• Bank - nye priser

Indlån

Løn, budget og opsparing

  Basis 

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Fra 0 kr.  0 % 0 %   0 %
Fra 25.000 kr. 0 % 0 % 0 %
Fra 100.000 kr. 0 % 0,05 % 0,05 %
Fra 250.000 kr. 0 % 0,05 % 0,05 %

* Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf).

 

Vilkår

 • Gældende fra den 19. november 2016
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

Læs mere om Garantiformuens dækning

Oplysningsskema om Garantiformuen

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vilkår

 • Gældende fra den 19. november 2016
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

Læs mere om Garantiformuens dækning

Oplysningsskema om Garantiformuen

 

Pensionskonto*

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår**
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Fra 0 kr.  0 % 0,1 % 0,2 %
Fra 25.000 kr. 0 % 0,1 % 0,2 %
Fra 100.000 kr. 0 % 0,1 % 0,2 %
Fra 250.000 kr. 0 % 0,1 % 0,2 %

* Kapital-, Rate-, Alders- og Selvpension samt Indekskontrakter.

** Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). 

Note: Der er lovmæssige begrænsninger forbundet med kontoen. Selvpension og indekskontrakter kan ikke nyoprettes, men kan overføres fra andre pengeinstitutter.

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vilkår

 • Gældende fra den 19. november 2016
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

Læs mere om Garantiformuens dækning

Oplysningsskema om Garantiformuen

 

Seniorkonto og Højrente Flex

Seniorkonto*** (Nye konti kan ikke oprettes) Fra 0 kr. 0 %
Højrente Flex til Pluskunder**** Fra 25.000 kr. 0,1 %
Fra 100.000 kr. 0,1 %
Fra 250.000 kr. 0,1 %

*** Seniorkonto: Gælder for alle, der er fyldt 60 år.

**** Højrente Flex: Du skal være Pluskunde for at oprette kontoen. Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). Der skal minimum indsættes 25.000 kr. på kontoen ved oprettelsen. Ved hævning på kontoen forrentes den med bankens laveste indlånsrente i hele den måned, hvor du hæver på kontoen. Renten er variabel og fastsættes hver måned.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vilkår

 • Gældende fra den 19. november 2016
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

Læs mere om Garantiformuens dækning

Oplysningsskema om Garantiformuen

 

Fastrentekonto/Fastrentepension til Pluskunder*

  Pluskundevilkår

Fra 25.000 kr. (36 mdr.)

0,5 % (36. mdr.)

* Du skal være Pluskunde for at oprette kontoen. Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). Der skal minimum indsættes 25.000 kr. på kontoen ved oprettelsen, og renten garanteres i hele den periode, Fastrentekontoen løber. Indestående på kontoen (hele eller dele af beløbet) kan til en hver tid hæves mod betaling af et gebyr.

 

Rentesatsen på kontoen er fast i hele den periode, din Fastrentekonto løber - uanset om du i aftaleperioden skifter mellem hhv. at opfylde og ikke opfylde Pluskundevilkårene.

 

Som alternativ tilbyder vi dig også, at du kan placere dine penge i OpsparingPlus.
Læs mere om OpsparingPlus 

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vilkår

 • Gældende fra den 19. november 2016
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

Læs mere om Garantiformuens dækning

Oplysningsskema om Garantiformuen

 

Øvrige indlån

Børneopsparing* 1 %
Børnebørnsopsparing** 1 %
Boligopsparing*** / Uddannelsesopsparing*** / Etableringskonto 0,2 %
Superkonto (0-17 år)**** 0,4 %
Ung+ (18-28 år)***** 0,4 %

* Maks. en konto pr. barn. Kontoen kan oprettes fra 0 til og med 13 år. Maks indskud årligt: 3.000 kr. I alt 36.000 kr. Binding min. 7 år. Opretter eller en i barnets husstand skal være Pluskunde for at oprette denne konto.
** Kan oprettes inden barnet fylder 21 år. Opretter eller en i barnets husstand skal være Pluskunde for at oprette denne konto.
*** Kan ikke nyoprettes men kan overføres fra andre pengeinstitutter. Særlige vilkår gælder.
**** Gælder børn og unge under 18 år.
***** Gældende fra du er fyldt 18 til og med 28 år.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Udlån

Vilkår

 • Gældende fra den 5. oktober 2016.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen.

