Dagens Fokus 

29-01-2019

 

imageeelx.png

 

 

 

 

Modelportefølje

Alibaba – makromodvind tester aktien
Alibaba kommer med regnskab onsdag før US-markedsåbning (3. kvartal 2018/19). Den kinesiske økonomi har udviklet sig svagere, og vi har også set privatforbrugstal komme ud til den svage side. Det er dog relativt begrænsede fald, hvis vi ser bort fra ”big ticket items”, som er mindre væsentlige for Alibaba. Vi har også hørt, at Alibaba har sendt retningslinjer ud om fokus på omkostninger. De store linjer peger derfor på en vækstnedgang.

 

Kigger vi dog ind under huden på disse store faktorer, er der noget som peger på, at dette kvartals vækst på de to vigtige områder Add og Commision vil være stærkere end i forrige kvartal. Det kan give investorer troen på en vending i resten af 2019. December detailsalgstal for kategorier, der er væsentlige for Alibaba, viste en markant forbedring i forhold til okt/nov. 3. kvartal 2017/18 havde store rabatkampagner i forbindelse med Singles Day, hvilket ikke blev gentaget i samme omfang i indeværende år. Der er andre mindre forhold, hvor 3. kvartal byder på en nem sammenligningsbase. Alt i alt kan væksten måske blive modtaget positivt og modvirke den store makrousikkerhed.

 

Hvordan omsætningen bliver i resten af 2019, er dog meget afgjort af, hvornår Alibaba genstarter udrulningen af deres nye programmer for ”Feeds and Monetization”). Den blev ellers stoppet for ikke at trække for meget omsætning ud af deres kunder, som lider under den svagere makroøkonomi. Ser vi en lille bedring heri (hvilket vi kan ane) kan kommentarer omkring accelereret udrulning i anden halvdel af 2019 være en positiv kurstrigger.

 

Det har været nødvendigt at indregne større makrousikkerhed i Alibaba-aktien, men vi tror som sådan ikke, at regnskaberne vil afspejle meget af dette. Derfor ser vi også en god risk/reward henover regnskabet. Det er meget usandsynligt, at vi skal se endnu en nedjustering af 2018/19-guidance, som vi så i forrige kvartal.

 

Siemens Gamesa (SGRE) - ok aktivitet men miss på margin - ikke meget tilgives lige nu
SGRE leverer her til morgen et regnskab, der på toplinjen kommer rimeligt ud som ventet, men indtjeningen ligger ca. 8-10% under forventet. Ser vi på ordreindgang ser den mængdemæssigt også ud til at skuffe markant. 2019 guidance fastholdes dog, hvilket understreger at resultater grundet stort prispres på ordrer der udføres lige nu, vil ligge i anden halvdel af 2019. Ser vi på priser på ordrer der er kommet ind, ser de ud til at gå op en smule op til 0,76 mio. Euro vs. 0,75 mio. forrige kvartal pr. MW. Vi ved, at fokus primært var på marginen og om omkostninger hurtigt nok kunne modsvare at disse kvartaler byder på meget lavt prissatte ordrer (også hovedusikkerheden hos Vestas). Her sendere regnskabet et negativt signal, selvom man skal passe på med overfortolke et enkelt kvartal. Det positive er dog, at historien om priser stabiliserer sig.

 

Begge aktier kommer nok under pres i dag (Vestas og SGRE). I SGRE’s tilfælde er det svært at argumentere imod, men i relation til Vestas ser vi faktisk ikke noget stærkt read-over, selvom det puster til den største usikkerhed i aktien.  

 

Øvrigt

 

NNIT – god ordrestrøm, men 2019-guidance nok fortsat forsigtig
NNIT aflægger onsdag morgen regnskab. NNIT-aktien er steget kraftigt i takt med at flere mellemstore ordrer blev annonceret i efteråret. Vi trak os lidt for tidligt i aktien (handlede den i DKK 155-175 lejet), men så også som markedet mulighed for, at den negative stemning i aktien ville vende. Det må vi sige er sket med ordremeldinger (og en relativ illikvid aktie grundet store aktionærer). Det store spørgsmål bliver nu, om meldinger om 2019 (guidance) kan leve op til forventningerne. Vi forventer en guidance nogenlunde som altid (4-7% organisk vækst og en margin på 10,5-11%). Det er under markedets forventninger, og spørgsmålet er derfor, om aktien kan fortsætte op. Den store joker i 2019 er fortsat, hvor meget Novo Nordisk vil trække ned, og vi tror derfor, at selskabet - trods momentum i vundne eksterne kontrakter - vil guide relativt konservativt.

