Interessekonflikter


Alm. Brand Bank A/S har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanbefalinger. Analytikere eller andre relevante personer i Investeringsrådgivning er blevet pålagt at overgive enhver henvendelse, der kan påvirke anbefalingens objektivitet og uafhængighed, til chefen for Investeringsrådgivning og til compliancefunktionen.

 

Ansatte hos Investeringsrådgivning, inklusive ansatte analytikere, modtager betaling, som afhænger af hele Alm. Brand Banks lønsomhed. De meninger, der er indeholdt i Investeringsrådgivnings investeringsanbefalinger, afspejler nøjagtigt de respektive analytikeres eller personers personlige meninger, og der er ikke nogen del af disse personers betaling, som direkte eller indirekte relaterer sig til specifikke anbefalinger eller meninger, angivet i investeringsanbefalingen.

 

Alm. Brand Bank, dennes koncernforbundne selskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører eller ansatte ejer eller kan have positioner i de værdipapirer, der er nævnt i investeringsanbefalingen. Investeringsrådgivning må ikke udarbejde investeringsanbefalinger eller udtale sig om aktier, hvor Alm. Brand Bank A/S besidder mere end 0,5 % af en udsteders samlede udstedte aktiekapital, er market maker eller likviditetsstiller i udstederens finansielle instrumenter, eller i den foregående 12-måneders periode har været ’lead manager’ eller ’co-lead manager’ for eventuelle offentliggjorte udbud af udstederens finansielle instrumenter.

 

Forfatteren af investeringsanbefalingen kan eje aktier i de i investeringsanbefalingen nævnte selskaber.

Alm. Brand anvender cookies  - og til mere end bare at spise. Cookies er nødvendige for at få vores website    til at fungere. Vi bruger vores egne cookies og tredjeparts-cookies til statistik, markedsføring og integration    af tjenester. Klikker du videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies. 

Note: Hovedaktiviteterne i Saxo Privatbank er nu en del af Alm. Brand Bank. Indtil vi kommer helt på plads, vil du i en periode fortsat kunne se Saxo Privatbanks CVR-nr. (32 77 66 55) i aftaler, dokumenter, vilkår m.m., men det er Alm. Brand Bank, som du handler med eller indgår aftaler med.