 

 Rente og debitorrente

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr.** Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Rente  11,50 - 16,50 % 9,75 - 11,50 % 5,95- 10,50 %
Debitorrente***  12,01 - 17,55 % 10,11 - 12,01 % 6,08 - 10,92 %

Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten på almindelige vilkår.
** Gælder også kassekredit for Ung+.
*** Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

ÅOP**** før skat - Kassekredit

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr.** Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Udnyttelsesgrad      
100 % 12,6 - 18,2 % 10,1 - 12,0 % 6,1 - 10,9 %
50 % 13,2 - 18,9 % 10,1 - 12,0 % 6,1 - 10,9 %
25 % 14,3 - 20,2 % 10,1 - 12,0 % 6,1 - 10,9 %

**** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Kassekredit (A1) med et samlet kreditbeløb på 50.000 kr. med en løbetid på 5 år. ÅOP er inklusiv etableringsomkostninger. Kreditten afdrages som et stående lån.

 

ÅOP***** før skat - Forbrugslån

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
  13,2 - 18,9 % 11,3 - 13,2 % 7,2 - 12,1 %

***** De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Forbrugslån (D) med et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. med en løbetid på 5 år. ÅOP er inklusiv etableringsomkostninger. Lånet afdrages som et annuitetslån.

 

Etableringsgebyr

  Almindelige vilkår Pluskunder Ung+
Kassekredit 1000 kr. 0 kr. 0 kr.
Forbrugslån  1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vilkår

 • Gældende fra den 1. juli 2015.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen.

 

 Rente og debitorrente

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing 
og lån på min. 150.000 kr.
Samlet opsparing 
og lån på min. 300.000 kr.
Rente      
Under 20 % udbetaling 9,00 - 9,50 % 9,00 - 9,50 % 7,75 - 8,25 %
Min. 20 % udbetaling 8,50 - 9,00 % 7,50 - 8,50 % 3,95 - 7,75 %
Min. 40 % udbetaling     3,95 %
Debitorrente**      
Under 20 % udbetaling  9,31 - 9,84 %  8,77 - 9,84 %  7,98 - 8,51 %
Min. 20 %udbetaling  8,77 - 9,31 %  7,71 - 8,77 %  4,01 - 7,98 %
Min. 40 % udbetaling     4,01 %

Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på almindelige vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente

 

ÅOP*** før skat

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing 
og lån på min. 150.000 kr.
Samlet opsparing 
og lån på min. 300.000 kr.
Under 20 % udbetaling 10,6 - 11,2 % 10,1 - 11,2 % 9,3 - 9,8 %
Min. 20 % udbetaling 10,1 - 10,6 % 9,0 - 10,1 % 5,2 - 9,3 %
Min. 40 % udbetaling     5,2 - 5,2 %

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Billån (B) med et samlet kreditbeløb på 200.000 kr. og med en løbetid på 7 år samt en udbetaling på 20 - 40 %. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev (bil) på 207.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. I beregning af ÅOP indgår gebyr for panthaverdeklaration til forsikringsselskabet med 950 kr. Gebyret varierer fra selskab til selskab.

 

Gebyrer og øvrige omkostninger

Etableringsgebyr 1.950 kr.
Tinglysning**** 1.660 kr.
Procentafgift, tinglysning***** 1,5 % af lånebeløb
Panthaverdeklaration til forsikringsselskabet Varierer fra selskab til selskab

**** Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen.
***** Oprundes til nærmeste hundrede.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Gul risikoklasse

Boligkredit/-lån med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i fast ejendom, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Vilkår

 • Gældende fra den 1. juli 2015.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen.

 

Rente og debitorrente

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing 
og lån på 
min. 150.000 kr.
Samlet opsparing 
og lån på 
min. 300.000 kr.
Rente      
Belåningsværdi: 
0 - 80 %
8,00 - 12,50 % 6,75 - 8,50 % 2,45 - 5,70 %
Belåningsværdi: 
80 - 100 %
8,00 - 12,50 % 6,75 - 8,50 % 4,50 - 7,25 %
Debitorrente**      
Belåningsværdi: 
0 - 80 %
8,24 - 13,10 % 6,92 - 8,77 % 2,47 - 5,82 %
Belåningsværdi: 
80 - 100 %
8,24 - 13,10 % 6,92 - 8,77 % 4,58 - 7,45 %

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten på almindelige vilkår.
** Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

ÅOP*** før skat - Boligkredit

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing 
og lån på 
min. 150.000 kr.
Samlet opsparing 
og lån på 
min. 300.000 kr.
100 % 8,6 - 13,7 % 7,3 - 9,2 % 2,7 - 7,9 %
50 % 9,0 - 14,4 % 7,6 - 9,7 % 3,0 - 8,3 %
25 % 9,8 - 15,6 % 8,3 - 10,6 % 3,4 - 9,1 %

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Boligkredit (A2) med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Lånet afdrages som stående lån.