 

Vi ser dermed ikke regnskabet være en stor kurstrigger i aktien – snarere det modsatte efter en stærk kursoptur. Næste kurstrigger kan meget vel være et evt. opkøb, der kan styrke forretningen udenfor landets grænser. Rent værdiansættelsesmæssigt handler aktien også i toppen af, hvad vi ser sådanne selskaber bør handle på (P/E mellem 16-19x) med en multiple på 19x. Der er derfor heller ikke noget i valuation der tilsiger, at aktien burde fortsætte markant op. 

 

FLS – ok regnskaber fra mine peers samtidigt med at forventninger er kommet ned
FLS kommer med regnskab torsdag. Der ser ud til at, forventninger til både 4. kvartal og 2019 er kommet ca. 5% ned i januar. Desuden har vi set mine peers levere generelt bedre end ventet ordreindgang, dog uden at det markant kunne løfte aktiekurserne hos disse på regnskabsdagen. Vi ser derfor overordnet set en rimelig neutral risk/reward på selve regnskabet fra FLS. Efteråret bød på en markant kursnedtur trukket af makro, handelskrig og lav vækst i Kina. Visse risici er blevet mindre i januar, men aktiekursen har også rejst sig fra bunden, mens de nævnte risici ser ud til at blive mindre. Vi har ikke set generelle meldinger om markant Capex-løft fra nogle af de store mineproducenter, men servicedelen bør kunne fortsætte med at trække læsset.

 

Resultater og vækst i minedelen bør i 4. kvartal løfte sig sammenlignet med 3. kvartal. Det er dog guidet og skyldes primært udskudt omsætning ind i 4. kvartal. Konsensusestimater har dog indregnet dette ganske godt. Hovedrisikoen ligger nok primært i cementdelen, hvor store udsving i råvaretunge økonomier kan have presset divisionen. Samlet set er der ikke så meget, der stikker ud i forhold de konsensusestimater, som ligger i markedet (resultater bør komme tæt på).

 

Ser vi på 2019-guidance, er der nok en lille risiko for, at intervallet vil lande udenfor de nuværende konsensusforventninger, som på trods af at de er kommet 5% ned marginmæssigt virker lidt aggressive. Igen er det et ”close call”, og at guidance evt. skal komme ud en smule under forventningerne skyldes primært, at vi forventer en første guidance som er konservativ, set i lyset af den store makrouro, der har været i efteråret.

 

Vi har endnu ikke fået et klart billede af, om investorer er villige til at sende cykliske aktier op på blot godkendte regnskaber (eller endda under forventningerne). Investorernes forventninger ligger helt klart under analytikernes, og derfor et det en mulighed. Vi så det dog ikke ske hos de første konkurrentselskaber til FLS, som har oplevet den samme kursderoute i efteråret som FLS.  

 

Ambu – ok regnskab i vente, fokus dog på kommentarer om nye produkter
Ambu kommer med regnskab torsdag. Der er nok ikke nogen tvivl om, at årets resultater i højere grad vil lande i anden halvdel af året. Det mindsker sandsynligheden for, at guidance allerede opjusteres, eller at resultater vil indikere det (som ligger i forventningerne). Dermed bliver kvartalets tal i sig selv nok ikke den store kurstrigger, idet forventninger ser ud til at være rimeligt balancerede i forhold til den udvikling, som vi har set i de seneste kvartaler. Der er i markedets estimater indbygget stigende salgsomkostninger, hvilket nok udgjorde den største risiko for skuffelser, hvis ikke det var sket.

 

Så al fokus og kursreaktion på dagen skal nok henføres til kommentarer (positive/negative) på følgende tre forhold: i) Feedback fra hospitaler, der er på før lanceringen, ii) indikationer af ”uptake” på nye produktkategorier, iii) indikationer af tidslinje for FDA på godkendelse af nye produktgenerationer.

 

Alt i alt ser vi ikke den store trigger ligge i regnskabstallene, og casen lige nu (den seneste kursoptur) er primært drevet af FDA-warning på flergangsskoper, der peger i retning af større mulighed i fremtiden for Ambus engangsskoper.

Generelt sælges casen godt af ledelsen, hvilket kan pege i retning af et positiv risk/reward henover regnskabet. Det er dog et ”close call”, men investorer har i januar ikke været nervøse for at købe ind i netop den historie, ser det ud til (udenlandsk flow stærkt i uge 4).

