VIGTIG NYHED | Vi overdrager vores bankaktiviteter til Sydbank. Har du spørgsmål som kunde, kan du finde svar her.

Privat | Erhverv

tema

Etiske investeringer


Etik og ESG-investeringer bliver i vores optik nogle af de mest dominerende investeringstemaer i 2020’erne. Se videoen her og hør hvorfor du skal investere etisk.

Af Michael Friis Jørgensen, Chefanalytiker i Alm. Brand

Der er mange gode argumenter for, at investeringer i selskaber med særligt fokus på ETIK/ESG vil give merafkast. Her er nogle af dem:

  • Risiko er den største omkostning for dig som investor.
    Selskaber med særligt fokus på ETIK/ESG er meget mindre risikable og bør værdisættes meget højere.
  • En aktieinvestering er en investering i de næste 50 års indtjening i selskabet. 
    Det er meget mere sandsynligt, at Etiske/ESG-selskaber også eksisterer om 10 år.
  • Investorer vil på grund af lovgivning blive presset over i denne type af selskaber. 
    Det vil øge prisen på de aktiver over de næste mange år.

Vil du have mere inspiration?

Selskaber

Vi har samlet en inspirationsliste til dig med selskaber, der scorer højt på ETIK/ESG.

Investeringsforeninger

Se vores inspirationsliste med investeringsforeninger, der fokuserer på ETIK/ESG.

ETF'er

Besøg vores inspirationsliste med samlingen af ETF'er, der overvægter på baggrund af ESG/ETIK.

Vil du gerne i gang med at investere?

Hvad vil du investere?

Dette materiale er udarbejdet af Formuerådgivning i Alm. Brand, som en del af Wealth Management i Alm. Brand Bank A/S, datterselskab af Alm. Brand A/S. Alm. Brand Bank A/S er en finansiel virksomhed, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. *Materialet udgør markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse. Der gælder ikke et forbud mod at handle værdipapirer forud for udbredelsen af materialet. Materialet er omfattet af bankens generelle ansvarsfraskrivelser for investeringsanbefalinger. Bemærk afsenderne af Dagens Fokus ikke er uafhængige og kan modtage og udføre ordrer for kunder i Alm. Brand Bank. For yderligere oplysninger se følgende link: almbrand.dk/disclosure.

Alt om investering

Start allerede i dag
Alm. Brand Investor Start allerede i dag
Bliv opdateret hver dag
Nyheder og analyser Bliv opdateret hver dag
Find din løsning
Test dig selv Find din løsning