Wealth Management


Formuerådgivning og Kapitalforvaltning. Få uvildig og individuelt tilpasset porteføljeforvaltning og optimér din formue.

Vores filosofi er, at et individuelt fokus skaber de bedste langsigtede resultater

 

For at kunne gøre dette effektivt og med den rette service betjener vi fortrinsvis kunder med en formue på over 25. mio. kr. Vi har sammenfaldende interesser med vore kunder om at skabe bedst mulig langsigtet afkastudvikling justeret for risiko.

 

Vores rådgivning bygger altid på et ærligt og gensidigt tillidsforhold. Hos os er optimal porteføljesammensætning en individuel opgave, som afhænger af kundens specifikke økonomiske forhold og den løbende udvikling på de finansielle markeder.

 

Sammen med kunden afdækker vi løbende, hvordan denne opgave bedst løses. Vore kunder ved altid, hvem der står bag beslutningerne i deres portefølje, og kan til hver en tid komme i direkte dialog med vore porteføljemanagere.

 

Hvad er Wealth Management?

Wealth Management er en afdeling under Alm. Brand Bank A/S, der er ansvarlig for bankens største kunder. Teamet er specialiseret inden for aktier, virksomhedsobligationer (High Yield og Investment Grade) og danske obligationer som i kombination med vores aktive asset allokering skaber attraktive afkast.

 

Vi tror på, at den personlige og gode dialog med vores kunder sammen med kendskabet til deres ønsker og risikoprofil skaber de mest stabile og langsigtede resultater. Derfor prioriterer vi at have få og gode kunder, der lægger vægt på nærvær, ordentlighed og grundighed.

 

Vores kunder

Formuende privatpersoner, familier, virksomheder, fonde, boligforeninger, pensionsselskaber, kommuner og pengeinstitutter.

 

Hør mere om kapitalforvaltning

Produkter

Afdelingens overordnede investeringsstrategi er at give investorerne mulighed for at opnå et højt absolut afkast via en aktiv allokering.

 

Afdelingen investerer globalt i aktier og obligationer og med en veldiversificeret porteføljerisiko med det formal at opnå et højt absolut afkast.

 

Anbefaling: Denne afdeling egner sig bedst til investorer, der har en investeringshorisont på over tre år.

 

Central Investorinformation 

Prospekt

Fakta og afkast

Afdelingen investerer i obligationer med det formål over tid at skabe et afkast efter omkostninger, der er bedre end Afdelingens referenceindeks.

 

Afdelingens midler placeres primært i virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder. Subsidiært placeres formuen i amerikanske virksomhedsobligationer samt i mindre omfang europæiske og amerikanske statsobligationer.

 

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, der ønsker at trække deres penge ud inden for tre år.

 

Central Investorinformation 

Prospekt

Fakta og afkast

Afdelingen investerer i vækstmarkederne i Fjernøsten med stor spredning på selskaber og brancher. Nogle af de største markeder i Fjernøsten er Kina, Indien og Sydkorea. Japan indgår ikke i investeringsuniverset. Der er således tale om investeringer med høj risikoprofil.

 

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, der ønsker at trække deres penge ud inden for tre år.

 

Central Investorinformation 

Prospekt

Fakta og afkast

Afdelingen investerer globalt i aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier med det formål over tid at skabe et afkast, der er bedre end afkastet målt ved MSCI AC World inkl. nettoudbytte opgjort i DKK eller tilsvarende indeks. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, der er baseret på en kvalitativ finansiel analytisk vurdering af selskabernes værdi. Afdelingen investerer primært i værdipapirer fra udstedere i udviklede lande i Nordamerika, Europa og Asien.

 

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, der ønsker at trække deres penge ud inden for tre år.

 

Central Investorinformation 

Prospekt

Fakta og afkast

Forretningskoncept

 

Vi er din mægler
Vi optræder som ansat af dig, hvilket betyder, at dine handelsomkostninger begrænses, og at vi går efter det højeste afkast til den ønskede risiko.

 

Uvildig rådgivning
Vi modtager dagligt analyser fra ind- og udland og kan som rådgiver optræde som filter og vælge det bedste for vores kunder. Vi vil skille os ud fra mængden via uvildighed, høj faglig kompetence, service og nærvær.

 

Eksekvering
Qua vores størrelse og stærke netværk opnås bedre service og skarpere priser fra vores samhandelspartnere, end den enkelte kunde kan opnå ved selv at gøre arbejdet.

 

Gode absolutte afkast
Vi arbejder for at sikre dig det bedste risikojusterede absolutte afkast på dine samlede investeringer i et balanceret mandat.

Alm. Brand anvender cookies  - og til mere end bare at spise. Cookies er nødvendige for at få vores website    til at fungere. Vi bruger vores egne cookies og tredjeparts-cookies til statistik, markedsføring og integration    af tjenester. Klikker du videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies. 

Note: Hovedaktiviteterne i Saxo Privatbank er nu en del af Alm. Brand Bank. Indtil vi kommer helt på plads, vil du i en periode fortsat kunne se Saxo Privatbanks CVR-nr. (32 77 66 55) i aftaler, dokumenter, vilkår m.m., men det er Alm. Brand Bank, som du handler med eller indgår aftaler med.