Selvom Caterpillar puster til vækstfrygten, er realiteten en lidt anden
Som vi beskrev i sidste uge, så vi en lidt større risiko for, at de cyklisk prægede selskaber ikke ville komme helt så nemt igennem denne regnskabssæson. Ser vi overskrifterne fra i går, ser det umiddelbart ud til, at vi fik ret. Faktum er dog at i ”industrials”-segmentet har 19 ud af 88 selskaber leveret regnskaber indtil videre, og de har haft en positiv EPS surprise på 4,2%. Omsætningsmæssigt har det været den eneste af sektorerne i USA med positive overraskelser. Prisreaktionen på dagen (en indikator af guidance) har været rimelig neutral. Der, hvor vi har haft de største skuffelser og negative kursreaktioner på regnskabsdagen, er medicinal (Pharma). Så vi skal nok passe på med at overfortolke på Caterpillar, selvom den nævnes som ”bellwether”. Stor Kina-eksponering er nok faktoren hos dem.

 

Ser vi på den anden ”bellwether” i går, Nvidia, kommer en nedjustering i visse dele af forretningen måske heller ikke som den største af alle overraskelser (datacentre). Det er dog lidt skuffende, at de ikke klarer sig bedre i Gaming efter nye produktintroduktioner. Chipsektoren ser oftest en 6-9 måneders korrektionsfase (faldende produktion), hvilket vi nok kun lige er i begyndelsen af. Vi har længe ledt efter gode Artificial Intelligience (AI) selskaber. Nvidia er et af dem, der dog i vores optik har været prissat for skævt, især set i forhold til, at det har været rimeligt klart, at cyklus er negativ lige nu. Faktum er dog, at AI kræver mange gange større CPU-kraft end de nuværende funktionaliteter, der lige nu bestemmer efterspørgslen på datakraft. Aktien begynder at se absolut interessant ud på den længere bane, men kortsigtet er det svært at forudsige en bund.  

 

Fornyet bekymring om global vækst trækker markederne ned
De europæiske markeder startede ugen i negativt terræn med fald på tværs af de fleste hovedsektorer trukket ned af bekymring om global vækst, som lagde en dæmper på markederne. Derudover var investorerne afventende forud for tirsdagens afstemning om Theresa Mays Brexit-aftale samt de kommende handelsforhandlingerne mellem USA og Kina.

 

Det danske eliteindeks fulgte de negative tendenser i det øvrige Europa og lukkede lavere anført af kursfald til FLSmidth og bankaktierne. Modsat var der comeback til Novozymes efter de seneste dages kursfald oven på et skuffende regnskab. Novozymes fik støtte af en hævet anbefaling fra Goldman Sachs, som nu har aktien på hold, og aktien lukkede 3,2% højere. Novozymes fik følgeskab af Genmab, der var positivt påvirket af fredagens melding om, at den tyske konkurrent Morphosys har fået afvist en sag med Genmab i USA.

 

En række skuffende regnskaber var mandag med til at sende de amerikanske aktier sydover og skabte fornyet bekymring om opbremsning i den globale vækst. Det skete som følge af et skuffende regnskab og guidance fra Caterpillars, som begrundede de svagere salg i Asien/Stillehavsregionen med lavere efterspørgsel i Kina. Dermed er det lidt en bekræftelse af de svage nøgletal, vi har set fra Kina den seneste tid samt en bekræftelse af, at væksten aftager.  Meldingerne om svagere kinesisk efterspørgsel var også en af hovedforklaringerne bag chipproducenten Nvidias nedjustering af guidance for fjerde kvartal, som generelt lagde pres på teknologiaktierne, som var den svagest performende sektor mandag.

 

I Asien handler markederne blandet her til morgen, hvor de kinesiske aktier påvirkes negativt af bekymring for svagere økonomisk vækst, samt at den amerikanske anklagemyndighed har rejst tiltale mod Huawei for bl.a. at stjæle forretningshemmeligheder.

 

Futures indikerer en positiv åbning i Europa.

 

Der er i dag fokus på Storbritannien, hvor underhuset skal debattere ændringer til Mays Brexit-aftale, og senere stemmes der om den endelige udtrædelsesaftale. På nøgletalsfronten er der fokus på offentliggørelse af conference board forbrugertillid, hvor der forventes et mindre fald i forhold til sidste måned.

 

De nordiske banker kan igen i dag tiltrække sig opmærksomhed med Swedbanks resultater ude her til morgen. Bundlinjen rammer under selv det laveste estimat. Det ser umiddelbart ud til, at det er handelsindtægter (finansielle markeder), som er den store skurk, hvilket ikke er helt uventet. Swedbank er dog nok den nordiske bank, der er mindst eksponeret mod dette, hvilket indikerer en svær sæson for de nordiske banker. Det er dog også noget, som er blevet priset ind i bankerne på det seneste, og det bliver spændende at se, hvor voldsom kursreaktionen på Swedbank bliver her til morgen.

 

Venlig hilsen


Michael Friis Jørgensen
Chef Aktieanalytiker
Mail: abmifj@almbrand.dk

 

Julie Mørch Sørensen
Junior analytiker
Mail: abjuso@almbrand.dk