og toilet for at begrænse opstigende kloakvand. Du kan også med fordel montere en vandsikringsprop i gulvafløbet for at undgå opstigende kloakvand. 
 • Husk at du som kunde hos Alm. Brand får 15 % rabat på Lind Solutions vandsikringsprop og forseglingstape. Læs mere om rabataftalen

 

Hvordan er du dækket?

Din Indbo- og Husforsikring dækker skader, der sker som følge af voldsomt skybrud. Vil du være dækket for vandskader efter al slags nedbør, skal du købe tilvalgsdækningen ”Udvidet vandskadeforsikring” til din Husforsikring eller Indboforsikring.

 

Hvad er et voldsomt skybrud?

Et voldsomt skybrud defineres ved, at der som minimum falder 40 mm nedbør inden for 24 timer eller mindst 15 mm inden for 30 minutter.

Er der skybrud på vej?

Storm


Er der varslet storm, er det en god idé at gennemgå dit hus for at forhindre de værste skader.
 

 • Gennemgå dit hus fra kælder til kvist. Tjek, om tagsten ligger, som de skal, og om der er revner, sprækker eller utætheder i husets tag eller mure.
 • Beskær træer, der står tæt på huset.
 • Sæt grill, havemøbler og krukker indenfor, eller stil dem i læ. Læg også flagstangen ned, hvis det er muligt.
 • Fastgør trampolinen. Fjern eventuelt dugen, og vend trampolinen på hovedet, så den ikke kan blive taget af vinden.
 • Bor I tæt på vand, og har dit hus kælder, er huset udsat for at få vand i kælderen, hvis det både regner og stormer. Så sørg for, at dine ejendele i kælderen ikke står direkte på gulvet.
 • Tjek, at alle vinduer og døre er lukkede.


Hvordan dækker forsikringen?

Din Indbo- og Husforsikring dækker skader, der sker som følge af stormen.

Gode råd når stormen rammer

Vinter

Frost

Hård frost udenfor kan gå ud over murværk, sokkel og vandrør på dit hus. Derfor er det vigtigt at få gjort dit hjem klar til frosten.
 

Det kan du gøre, inden der er frost

 • Giv huset et grundigt tjek, og gennemgå både tag, tagrender, nedløb, vinduer, mure og sokkel for revner og huller.
 • Sørg for at udbedre huller og revner, inden frosten sætter ind. Ellers kan fugt trænge længere ind i murene og gøre stor skade ved hård frost.
 • Sørg for at rør i skunk, loftrum og lignende rum, som ikke er opvarmet, er isoleret.
 • Luk for vandet til udendørsvandhaner og tøm dem for vand. Alternativt kan du udskifte udendørshanerne til en type, der kan tåle frost.


Det kan du gøre, når der er frost

 • Sørg for at alle rum i hjemmet er opvarmet til mere end 12 grader.
 • Strø salt eller grus på fortov og havegang foran huset.
 • Fjerne istapper fra hustaget, så de ikke falder ned og gør skade.
 • Fjern sne og is fra tag, tagrender og nedløbsrør.
 • Sluk ikke for cirkulationspumper i huset, når der er hård frost.
 • Hvis dit hus eller sommerhus er ubeboet og ikke er opvarmet, så luk hovedhanen, og tjek at alle rør, kummer m.m. er tømt for vand.

Sne

Er der faldet sne, så har vi gode råd til, hvordan du passer godt på dit hjem og dig selv i snevejret.
 

Er der sne på vej?

 • Sørg for at have en sneskovl stående klar tæt ved døren.
 • Køb grus eller salt.
 • Sørg for, at der ikke er løse ting som legetøj, havemøbler m.m. i haven, hvis der er risiko for snestorm.
 • Husk at holde skuret og garagen lukket.
 • Sørg for, at tagrender er tømt, så smeltevand kan løbe væk fra huset.


Har det sneet?

 • Skovl sneen omkring dit hus væk, så dit hus ikke får frostsprængninger.
 • Fjern sne fra tag, udhæng, skur og drivhus med en kost.
 • Husk, at du som husejer har ansvaret for, at indkørsel og gangarealer ved dit hus er ryddet for sne.
 • Tjek loftet for fygesne, hvis det både har blæst og sneet. Fygesneen kan komme ind ad selv de mindste revner og sprækker i taget eller mure og kan give vandskader, hvis sneen ikke fjernes.

Tøbrud

Hvis temperaturen stiger hurtigt fra minusgrader til plusgrader, kan det give store mængder smeltevand, der kan gøre stor skade på dit hus.
 

Sådan forebygger du skader, før sneen smelter

 • Fjern istapper, snebunker eller snedriver tæt op ad huset. Følg med i vejrudsigten.
 • Fjern, så vidt det er muligt, sne fra tag, skur og drivhus med en kost.
 • Fjern fygesne fra dit loft.
 • Grav render i sneen, så smeltevandet kan løbe væk fra huset.
 • Løft dine ting mindst 10 cm fra kældergulvet og placer alt på et underlag, der ikke suger vand.
 • Er der risiko for, at smeltevand kan trænge ind i huset, kan du sætte sandsække foran døren og vinduer. 

 
Hvordan er du dækket?

Din Indbo- og Husforsikring dækker skader, der sker som følge af voldsomt tøbrud. Vil du være dækket for vandskader efter al slags nedbør, skal du købe tilvalgsdækningen ”Udvidet Vandskadeforsikring” til din Husforsikring eller Indboforsikring.

Er dit hus klar til vinteren?

Skimmelsvamp


Skimmelsvamp kræver fugt for at kunne vokse, og du kan derfor ofte holde den fra døren ved at følge nogle simple råd:
 

 • Luft godt ud i 5-10 minutter flere gange dagligt.
 • Brug emhætten, når du laver mad.
 • Hæng tøj til tørre udenfor.
 • Hold den samme temperatur i alle rum – også dem du ikke opholder dig i så ofte.
 • Hold øje med eventuelle vandskader, så de ikke udvikler sig, og sørg for at få dem udbedret.
 • Luk døren til badeværelset, når der bades, og luft godt ud efter badet. Tør vand op fra gulvet og af væggene efter badet.
 • Undgå at stille store møbler som sofaer og senge direkte op ad kolde ydervægge.

 

Er der skimmelsvamp i dit hjem?

Er der kommet skimmelsvamp i dit hjem, skal du få den fjernet hurtigst muligt.

Hvis skimmelsvampen kun dækker et lille areal, vil du ofte kunne fjerne den selv ved at vaske grundigt med desinfektionsmiddel som f.eks. Protox, Minus Mug eller Rodalon.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til en fagmand for at finde årsagen til, at skimmelsvampen er opstået.

 

Hvad dækker din forsikring?

Din Indbo- eller Husforsikring dækker, når skimmelsvamp opstår som direkte følge af en dækningsberettiget skade. Skimmelsvamp alene er ikke dækket af forsikringen.

Måske du også overvejer