• Alm Brand Trader hjælpeportal

Alm. Brand Trader Hjælpeportal


Har du problemer eller spørgsmål om Alm. Brand Trader, er der hjælp at hente her. På denne side har vi samlet ofte stille spørgsmål og guides til Alm. Brand Trader.

Er du stadig i tvivl, kan du ringe til os på 35 47 35 48.

Platform

Af sikkerhedshensyn kan du kun være logget ind på Alm. Brand Trader på en platform. Så snart du logger ind via en anden browser samme ID/Login, vil systemet give dig besked og tvinge en af platformene til at logge ud.

Vores platform giver dig mulighed for at søge på over X0.000 instrumenter ved helt simpelt at søge efter navnet på det finansielle instrument, som du leder efter.

Herefter vil platformen automatisk foreslå de mest populære søgninger som i billedet herunder.

 

Alm. Brand Trader platformen er blevet testet og er officielt understøttet af følgende browsere og styresystemer.

 

Device type Operating systems Browsers
PC

Windows 7

Windows 8

Windows 10

IE11

Firefox 52+

Chrome 58+

Edge

MAC OSX 10.11+

Safari 10.11+

Chrome 58+ 

ChromeBook Chrome OS version 61+ Chrome 61+ 
Linux PC (Ubuntu) Linux

Chromium 55+

FireFox NOT supported 

Tablet

iOS10+

Android 4.1+

Safari 10+

Chrome 55+ 

Smartphone

iPhone - iOS10

Android 5.1+

Safari 10+

Chrome 56+ 

 

 Bemærk venligst at Private Browsing ikke er understøttet.

Alm. Brand opkræver ingen gebyrer for brug af handelsplatformen.

Alm. Brand Trader giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige standard observationslister ved at klikke på "Observationslister", som vist nedenfor:

 

Forsinkede kurser
Forsinkede kurser på aktier og obligationer er gratis. Forsinkede kurser er oftest 15 til 20 minutter forsinket afhængig af børsen og er normalt markeret med et udskudt ikon  .

Realtidskurser 
Realtidskurser (ikke forsinkede kurser) kræver et abonnement til børsen, hvorfra du gerne vil modtage realtidskurser. Du kan tilmelde dig realtidskurser under "Konto" -> "Abonnementer" på handelsplatformene. Når du har adgang til realtidskurser på et instrument vil realtidsikonet fremgå .

Herunder følger en vejledning til, hvordan du tilmelder dig realtidskurser på Alm. Brand Trader.

Vælg "Konto" og herefter "Abonnementer" i menuen til venstre. Herefter vil du få mulighed for at vælge den børs eller handelsplads, hvorfra du ønsker at modtage realtidskurser fra:

 

Min konto

Som privatkunde kan du kun have én privatkonto hos Alm. Brand.

Hvis du ønsker at afmelde e-mail meddelelser, kan du klikke på linket "afmeld" i en hvilken som helst e-mail fra Alm. Brand.

Bemærk, at juridiske meddelelser vil blive sendt til dig, selvom du har afmeldt e-mailmeddelelser, da Alm. Brand er forpligtet til at oplyse sine kunder om juridiske forhold.

Du kan også afmelde dig her: http://pub.mail.almbrand.dk/email_afmeld

?

En fuldstændig fuldmagt giver fuldmagtsindehaveren ret til at foretage kontantoverførsler fra handelskontoen til modtagerens bankkonto i kontoindehaverens navn. Både kontoindehaveren og fuldmagtsindehaveren kan anmode om overførsler via Overfør penge modulet værktøjet til pengeoverførsler på handelsplatformen. 

En begrænset fuldmagt giver fuldmagtsindehaveren adgang til handelskontoen og til at handle, men giver ikke indehaveren ret til at foretage hævninger.

Pengeoverførsler

Indhold

Som kunde hos Alm. Brand skal du ikke betale for indgående værdipapiroverførsler. Det er således gratis at overføre aktier og obligationer til Alm. Brand. Alm. Brand gør det desuden muligt for sine kunder at anvende deres aktie- og obligationsportefølje som sikkerhed for marginhandel.

