iShares Agribusiness (ISAG)

24-09-2018

 

Præsentation af ETF

iShares Agribusiness ETF (ISAG) afspejler et indeks af selskaber, som alle er eksponeret mod den globale landbrugsindustri. ETF’en Agribusiness investerer bredt i sektorer inden for fødevareforædling, landbrugskemi samt landbrugsmaskiner og teknologi. 

 

Investeringscase

Landbrugs- og fødevaresektoren er en stærk strukturel case med en årlig vækst på 3-5%, hvilket er drevet af flere faktorer. 2-3% af væksten er drevet af befolkningstilvækst og øget proteinforbrug. Dertil kommer et krav om 2-3% årlige produktivitetsforbedringer, hvoraf ca. 1% af væksten er drevet af, at landbrugsjord forsvinder, hvilket primært skyldes urbaniseringen. Det kan forventes, at den globale opvarmning over de kommende år også vil udgøre en væsentligt faktor, idet vandmangel kan løfte kravet om effektivisering yderligere 1-2%.

 

På 20-30 års sigt er der ikke nogen substitutionsmuligheder, som giver mening økonomisk. Vi har set de første spæde forsøg med kød dyrket i laboratorier og andre alternativer til traditionelt landbrug. Vi er dog på så tidligt et stadie af både teknologi- og omkostningskurven på disse områder, at de ikke udgør en trussel selv på den relativt lange bane.

 

ETF’en Agribusiness eksponerer dig dermed mod en samlet årlig strukturel vækst på 3-5% over de næste 20-30 år. Dette er en af de største og mest stabile megatrends og hvilket understøttes af det historiske track på sektoren over de seneste 25-30 år.