Vi har overdraget vores bank- og leasingaktiviteter til Sydbank-koncernen. Her ser du, hvordan du kan få hjælp fremover.

Privat | Erhverv

I skal giftes


Et ja til hinanden er også starten på en masse gode overvejelser om fremtiden, og hvad I synes, der er vigtigt - resten er heldigvis bare alt det praktiske og nemt at få rådgivning om. I kan starte her i vores guide.

 

Vielsen 

En lille detalje, der er vigtig at få på plads før brylluppet

Der ligger en lille opgave foran jer, før I kan sige ja til hinanden. Først skal I nemlig udfylde en digital ‘ægteskabserklæring’ fra kommunen. Kommunen undersøger, om du og din kæreste opfylder betingelserne for at blive gift.

Udfyld en digital ægteskabserklæring på borger.dk

 

På kommunens hjemmeside kan I læse 'Betingelser for ægteskab', der bl.a. er relevante, hvis en af jer har været gift før. Kontakt derfor kommunen og evt. også din religiøse menighed, så snart I har besluttet jer for at blive gift. I kan også blive bedt om at sende særlig dokumentation, f.eks. skilsmissebevilling, skifteretsattest eller dåbsattest afhængigt af, om I er danske statsborgere, og hvornår eller hvor I er født.

 

Når kommunen har godkendt, at I opfylder betingelserne, laves der en prøvelsesattest. Kommunen beholder attesten, hvis I skal vies borgerligt f.eks. på rådhuset. I får kun prøvelsesattesten i hånden, hvis I skal vies i en anden kommune, i en kirke eller i et godkendt trossamfund. Så afleverer I den bare i forbindelse med vielsen. Prøvelsesattesten må højest være 4 måneder gammel, når I giver den til vielsesmyndigheden.

 

Borgerlig vielse, klassisk kirkebryllup eller eventyr i udlandet?

Der er ofte også stærke holdninger til, hvordan brylluppet skal holdes, og nogle drømmer om deres bryllup fra de er børn. Andre bliver lidt overrasket over, at de er nået dertil i deres liv. Nu er det tid til at få jeres forskelligheder og drømme til at mødes som par. Når I har taget stilling til festens rammer og økonomi, kan I nyde roen til at glæde jer og planlægge detaljerne for brylluppet. 

 

Sørg for i god tid at tale om jeres forventninger til festen. Skal det være en stor fest med hele familien og venner og deres børn? Eller vil I bare holde en lille reception? Måske ønsker I at have dagen for jer selv og kun tage to vidner med på rådhuset? Ofte er det en blanding af traditioner og økonomi, der afgør festens rammer. Skal I spare op, eller har I brug for at låne til jeres fest? Hvis I har brug for hjælp, så er vi klar til at guide jer.

Test jer selv: Er jeres økonomi bryllupsklar?

 

Hvis navn skal I have?

For mange mennesker ligger der meget identitet i deres navn. Måske har familien delt det i generationer. Derfor er det godt at se på, hvad der er vigtigst for jer, når I vælger, om I skal dele efternavn efter brylluppet. Vil I helst hedde det samme? Og hvis navn skal det være? Det er jo også muligt at beholde hvert sit efternavn. Det kan også betyde noget for jeres kommende børn, hvis I ikke vælger samme efternavn. Skal de have den enes eller begges efternavne? Måske har I allerede taget snakken, hvis I har valgt at få børn, før I blev gift.

Økonomien

Når kærlighed skal rime på økonomi

Når I bliver gift, får du og din ægtefælle automatisk fælleseje, med mindre I har lavet en ægtepagt om særeje. I hæfter, også efter ægteskabet, hver især for jeres egen gæld, medmindre der er indgået anden særskilt aftale herom. Uanset om I har formuefællesskab eller særeje, er der flere modeller for, hvordan man som ægtepar kan få hverdagsøkonomien til at fungere uden gnidninger. Vi anbefaler at I taler med en rådgiver, med henblik på at finde den bedste løsning til netop jer. 

Er det for sært at bede om særeje?

For de fleste par er der forskel på, hvilke værdier de har med sig ind i ægteskabet. Nogle har måske en ejerlejlighed. En anden har et dyrt ur eller har arvet et maleri. Når I bliver gift, er I også nødt til at tage stilling til, hvad der skal ske, hvis I går hver til sit. Det kan være svært - og helt tabubelagt - at tale om, hvad der skal ske, hvis lykken ikke varer for evigt. Men det kan være godt at have klare linjer. Det er ikke sært - det er bare fornuftigt, og mange andre har allerede taget den snak. I kan få hjælp af en advokat, hvis I ønsker rådgivning om særeje.

 

Nu gik det ligeså godt... hvem kan hjælpe?

Det kan være svært og ubehageligt for jer at tænke på, hvordan I er stillet, hvis en af jer kommer alvorligt til skade eller dør. Når man skal giftes, føles det som om, at livet først lige er begyndt. Men du bør også overveje, hvad der sker, hvis livet slutter alt for tidligt eller en ulykke rammer jer.

