Vi har overdraget vores bank- og leasingaktiviteter til Sydbank-koncernen. Her ser du, hvordan du kan få hjælp fremover.

Privat | Erhverv

I skal flytte sammen


Betyder fælles adresse også fællesøkonomi? Vi giver gode råd og svar på de spørgsmål, der kan opstå, når I flytter sammen. 

Hvordan skal I bo?

Flytter I sammen i en ny bolig eller flytter den ene ind hos den anden? Og bor I til leje, eller ejer I boligen? I alle tilfælde er der nogle ting, som det er nyttigt for jer begge at få styr på.

Lejebolig

Hvis I flytter sammen i en lejebolig, kan I overveje om I begge skal stå på lejekontrakten, hvis det er muligt. Det giver jer mulighed for selv at vælge, hvem der bliver boende, hvis I går fra hinanden. Det er dog ikke i alle lejerforeninger, at man kan stå to på lejekontrakten.

 

Ejer- eller andelsbolig

Hvis I flytter sammen i den ene parts ejer- eller andelsbolig, kan I vælge at den anden part lejer eller køber sig ind i boligen. Den lette løsning er at leje sig ind, men det er stadig en god idé at lave en lejekontrakt, som bl.a. indeholder en aftale om husleje og opsigelse. Så ved I begge, hvordan I er stillet, hvis I går fra hinanden. Vælger I, at den ene køber sig ind i den andens bolig, kan en boligadvokat hjælpe med at ændre skødet eller andelsbeviset, mens jeres bankrådgiver kan hjælpe med at ændre navne på gælden.

Det kan også være, at I køber en ny ejer- eller andelsbolig sammen. Under alle omstændigheder bør I overveje, hvordan I sikrer hinanden økonomisk. Hvis I ikke er gift, gælder der andre regler, og det er væsentligt at sikre jer, så I ikke skal gå fra hus og hjem, hvis der skulle ske den ene noget. En advokat kan f.eks. hjælpe med testamente og samejeoverenskomst. Tal med jeres bankrådgiver, hvis I er i tvivl om, hvordan I sikrer hinanden bedst muligt.

Når to økonomier 
bliver til én

At flytte sammen kan være en stor forandring, og der kan opstå nye udfordringer, I skal forholde jer til. Det gode er, at I har hinanden og er to til at løfte opgaven. Her får du tips til, hvordan I kan forholde jer til jeres økonomi som samboende og hvor der kan være penge at spare ved at gå fra to økonomier til én.

Det kan være nyttigt at lægge et fælles budget, når I skal bo sammen. Det vil hjælpe jer med at få overblik over jeres indtægter og udgifter og dermed også jeres rådighedsbeløb. Finanstilsynet anbefaler et rådighedsbeløb på 8.500 til 10.000 kr. om måneden for samlevende uden børn.

Når I har overblik over, hvad jeres penge bliver brugt på, og hvad I har tilovers til fornøjelser, er der mindre risiko for ærgerlige økonomiske overraskelser. I bør også tage en snak om, hvordan jeres fælles økonomi skal se ud, se mere her 

TV, internet og streamingtjenester

Når I bor sammen, behøver I f.eks. kun at have én TV-pakke, én internetforbindelse og så behøver I kun at betale for én medielicens. Derudover kan I spare yderligere, hvis I samler jeres streamingtjenester som f.eks. Netflix, HBO og Spotify.

Undgå madspild

Når I flytter sammen, er der pludselig to, der skal kokkereres til. Udover at det ofte er hyggeligt at skulle lave mad til flere end til en selv, så er det også en chance for at spare lidt på madbudgettet og undgå madspild. Det er ofte nemmere at købe ind og lave mad til to end til en. I vil sikkert opleve, at I smider mindre mad ud, end da I boede hver for sig. Det er både godt for miljøet og for jeres privatøkonomi.

Når I flytter sammen, er det en god idé at se jeres forsikringer igennem. Nogle af dem er individuelle, som f.eks. ulykkesforsikring, og det vil de fortsat være. Det er godt at have en ulykkesforsikring, når uheldet er ude. Den dækker nemlig udgifter til tandskader og i visse tilfælde også udgifter til behandling. Du er også dækket, hvis du kommer til skade og får varige mén.

