Persondatapolitik


Ved oprettelse af et kundeforhold, herunder en demokonto, med Saxo Bank A/S eller Saxo Privatbank A/S (herefter Saxo Bank Group), beder vi om oplysninger om blandt andet navn, adresse, CPR-nummer og e-mailadresse. Det samme gør sig gældende i relation til eventuelle fuldmagtshavere, reelle ejere og kautionister, der er omfattet af den samme beskyttelse som beskrevet nedenfor.

 

Vi registrerer løbende oplysninger om kunders indestående hos os, kunders beholdning af værdipapirer, de handler kunder har foretaget m.v. Dette sker dels for at kunne gøre oplysningerne tilgængelige for kunden selv, dels for at kunne opfylde vores indberetningsforpligtelser for eksempel over for skattemyndighederne. Vi begrænser indsamlingen af personlige oplysninger til det, der er nødvendigt for at kunne drive vores forretning og give vores kunder den bedste service.

 

Indsamlede oplysninger

Saxo Bank Group kan gøre brug af oplysninger indhentet om kunder til udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering samt markedsføring. Enhver kunde, som ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale, kan sende en e-mail herom til servicecenter@saxoworld.com

 

Saxo Bank Group er tilknyttet CPR-registret og opdateres dagligt med oplysninger herfra, for eksempel når kunder ændrer adresse. For erhvervskonti, får vi dog ikke besked om ændringer, så her skal kunden selv oplyse os om ændringer. I forbindelse med en eventuel kreditvurdering af kunden indhenter Saxo Bank Group endvidere oplysninger fra kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre.

 

Følgende typer oplysninger indsamles og gemmes til administrative, servicerelaterede og/eller juridiske formål:

 

  • Personlige oplysninger såsom navne, adresser, CPR-numre, e-mailadresser m.v. (personlige oplysninger)
  • Finansielle oplysninger til brug for kreditvurdering (finansielle oplysninger)
  • Oplysninger om trafikmønstre og IP-adresser

 

Data gemmes og behandles fortroligt i henhold til den lovgivning om behandling og beskyttelse af persondata, som er gældende i det retsområde, hvor det selskab i Saxo Bank Group, du har ladet dig registrere i, er beliggende. Dette er nærmere beskrevet under ”videregivelse af personlige oplysninger”.

 

Brug af personoplysninger

Saxo Bank Group anvender de personlige og indsamlede oplysninger til flere formål. Oplysningerne anvendes til: 

 

  • at forbedre indholdet af hjemmesiden
  • at tilpasse hjemmesidens indhold og/eller layout til den enkelte bruger
  • at informere brugerne om opdateringer af hjemmesiden
  • at udsende nyhedsbreve eller oplysninger om andre emner, som vi mener kan være interessante for kunden. Vi sender kun dette, hvis kunden har angivet, at kunden ønsker at modtage sådanne oplysninger. Giver kunden os besked om, at dette ikke er tilfældet, respekterer vi naturligvis dette.

 

Oplysninger om hvilke sider vores brugere besøger, og hvor mange kunder der dagligt logger ind på vores hjemmesider, anvendes kun i samlet form, hvilket betyder, at det ikke vil være muligt at identificere den enkelte bruger eller kunde. Vi kan også anvende de indsamlede oplysninger til at oplyse om nye eller planlagte produkter og ydelser, tekniske problemer, kundetilfredshedsundersøgelser, kontoopdateringer og lignende. 

 

Videregivelse af personoplysninger

For at kunne opfylde aftaler med kunden, f.eks. overførsler af beløb, videregiver Saxo Bank Group de oplysninger om kunden, som er nødvendige for at identificere kunden og gennemføre aftalen. Saxo Bank Group er endvidere ved lov forpligtet til at behandle personoplysninger fortroligt og må ikke videregive eller bruge personoplysninger, medmindre det er tilladt efter lovgivningen. 

 

Alle personoplysninger er omfattet af denne beskyttelse og vil kun blive videregivet til tredjemand såsom offentlige myndigheder, hvis Saxo Bank Group er forpligtet hertil ifølge gældende lovgivning, eller hvis den registrerede har givet skriftlig tilladelse til en sådan videregivelse. Den registrerede kan tilbagekalde en sådan tilladelse eller ændre dens omfang til enhver tid. 