 

ÅOP**** før skat - Boliglån

Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
  Samlet opsparing 
og lån på min. 150.000 kr.
Samlet opsparing 
og lån på min. 300.000 kr.
8,8 - 13,9 % 7,4 - 9,4 % 2,9 - 8,0 %

**** De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Boliglån (C1) med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Lånet afdrages som annuitetslån.

 

Etableringsgebyr

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 4.000 kr.
Belåningsgrad over 80 % af boligens værdi 2,00 % (min. 4.000 kr./maks. 6.000 kr.)

 

Omkostninger til staten

Tinglysning***** 1.660 kr.
Procentafgift, tinglysning****** 1,5 % af lånebeløb

***** Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen.
****** Oprundes til nærmeste hundrede.

 

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Gul risikoklasse

Boligkredit/-lån med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i fast ejendom, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Vilkår

 • Gældende fra den 18. april 2016.
 • Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen. Dog vil renten ikke ændre sig indtil den 31.12.2017. Der er mulighed for op til 10 års afdragsfrihed. BoligKombilånet kan optages indenfor en belåningsværdi på 60-80%, og kræver et foranstående Totalkreditlån (0-60%).

 

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing 
og lån på 
min. 150.000 kr.
Samlet opsparing 
og lån på 
min. 300.000 kr.
 Rente      

Belåningsværdi: 

60 - 80 %

 1,80 %  1,80 %  1,80 %
Debitorrente**      
Belåningsværdi: 
60 - 80 %
1,81 % 1,81 % 1,81 %

*Der er ikke specielle Pluskunde vilkår for BoligKombilånet.
** Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

ÅOP*** før skat

Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
  Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
2,3 2,3 2,3

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for BoligKombilån (C) med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån.

 

Etableringsgebyr

Belåningsgrad 60-80 % 2 % (min. 4.000 kr. og maks 6.000 kr.)

 

Omkostninger til staten

Tinglysning**** 1.660 kr.
Procentafgift, tinglysning***** 1,5 % af lånebeløb

**** Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen.
***** Oprundes til nærmeste hundrede.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Gul risikoklasse

Andelsboligkredit/-lån med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i en andel i andelsboligforening, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Vilkår

 • Gældende fra den 29. januar 2018.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen. 

 

Rente og debitorrente

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr.** Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Rente  8,00 - 12,50 % 6,50 - 9,25 % 2,95 - 6,00 %
Debitorrente**  8,24 - 13,10 % 6,66 - 9,58 % 2,98 - 6,14 %

Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten på almindelige vilkår.
** Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

ÅOP*** før skat - Andelsboligkredit

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Udnyttelsesgrad      
100 % 8,6 - 13,7 % 7,0 - 10,1 % 3,2 - 6,5 %
50 % 9,0 - 14,4 % 7,4 - 10,6 % 3,5 - 6,9 %
25 % 9,8 - 15,6 % 8,0 - 11,5 % 4,0 - 7,6 %

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Andelsboligkredit (A3) med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Lånet afdrages som stående lån.

 

ÅOP**** før skat - Andelsboliglån

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
  8,8 - 13,9 % 7,2 - 10,2 % 3,4 - 6,7 %

**** De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Andelsboliglån (C2) med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Lånet afdrages som annuitetslån.

 

 

Etableringsgebyr

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 4.000 kr.
Belåningsgrad over 80 % af boligens værdi 2,00 % (min. 4.000 kr./maks. 6.000 kr.)

 

Omkostninger til staten

Tinglysning***** 1.660 kr.
Procentafgift, tinglysning****** 1,5 % af lånebeløb

***** Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen.
****** Oprundes til nærmeste hundrede.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Gul risikoklasse

Nedsparingskredit med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i fast ejendom, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Vilkår

 • Gældende fra den 21. september 2015.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen.

 

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing 
og lån på 
min. 150.000 kr.
Samlet opsparing 
og lån på 
min. 300.000 kr.
 Rente      

Belåningsværdi: 

60 - 80 %

 - -  2,45 - 5,45 %
Debitorrente**      
Belåningsværdi: 
60 - 80 %
- - 2,47 - 5,56 %

Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten på almindelige vilkår.
** Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

ÅOP*** før skat - Nedsparingskredit

  Almindelige vilkår Pluskundevilkår*
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Udnyttelsesgrad      
100 % - - 2,7 - 5,9 %
50 % - - 3,0 - 6,2 %
25 % - - 3,4 - 6,8 %

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Nedsparingskredit (A4) med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Kreditten afdrages som et stående lån.  

 

Etableringsgebyr

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 4.000 kr.