Læs mere om Ulykkesforsikring

Når I deler folkeregisteradresse, er det ikke længere nødvendigt at have hver sin indboforsikring. I stedet kan I nøjes med én - I skal bare huske, at den nye forsikringssum skal stemme overens med den samlede værdi af jeres private ejendele. Indboforsikringen er - ligesom ulykkesforsikringen - en vigtig forsikring, da den udover at dække jeres ting i tilfælde af tyveri, brand eller skybrud, også dækker dit/jeres ansvar, hvis en af jer kommer til at gøre skade på andre eller deres ting.

Læs mere om Indboforsikring

 

Saml jeres forsikringer og få rabat

Hvis I ikke har samme forsikringsselskab, skal I måske overveje at flytte jeres forsikringer til det samme selskab. Det vil ofte være muligt at spare penge, når I samler jeres forsikringer ét sted. Vælger I f.eks. at samle jeres forsikringer hos os, får I op til 15 % rabat på jeres forsikringer.

Bestil samlet forsikringstilbud

Læs mere om vores samlerabat 

Det er ikke nødvendigt at have samme bank, fordi man bor sammen, men der kan være nogle praktiske fordele ved det. F.eks. hvis I gerne vil have en fælles budgetkonto, en madkonto med hver jeres kort tilknyttet eller måske en fælles opsparingskonto.

Hvis I køber en bolig sammen, kan det være nødvendigt at have samme bank. Udover de praktiske fordele, kan der også være nogle økonomiske fordele ved det bl.a. i form af bedre priser eller rentesatser.

Book et uforpligtende møde med en rådgiver

Se, hvad vi tilbyder vores bankkunder

Hvis du eller din kæreste har gæld, fra før I flyttede sammen, ændrer det umiddelbart ikke noget, at I flytter sammen - I hæfter ikke for hinandens gæld, fordi I deler adresse. Men det er en god idé at tale om afvikling af gælden. Skal gælden f.eks. være en post i jeres fælles budget, eller synes I, det er mest rimeligt, at den der har optaget gælden, også betaler den tilbage af egen lomme? Det er godt med en plan, da gammel gæld i værste fald kan begrænse jeres fælles drømme for fremtiden.   

Når I flytter sammen, er det en god idé at se på, hvordan I bedst sikrer hinanden. Har I forsikringer, der sikrer jer og hinanden i tilfælde, at en af jer mister erhvervsevnen, kommer ud for en ulykke eller dør?

Hvis I har en firmabetalt pensionsordning, vil den ofte indeholde f.eks. en livsforsikring og en erhvervsevneforsikring. Men I skal selv sørge for at få sat den anden part ind som begunstiget i forsikringen. Hvis I ikke har disse forsikringer endnu, kan I læse mere om dem her:

Læs mere om Ulykkesforsikring

Læs mere om Livsforsikring

Læs mere om Erhvervsevneforsikring

 

I kan også overveje at lave et testamente, hvilket især kan være en god idé, hvis I ejer jeres bolig sammen. Kontakt en advokat, hvis I beslutter jer for at oprette et testamente.

Hvis I bliver gift, er lovgivningen omkring disse ting lidt anderledes – det kan I læse mere om her: I skal giftes

Fællesøkonomi

Når I flytter sammen og begynder at have fælles udgifter til bl.a. bolig, mad, forsikringer og internet, vil spørgsmålet omkring fællesøkonomi højst sandsynligt dukke op. Der er mange forskellige måder, I kan dele indtægter og udgifter på, men det vigtigste er, at I vælger den løsning, I kan blive enige om passer bedst til jer.

I kan f.eks. deles om jeres økonomi på en af følgende måder:

 • 100 % fællesøkonomi
  I kan vælge at deles om indtægter og udgifter uden at skelne mellem dine og mine penge. Det fungerer bedst, hvis I synes, den anden har et fornuftigt forbrug, og I har tillid til, at I passer på den fælles økonomi.

 • 50/50 
  I kan også dele jeres fælles udgifter, så I hver betaler halvdelen af dem. Så beholder I hver især resten af det, der er tilbage af løn, pension og opsparing - og I betaler hver især jeres egne personlige udgifter.
   
 • Indkomstafhængig 
  Nogle par vælger at dele de fælles udgifter sådan, at den der tjener mest, betaler mest, så I har nogenlunde lige meget til overs, når de fælles udgifter er betalt.

model_forklaring.png

100 % fællesøkonomi

I deler alle indtægter og udgifter

 

model_1.png

50/50

I deler alle fælles udgifter lige

model_2.png

Indkomstafhængig

Den der tjener mest, betaler mest

model_3.png

Hvad byder jeres fremtid på?