• SMS ved skybrud

 

Gode råd ved skybrud

 

  • Rens afløb, tagrender og nedløbsrør. Tjek også, om nedløbs- og gennemløbsbrønde er stoppet til af blade.
  • Løft dine ting mindst 10 cm fra kældergulvet og placer alt på et underlag, der ikke suger vand.
  • Opbevar ikke ting i kælderen, der har stor betydning for dig, og som kan tage skade af vandet.
  • Sørg for, at vandet ikke kan trænge ind i huset ved at reparere eventuelle revner eller sprækker i husets vægge eller tag.
  • Brug vandsikringstape for at undgå at vandet trænger igennem ved døre og vinduer. 
  • Har du ikke monteret en højvandslukke, kan du lægge plastik og en tung sandsæk over dine gulvafløb og toilet for at begrænse opstigende kloakvand. Du kan også med fordel montere en vandsikringsprop i gulvafløbet for at undgå opstigende kloakvand.