 

Uagtet ovenstående kan Saxo Bank Group videregive generelle kundeoplysninger såsom navn, adresse og CPR-nummer til virksomheder der udfører administrative opgaver for Saxo Bank Group og generelle kundeoplysninger om erhvervskunder til finansielle virksomheder underlagt tavshedspligt til brug for markedsførings- og rådgivningsformål. 

 

Endvidere kan Saxo Bank Group videregive personlige oplysninger om kunder indgivet til eller indhentet af Saxo Bank Group til enhver juridisk enhed inden for Saxo Bank Group. Saxo Bank Group kan videregive sådanne personlige oplysninger med henblik på overholdelse af regulering (herunder hvidvaskningsloven), ydelse af investeringsrådgivning, investeringsservices og andre services, som Saxo Bank Group yder, markedsføring og styring af kundeforhold. Sådanne personlige oplysninger kan blive videregivet til juridiske enheder inden for Saxo Bank Group i lande, hvis databeskyttelseslove ikke nødvendigvis giver samme grad af beskyttelse som efter dansk lovgivning. Saxo Bank Group kan dele persondataene med mediebureauer og lignende, der på vegne af Saxo Bank Group udarbejder kundeanalyser til brug for Saxo Bank Groups salg og markedsføringsaktiviteter med det formål at gennemføre due diligence og godkendelse af kunders ansøgninger.

 

Saxo Bank Group anvender cookies til indsamling af oplysninger. En cookie er en lille datafil, som placeres på din computer med henblik på at registrere din adfærd, når du besøger hjemmesiden. 

 

Ved hjælp af cookies kan vi gøre hjemmesiden lettere for dig at bruge, f.eks. ved at huske dine adgangskoder og gemme dine præferencer, samt gøre det muligt for dig at besøge de dele af hjemmesiden, der kun er for kunder, uden at skulle logge på igen.

 

Derudover anvender vi cookies til at måle aktiviteten på hjemmesiden samt til at foretage forbedringer og opdateringer ud fra hvilke områder, der er populære, og hvilke der ikke er.

 

Cookies anvendes ikke til at hente oplysninger, der ikke oprindeligt blev sendt via en cookie. 

 

Vi anvender ikke oplysninger overført via cookies til direkte reklamemæssige eller marketingmæssige formål uden dit samtykke.

For nærmere information om Saxo Bank Groups brug af cookies henvises til vores cookiepolitik.

 

Indsigt

I henhold til persondataloven har alle kunder hos Saxo Bank Group ret til at få indsigt i de oplysninger, som Saxo Bank Group har om vedkommende. Saxo Bank Group har ret til at opkræve et gebyr for at afgive disse oplysninger skriftligt til kunden i henhold til de satser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Hvis Saxo Bank Group bliver opmærksom på fejl i oplysninger om kunden, eller oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne straks blive berigtiget eller slettet. Spørgsmål og henvendelser vedrørende kundeoplysninger kan rettes til Saxo Bank Group på servicecenter@saxobank.com eller på telefon +45 39 77 40 01.

 

Klagemulighed

Al anden videregivelse af kundeoplysninger, som vi ikke retligt er forpligtet til at foretage, vil kræve kundens accept. Hvis der er forhold omkring kundeforhold, kunden ikke er tilfreds med, kan vi altid kontaktes på servicecenter@saxoworld.com. Er kunden ikke tilfreds med vores behandling af henvendelsen, kan klager over pengeinstitutter ske til:

 

Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2.
Postboks 9029
1022 København K
Tlf.: +45 35 43 63 33 

Alm. Brand anvender cookies  - og til mere end bare at spise. Cookies er nødvendige for at få vores website    til at fungere. Vi bruger vores egne cookies og tredjeparts-cookies til statistik, markedsføring og integration    af tjenester. Klikker du videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies. 

Note: Hovedaktiviteterne i Saxo Privatbank er nu en del af Alm. Brand Bank. Indtil vi kommer helt på plads, vil du i en periode fortsat kunne se Saxo Privatbanks CVR-nr. (32 77 66 55) i aftaler, dokumenter, vilkår m.m., men det er Alm. Brand Bank, som du handler med eller indgår aftaler med.