Alphabet Inc. (GOOG)

26-11-2018

 

Præsentation af virksomheden

Alphabet er navnet for et amerikansk konglomerat, som investerer i internet relaterede forretninger. Mest kendt er nok Google søgemaskinen, som også er hovedforretningen og leverer godt +10% af vækst indenfor digital reklame. Virksomheden har dog mange andre forretningsområder indenfor Software Applications, Cloud, Kunstig intelligens, mobile operative systems (Android), selvkørende biler (Waymo) m.fl.

 

Investeringscase

Vi ser god mulighed for, at teknologisektoren vil rebounde efter den seneste tid kursfald. I den forbindelse ser vi Alphabet som det mest stabile kald ind i et sådant rebound. På resultatsiden ser sektoren i forhold til historiske nøgletal billig ud, og indtjeningsvækst samlet set og i 2019 understøtter fortsat den massive værdisætning sektoren udgør af de samlede indeks.

 

Vi ser +10% vækst over de næste 10 år i digitale reklamer skabt af at disse årligt vil spise sig ind på det totale reklamemarked, hvor digitale annoncer fortsat kun udgør ca. halvdelen af det totale globale reklamemarked (USD 500 mia.).

 

Vi ser på langsigt Alphabet som én af vinderne i den verden som nu skabes af kunstig intelligens (sammen med Alibaba og Amazon, IBM). Alphabet er langt fremme med kommercialiseringen af deres algoritmer. I vores optik er kunstig intelligens en af de største disruptor gennem 20020’enerne med potentiel høj vækst. Uden for dette har Alphabet også mange mindre potentielle diruptive teknologier i porteføljen, såsom førerløse biler.

 

Kurstrigger og risiko

  • Kvartalsregnskabet, hvor vi forventer den meget sjældne 3. kvartals toplinje skuffelse og en stærkere omkostnings kontrol vil kunne løfte aktien.
  • Generelt investorskift tilbage til teknologi trukket af en stærkere 4. kvartals regnskabssæson
  • Fokus på AI muligheder som investeringstrend
  • Hovedrisikofaktoren er faldende annoncemarkeder, hvis den globale økonomi trækker sig mere sammen end ventet, statslig regulering, herunder højere skatter samt en skandale alla Facebook med utilsigtet dataspredning (vi anser det som mindre sandsynligt hos Alphabet grundet forretningsmodel

 

 

 

 

Teradyne Inc. (TER)

22-05-2018, opdateret 20-11-2018

 

Præsentation af virksomheden

Teradyne Inc. (TER) er et globalt firma der leverer testudstyr til chipsektoren, men er i gang med en transformation og vækster markant indenfor industriautomation. Herhjemme er Teradyne især kendt for opkøbet af de to odenseanske robotfirmaer MIR og Universal Robot (Cobot).

 

Investeringscase

Teradyne-aktien er som mange af underleverandørerne ind i chipsektoren hårdt ramt af mindre efterspørgsel indenfor (Smartphone super cyklus er ved at være ovre). Derudover er selskabet samtidigt ramt af et svagere momentum i ”industry automation” (IA) grundet efter investeringslyst i bilindustrien og usikkerhed omkring Kina. Efterspørgslen efter testudstyr er meget afhængig af kompleksiteten af de produkter, vi som forbrugere ender med (jo mere der proppes i en smartphone jo mere test kræver det). Et kortsigtet svagt salg i smartphone-sektoren ændrer dog ikke ved, at vi får mere og mere komplicerede produkter i fremtiden, hvorfor dette vurderes at være en midlertidig nedgang. Hovedcasen i vores køb af Teradyne er dog, at de ved køb af de to danske robotvirksomheder er ved at transformere sig selv til storleverandør i industri-automationssektoren. På trods af det handler aktien på almindelige industri-multipler. Disse segmenter vokser markant mere – ser 50% vækst på mellemsigt - og vil hurtigt komme til at udgøre en stor andel af virksomheden. Firmaer i automatiseringssektoren handler 2-3 gange dyre end Teradynes nuværende prissætning. Opkøb i de danske robotvirksomheder eksponerer Teradyne i det hurtigst voksende robotsegment Cobot (robotter der kan arbejde sammen med mennesker). Vi ser god mulighed for at Cobot kan blive et investeringstema, som investorer kommer til at købe sig ind i den kommende tid. Derfor ser vi en stærk strukturel vækst case i Teradyne.

 

Kurstrigger og risiko

  • Problemer i semiconductor-sektoren viser sig at være midlertidige
  • Markedet køber historien om, at Teradyne er i gang med transformere sig til en automatiseringsvirksomhed, som kraftigt vil løfte multiplerne
  • Investorer begynder at afsøge markedet i Cobot-segmentet, hvilket vil føre dem til Teradyne
  • Pres på testudstyr til semiconductor-sektoren fortsætter, og dette års nedjustering af toplinjen vil ikke dække udviklingen i dette segment

 

 

 

Se beskrivelse af andre cases i vores Investeringsunivers på http://www.markets.almbrand.dk/abmdk/Investeringsunivers/index.htm