 

Omkostninger til staten

Tinglysning**** 1.660 kr.
Procentafgift, tinglysning***** 1,5 % af lånebeløb

**** Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen.
***** Oprundes til nærmeste hundrede.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Serviceydelser og gebyrer

Etablering af lønkredit

   Alm. vilkår

 Pluskundevilkår

    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Etablering af lønkredit  1.000 kr.  0 kr.  0 kr.

 

Årlige kortgebyrer 

   Alm. vilkår

 Pluskundevilkår

    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Dankort  0 kr.  0 kr.  0 kr.
Visa/Dankort og
MasterCard Debit
 150 kr.  0 kr.  0 kr.
Mastercard  300 kr.  0 kr.  0 kr.
Mastercard Gold  1.000 kr.  500 kr.  0 kr.

 

Hævning i bankens automater

   Alm. vilkår Pluskundevilkår 
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Dankort, Visa/Dankort, MasterCard Debit  0 kr.  0 kr.  0 kr.
Mastercard (%/min)  1 %/25 kr.  1 %/25 kr.  1 %/25 kr.

 

Hævning af DKK i andre automater/posthuse

   Alm. vilkår Pluskundevilkår 
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Dankort, Visa/Dankort, MasterCard Debit 5 kr. 0 kr. 0 kr.
Mastercard* (%/min) 2 %/50 kr. 2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

 

Betalinger/kasse  

   Alm. vilkår Pluskundevilkår 
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Hæve/indsætte 
ved kassen
0 kr. 0 kr. 0 kr.
Køb/salg af
kontant valuta
50 kr. 0 kr.

0 kr.

 

Netbank/Mobilbank  

   Alm. vilkår Pluskundevilkår 
    Samlet opsparing og lån på min. 150.000 kr. Samlet opsparing og lån på min. 300.000 kr.
Oprettelse af
abonnement
0 kr. 0 kr. 0 kr.
Overførsel til 
konto i andre 
pengeinstitutter
2 kr. 0 kr.

0 kr.

Betaling af
indbetalingskort
2 kr. 0 kr.

0 kr.

EU/SEPA betaling (overførsel i Euro inden for EU/EØS) 20 kr. 20 kr.

20 kr.

Udenlandsk overførsel (øvrige mulige valutaer) 40 kr. 40 kr.

40 kr.

Udskrifter i eArkiv
(Via Netbank eller Netboks)
0 kr. 0 kr.

0 kr.

Saldooplysninger pr.
SMS eller e-mail
0 kr. 0 kr.

0 kr.

Se komplet liste over priser for serviceydelser

 

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Boligkøb

 Boligkøbspakke* 4.000 kr.

*Inkl. købesumsgaranti (maks. 12 mdr.'s løbetid)

 

Boligsalg med indfrielse

Ekspeditionsgebyr ved opstart (inkl. indfrielse af 2 lån) 4.000 kr.
Gebyr for indfrielse af yderligere lån (pr. lån) 500. kr.
Fastkursaftale 500. kr.

 

Boligsalg uden indfrielse

Oprettelse af Deponeringskonto 1.500 kr.

 

Omlægning

Ekspeditionsgebyr ved opstart (inkl. indfrielse af 2 lån) 4.000 kr.
Gebyr for indfrielse af yderligere lån (pr. lån) 500 kr.

 

Byggefinansiering

Ekspeditionsgebyr ved opstart 4.000 kr.
Besigtigelse inkl. ratebetaling - pr. stk. 1.000 kr.
Garanti, oprettelse 500 kr.

 

Optagelse af realkreditlån

Samlet ekspeditionsgebyr inkl. hjemtagelsesgaranti, hjemtagelse og etableringsomkostninger til Totalkredit 4.000 kr.
Fastkursaftale 500 kr.
Forhåndslånsgaranti, oprettelsesgebyr 500 kr.
Forhåndslånsgaranti, provision (min. 200 kr. pr. kvartal) 1 % p.a.

 

Optagelse af Boligkredit/-lån i banken

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 4.000 kr.
Belåningsgrad over 80 % af boligens værdi 2 % (min. 4.000,00 kr./maks. 6.000,00 kr.)

 

Øvrige boliggebyrer 

Fremsendelse af transport til notering 500 kr.
Notering af transport 500 kr.
Rykningspåtegning/udarbejdelse af allonger 1000 kr.
Garantistillelse, oprettelsesgebyr 1000 kr.
Garanti, provision (min. 200 kr. pr. påbegyndt kvartal) 1 % p.a.
Refinansieringsgebyr 750 kr.
Låneændring F-kort og RenteMax - tilvalg af periode med afdrag 500 kr.
Låneændring F-kort og RenteMax - Øvrige tilvalg 1000 kr.

 

 Se komplet liste over priser for serviceydelser

 

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter