Vi har overdraget vores bank- og leasingaktiviteter til Sydbank-koncernen. Her ser du, hvordan du kan få hjælp fremover.

Privat | Erhverv

 

Rådgivning

Overvejer du at investere?

Har du penge stående, kan det være en idé at investere dem. Men hvordan kommer du i gang? Tag vores test, og se vores forslag til dig.

Test dig selv 

 

 

Find din løsning

 

Svar på de to spørgsmål, og se vores forslag til dig.

3 gode investeringsråd

Sådan kommer du i gang med at investere

 

1. Afklar din risikovillighed

Risiko defineres ofte som de løbende udsving i værdien af din opsparing i investeringsperioden.

Kan du acceptere udsving i værdien af din opsparing, hvis du til gengæld får bedre muligheder for et højt afkast? Eller går du mest op i at minimere risikoen for tab?

Det er en god idé at overveje, hvordan du vil reagere, hvis du pludselig så et stort fald eller en stor stigning i værdien af din opsparing. Så er du tættere på at kende din egen risikovillighed.

Hvis du har brug for hjælp, kan du altid spørge en rådgiver.

2. Overvej, hvornår opsparingen skal bruges

Sparer du op til noget bestemt, som du vil købe inden for et par år, eller tænker du mere langsigtet?

De fleste har en kortere investeringshorisont på deres almindelige opsparing (frie midler), end de har på deres pensionsopsparing. Generelt kan man sige, at jo længere din investeringshorisont, jo bedre muligheder har du for at opnå et fornuftigt langsigtet afkast.

Hvis du har brug for hjælp til at planlægge din opsparing, kan du altid spørge en rådgiver.

infografik sportsvogn

infografik investering aften

3. Beslut, om du vil investere selv

Går du op i investering, og synes du, at det er interessant at sætte sig ind i begreberne? Har du mod på selv at investere din opsparing, eller foretrækker du at lade professionelle investorer pleje din opsparing?

Hvis du vælger at styre dine egne investeringer, skal du kunne holde hovedet koldt, hvis der er tumult på markedet. Har du overladt plejen af din opsparing til professionelle, er det mere vigtigt, at du kan holde fast i en langsigtet strategi.

Uanset hvad der passer dig bedst, kan du få hjælp ved at spørge en rådgiver.

Har du styr på
det vigtigste?


Før du kaster dig ud i at investere, er der nogle basale ting, der er rigtig gode at have på plads. Dem har vi samlet til dig.

De indeholder de vigtigste begreber, du skal kende - så du og din rådgiver taler samme sprog, eller du er klar, når du logger på Alm. Brand Investor.

Spørgsmål og svar

Hvis du ønsker et højt afkast, skal du i udgangspunktet også kunne acceptere større udsving i værdien af din opsparing.

Du bør derfor overveje, hvor meget risiko du er villig til at påtage dig. Når du har afklaret dette, er det lettere for dig at finde den optimale løsning med det størst mulige forventede afkast på din opsparing.

Vi har lavet en test, så du hurtigt kan se vores forslag til din investeringstype.

Tag vores test, og se vores forslag

Hvis du er i tvivl, kan du få hjælp ved at spørge en rådgiver.

 

Ja.

Med vores investeringsprodukter OpsparingPlus og IndexPlus har vi gjort det enkelt for dig at investere din opsparing i overensstemmelse med din investeringsprofil. I disse produkter investerer vi dine penge efter samme strategi, som vi bruger til vores egne penge.

Det eneste, du skal gøre, er at tage et møde med en rådgiver, hvor I sammen fastlægger din investeringsprofil. Så kan du komme i gang.

Du kan læse mere om OpsparingPlus her

Vil du i gang med at investere nu?
Book et møde med en investeringsrådgiver

I tvivl om hvilken løsning, der passer til dig?
Tag test, og se vores forslag

Vi fastlægger altid din investeringsprofil i samarbejde med dig.

Vi kigger primært på, hvornår du skal bruge din opsparing, og hvor meget risiko – hvor store udsving i værdien af din opsparing - du kan acceptere. Vi kigger også på, om der er andre forhold, der kan have betydning for, hvordan du bør investere din opsparing.

Vi bruger din investeringsprofil til at investere din opsparing i overensstemmelse med din situation i OpsparingPlus og IndexPlus.

Hvis du er i tvivl, kan du få hjælp ved at spørge en rådgiver.

Det er svært at time markedet, og der er ingen garanti for, at lige nu eller senere vil være det optimale tidspunkt at begynde at investere.

Hvis du selv vil investere din opsparing, skal du gøre dig klart, om du kan håndtere større udsving i værdien af din opsparing.

Hvis du vil overlade hele eller en del af din opsparing til professionelle, investerer vi din opsparing i overensstemmelse med din investeringsprofil. På den måde sørger vi for, at du altid får det – efter vores vurdering – bedst mulige forventede afkast på din opsparing.

Hvis du overvejer at investere nu, kan du få hjælp ved at spørge en rådgiver.

Du kan også tage vores test her på siden, og se vores forslag til din investeringstype.

Tag test, og se vores forslag

Det kommer an på, hvornår du forventer at skulle bruge de penge, som du ellers skulle betale negativ rente for at have i banken, og hvor store udsving i værdien af din opsparing du kan acceptere.

Hvis du ikke ønsker at påtage dig nogen risiko, kan indlån også være den bedste løsning for dig.

Hvis du kan acceptere udsving i værdien af din opsparing, kan du her på siden tage en test og se hvilke produkter, vi forslår til din investeringstype.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du forholder dig til negative renter og investeringsmuligheder, kan du altid spørge en rådgiver.

Når du investerer i aktier, køber du en del af et selskab. En aktie giver dig retten til fremadrettet at få del i selskabets overskud og evt. udbytte.

I nogle virksomheder køber du en forholdsvis stabil indtjening år for år, mens du i andre virksomheder risikerer større udsving. Det er meget svært at vælge netop de aktier, der vil stige mest i kurs, så vi anbefaler almindeligvis, at du køber aktier i flere forskellige virksomheder. På den måde spreder du din risiko.

For mange giver det mening at overveje at investere i aktier igennem en investeringsforening eller ETF, da du på denne måde enkelt kan opnå stor spredning af dine investeringer.

Du kan investere i aktier på egen hånd på Alm. Brand Investor eller lade os investere for dig i enten OpsparingPlus eller IndexPlus.

En investeringsforening samler adskillige investorers penge i store puljer, som foreningens investeringseksperter derefter investerer på vegne af investorerne. Investorerne deler omkostninger, tab og gevinster mellem sig forholdsmæssigt alt efter størrelsen på deres investering.

En investeringsforening kan investere i aktier, obligationer og pantebreve. Oftest vil investeringsforeningen have et bestemt fokus – det kunne f.eks. være obligationer af en vis kvalitet eller værdipapirer fra bestemte lande eller sektorer som teknologi, industri, medicin eller grøn energi.

Derudover kan foreningernes investeringer være underlagt en etisk screening, men det er ikke et krav for alle investeringsforeninger.

Investeringsforeningerne fra Alm. Brand Invest er alle underlagt en skærpet etisk screening, hvor der lægges særligt vægt på selskabernes resultater inden for miljø, social ansvarlighed og etisk forretningsførelse.

Du kan investere i investeringsforeninger på egen på Alm. Brand Investor eller lade os gøre det for dig i OpsparingPlus.

En passivt forvaltet fond (ETF) følger – til forskel fra de klassiske investeringsforeninger – en fast og foruddefineret strategi om at investere i nogle bestemte værdipapirer. Det kan være et aktieindeks, obligationer af en vis kvalitet eller værdipapirer fra bestemte sektorer som teknologi, industri, medicin eller grøn energi.

De passivt forvaltede fonde (ETF’er) har ikke udgifter til løbende forvaltning, hvilket gør det muligt at holde omkostningerne på et absolut minimum. Derfor kan passivt forvaltede fonde (ETF’er) være en attraktiv måde at opnå god risikospredning til lave omkostninger.

Du kan investere i ETF’er på egen hånd på Alm. Brand Investor eller lade os gøre det for dig i IndexPlus.

Bemærk, at investering i værdipapirer indebærer både risiko for tab og mulighed for gevinst. Hvis du har spørgsmål til risiko og afkastmuligheder eller vil vide mere om, hvilke investeringer der passer til dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

Alt om investering

Bliv opdateret hver dag
Nyheder og analyser Bliv opdateret hver dag
Investér på egen hånd
Alm. Brand Investor Investér på egen hånd
Sådan kan du investere
Investeringsprodukter Sådan kan du investere