 

 • En livsforsikring giver ro midt i sorgen
  Skal du og din ægtefælle have en livsforsikring, så økonomien ikke også lider, hvis ulykken rammer jer? En livsforsikring er en økonomisk hjælp til jeres økonomi i en sorgfuld tid. Den kan f.eks. betyde, at familien har råd til at blive i huset, selvom der kun er én forsørger tilbage.
  Vi kan hjælpe med rådgivning

 

 • Min pension er da min egen - eller hvad?

  Som udgangspunkt tilhører din pension dig. Men kun hvis pensionen er ‘rimelig’ i forhold til din ægtefælles, siger loven. Men hvad betyder det så i praksis? Det bør I få rådgivning om.  

  Når du er gift, bør du og din ægtefælle tale om, hvordan pensionen skal indgå i bodelingen, hvis jeres ægteskab slutter. Er jeres pensionsopsparinger lige store? Og skal I beholde hver sin eller hjælpe den anden med at lave to næsten lige store pensionsopsparinger? 

  Vær også opmærksom på, at en barselsorlov også går ud over pensionen, fordi der oftest ikke bliver indbetalt samme beløb, når en af jer er på barselsorlov. Det kan en pensionsrådgiver hjælpe jer med. 
  Læs mere om pension

Har I brug for et godt råd?
Værd at vide

Har I brug for et godt råd?


Når I har fået taget hul på snakken om jeres fælles økonomi, kan det være, at jeres synspunkter måske er lidt farvet af, hvem der tjener pengene, og hvem der bruger dem. I kan få hjælp til at komme hele vejen rundt om jeres økonomi af en rådgiver hos os på en times møde, hvor vi vender jeres ønsker og drømme. Så kan I komme godt videre med en klar anbefaling.

 

Få et gratis Økonomitjek

Fordele ved ægteskabet


Hvis I udelukkende har fælleseje og ikke har truffet anden testamentarisk bestemmelse, arver I, sammen med øvrige livsarvinger, automatisk hinanden. Derudover har I, under visse betingelser, mulighed for at sidde i uskiftet bo med fællesbørn, hvilket bl.a. kan være en fordel, hvis I har ejerbolig, og den efterlevende ægtefælle ikke har råd til skifte boet efter førstafdøde er afgået ved døden. Hvis I tegner en livs- og/eller ulykkesforsikring, er I også automatisk hinandens nærmeste pårørende, når I er gift. Det kan dog stadig være en fordel at lave et testamente og søge rådgivning om jeres arveforhold, hvilket vi vil anbefale, at I søger rådgivning om hos en advokat.


Fradrag bliver noget, man kan dele
Skattesystemet giver en fordel til ægtepar: sambeskatning. Det betyder, at I, under visse betingelser, kan overføre de personfradrag, som I ikke har brugt, mellem jer. Det samme kan gøre sig gældende, hvis I har underskud. Der bliver automatisk dannet en ny årsopgørelse til jer begge. Det har oftest ikke nogen indflydelse på størrelsen af den samlede skat, men kun betydning for fordelingen af skatten mellem jer. Ønsker du at få fastlagt skattereglernes konkrete betydning, anbefaler vi, at du kontakter en revisor eller søger information hos SKAT. 

Læs mere hos SKAT

 

Loven hjælper jer med klare delingsregler

Hvis det skulle gå så uheldigt, at I vælger at blive skilt, så får I helt klare regler i lovgivningen for, hvordan I skal dele værdier som ejerbolig, pension og fælles gæld. Hvis I selv kan blive enige om fordelingen, så behøver jeres bodeling ikke at blive godkendt af en offentlig myndighed. Hvis I ikke kan blive enige, så kan I få hjælp af skifteretten som evt. udpeger en bobehandler.

 

Nye pligter og rettigheder
Når I er blevet gift, forpligter I jer samtidigt til at forsørge hinanden. Til gengæld får I også retten til at arve hinanden. Det er en god ide at sætte sig ind i, hvad der er aktuelt for jer.

Læs mere om, hvad det betyder for jeres økonomi 


Spar penge på forsikringerne
Forsikringerne skal også gås efter. Mange bor sammen, inden de bliver gift, men brylluppet er en god anledning til at gennemgå bl.a. forsikringer. Og i tilfælde af, at ægteskabet også betyder nyt fælles hjem, skal man helt sikkert se sine forsikringer igennem.


Hvad nu, hvis en af jer mister sin evne til at arbejde?
I kan købe en forsikring, der dækker tab af evnen til at arbejde i en periode på grund af sygdom eller ulykke. Det kaldes tabt erhvervsevne. Med den forsikring kan du opnå et månedligt beløb på op til 80 % af din løn, der kan bruges til de faste udgifter.  

Læs mere om Erhvervsevneforsikring

Måske du også overvejer