Ved overførsel af aktier fra Alm. Brand opkræves følgende gebyrer:

  • Danske aktier: EUR 25 pr. ISIN (maks. EUR 100)
  • Andre aktier: EUR 50 pr. ISIN (maks. EUR 160)

Aktieoverførselsmodulet findes under fanen Konto i Alm. Brand Trader, som vist på billedet ????

Rapporter

Alm. Brand er underlagt dansk lovgivning, og Alm. Brand er forpligtet til at indberette oplysninger om alle vores kunder til de danske skattemyndigheder. Den skattemæssige rapportering foretages på kontoniveau og ikke på klientniveau.

Alm. Brand indberetter følgende oplysninger om alle sine kunder uanset bopælsland:

- Slutsaldo ved årets afslutning
- Summen af renteindtægter og -omkostninger
- Information om positioner opretholdt ved årets udløb
- Transaktioner i alle aktiver, herunder både marginprodukter samt aktier og obligationer
- Alle udbytte- og rentebetalinger

Alle relevante rapporter og oversigter til brug for revision og skatteindberetning finder under Konto i hovedmenuen.

 

 

Under menuen Præstation, finder du en fuld præstationsoversigt. Her kan du se dine tre topscorere og bundskrabere, du får indsigt i din afkastprofil. 

Under afkast analyse finder du specifik information om profit/tab for en angivet periode.

 

Derudover kan du finde herunder kontoudskrifter, aktieudbytte osv. under menuen Historiske rapporter.

 

Handelsrelaterede spørgsmål

Alm. Brand giver som hovedregel ikke sine kunder adgang til IPO-ordrer.

Niveau 2: Giver dig adgang til de samme markedsdata i realtid som et niveau 1-abonnement, men indeholder også markedsdybde i realtid – markedets fem bedste bud/udbudskurser.

Du kan abonnere på et niveau 2-børsdatafeed via handelsplatformen under "Administrer abonnementer" under fanen "Konto". Abonnementet fornyes automatisk hver måned.

 

Når du har oprettet abonnement, kan du se niveau 2-markedsdybdedata i realtid, når du placerer en handel under "Niveau 2" i handelsvinduet.

Selv om de fleste kunder bruger stopordrer til at begrænse tabene på eksisterende åbne positioner, kan denne type ordre også benyttes til at placere købsordrer, som udløses over den aktuelle markedskurs, eller salgsordrer, som udløses under den aktuelle markedskurs.

Du kan afgive denne type stopordre igennem Handelsvinduet ved at vælge "Stop" i feltet "HANDEL/ORDRE" i Handelsvinduet. Herefter vælger du SÆLG eller KØB for at færdiggøre ordreafgivelsen.

 

Stopordrer om at købe eksekveres, når markedskursen for køb (udbudskursen) rammer stopniveauet, og stopordrer om at sælge udløses, når salgskursen (budkursen) rammer stopniveauet. 

I nogle tilfælde kan stopordrer eksekveres under det af kunden fastsatte niveau for salgsordrer og over det af kunden fastsatte niveau for købsordrer. Dette kaldes skred, og yderligere information i form af historisk eksekveringsstatistik for stopordrer kan ses på Saxo Banks hjemmeside her.  

Stop hvis budt-ordrer om at købe udløses ved budniveauet for det handlede instrument, men eksekveres ved budniveauet plus kundens (kurtage?)spread, hvilket minimerer risikoen for skred.

Stop hvis udbudt-ordrer om at sælge udløses ved udbudsniveauet for det handlede instrument, men eksekveres ved udbudsniveauet minus kundens spread(kurtage?) , hvilket minimerer risikoen for skred.

En anden type stopordre er stop limit-ordren, som udløses ved det af kunden fastsatte stopniveau, men placeres i form af en limitordre på det af kunden fastsatte limitniveau. Dette er en anden måde at håndtere mulige skred på ved stopordrer.